Forum.Over.Net

Računovodstvo

Odgovarjajo: Sabina Zalar

vračilo ddv

Default avatar

papa

Do kdaj lahko pravna oseba na ddv obrazcu zahteva vračilo ddv? Ali obstaja rok?
Default avatar

DominikaT

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpis ... ila_o_ddv/

Vračilo DDV (73. do 75. člen ZDDV-1)


V ZDDV-1 je vračilo DDV urejeno v treh členih glede na vrsto upravičencev za vračilo. Vračilo DDV se tako lahko izvrši:


na podlagi obračuna DDV (davčnim zavezancem, ki so identificirani za namene DDV v Sloveniji),
na podlagi zahtevka za vračilo (davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v Sloveniji) in
na podlagi zahtevka za vračilo DDV v potniškem prometu (potnikom, ki nimajo prebivališča v Skupnosti).

Vračilo DDV na podlagi obračuna DDV


Če za dano davčno obdobje znesek odbitkov presega znesek dolgovanega DDV, se presežek prenese v naslednje davčno obdobje. Lahko pa se davčnemu zavezancu na njegovo zahtevo presežek DDV vrne v 60 dneh po predložitvi obračuna DDV. Davčni organ zavezancu, ki zaradi pretežnega izvoza blaga (ima status izvoznika) oziroma dobav blaga znotraj Skupnosti v zaporednih obračunih DDV izkazuje presežek DDV, na njegovo zahtevo vrne presežek DDV v 30 dneh po predložitvi obračuna DDV. Davčnemu zavezancu, ki presežka DDV ne prejme v roku pripadajo zamudne obresti po obrestni meri, določeni z zakonom, ki ureja davčni postopek od prvega dne po poteku 60 oziroma 30 dni od predložitve obračuna DDV.


Če je davčnemu zavezancu potekel rok za plačilo drugih davkov, se presežek vrne po poplačilu davčnega dolga.
Default avatar

vračilo ddv za nazaj

Prvo se opravičujem za nevednost in če so vprašanja čudna, se ne spoznam toliko:
Vkolikor se ugotovi napaka za pretekla leta, za pretekla obdobja, ali se podjetniku lahko vrne ddv?

Gre za to, da mi je podjetje 2x v prejšnjem letu komaj folgalo plačati plače in sem dvakrat kot lastnik posodil lastnemu podjetju (dokler ne dobim nakazilo 3000 eur od stranke). Na koncu leta, ko je stranka poravnala, je izpadlo, kot da je prihodkov več od stroškov (to je moja razlaga), ker se ni upoštevalo 2x posojilo podjetju. Ki bi potem, ko pride nakazilo stranke moralo biti vrnjeno, tako bi bil fer play.

In še nekaj: za nazaj sem se spomnil, da sem računovodji podpisal, da ne zahtevam vračila vstopnega DDV-a, nekaj takega. Nisem šel za tem, kaj to pomeni. Zakaj se to označil da ne zahtevam vračilo?

Tudi to leto imam situacijo da imam malo računov in večje zneske. Tako da, če mi naročniki ne poravnajo redno, sem primoran posoditi moj denar dokler njhov ne pride. Ko njihov pride, bi si rad povrnil to, kar sem dal iz mojega žepa, ker mi ni za zapreti podjetje in imam rad to kar delam, pa tudi delam na temu, ulagam znanje, razvijam programe za boljše čase.

Če na koncu leta izpade, kot da je več prihodkov kot stroškov - ali zato pride do tega da moram ddv vračati? Kako to, da ne vidijo po bančnem izpisku, da je nekaj posojilo in ne nakazilo?
Ali moram na to sam opozoriti, ali je to naloga računovodje, ali je to naloga davčnikov?
Ali lahko dobim za pretekle napake računovodje denar nazaj (za preteklo trimesečje in za prejšnjeletno obdobje)? Mogoče je knjižil vse prejemke kot prihodke (tudi posojila hkrati - čeprav na banki piše posojilo). Vsekakor mi je čudno, da ko seštejem prihodke in odhodke, da so odhodki večji (če ne štejem posojilo), kljub temu, pa vedno moram plačati do vračilo DDV-a.
Hvala za razlago.
Default avatar

Vojka

Dobiček je nastal v obdobju, ko ste opravili storitev oziroma dobavili blago stranki in izstavili račun. Posojilo ne predstavlja stroška. Odhodek za podjetje bi nastal le v primeru, če bi obračunavali obresti za posojilo. Če si posojila niste nakazali nazaj, je še vedno izkazano v bilanci (kot obveznost do vas) a ne vpliva na dobiček.

[quote="""] In še nekaj: za nazaj sem se spomnil, da sem računovodji podpisal, da ne zahtevam vračila vstopnega DDV-a, nekaj takega. Nisem šel za tem, kaj to pomeni. Zakaj se to označil da ne zahtevam vračilo? [/quote"]

Ko davčni zavezanec izstavi račun, obračuna DDV, ko prejme račun, je DDV odbitni (zahteva ga nazaj). Vsako davčno obdobje se naredi obračun DDV. Če je bilo več DDV-ja v prejetih računih, gre za presežek in lahko DDV zahtevate nazaj, lahko pa vračila ne zahtevate in se vam presežek poračuna v naslednjih davčnih obdobjih, ko bi morali plačati DDV.

[quote="""] Tudi to leto imam situacijo da imam malo računov in večje zneske. Tako da, če mi naročniki ne poravnajo redno, sem primoran posoditi moj denar dokler njhov ne pride. Ko njihov pride, bi si rad povrnil to, kar sem dal iz mojega žepa, ker mi ni za zapreti podjetje in imam rad to kar delam, pa tudi delam na temu, ulagam znanje, razvijam programe za boljše čase. [/quote"]

Kot ste rekli. Kadar ni sredstev, nakažete posojilo podjetju in ko je na računu zadosti sredstev, si ga nakažite nazaj, kot vračilo posojila.

[quote="""] Če na koncu leta izpade, kot da je več prihodkov kot stroškov - ali zato pride do tega da moram ddv vračati? [/quote"]

V podjetju plačujete več davkov (DDV, davek na dobiček, dohodnino, …). DDV se obračunava mesečno , 3-mesečno ali pol-letno (odvisno od velikosti) in se ga obračuna na podlagi izdanih in prejetih računov. Konec leta pa se obračuna davek od dobička. Gleda se poslovno leto. Poračunajo se vsi davčno priznani odhodki in prihodki, upoštevajo se olajšave in od ustvarjenega dobička se plača davek in določi nova akontacija davka.


[quote="""] Kako to, da ne vidijo po bančnem izpisku, da je nekaj posojilo in ne nakazilo? Ali moram na to sam opozoriti, ali je to naloga računovodje, ali je to naloga davčnikov? [/quote"]

Na bančnem izpisku se vidi tisto, kar vi napišete na plačilnem nalogu pod namen nakazila. Uskladiti se morate z računovodkinjo. Ko ji dostavite dokumentacijo v knjiženje, ji pojasnite kaj predstavlja ta odliv in priložite še posojilno pogodbo, ki jo morate skleniti (vi in podjetje).

[quote="""] Ali lahko dobim za pretekle napake računovodje denar nazaj (za preteklo trimesečje in za prejšnjeletno obdobje)? Mogoče je knjižil vse prejemke kot prihodke (tudi posojila hkrati - čeprav na banki piše posojilo). Vsekakor mi je čudno, da ko seštejem prihodke in odhodke, da so odhodki večji (če ne štejem posojilo), kljub temu, pa vedno moram plačati do vračilo DDV-a. [/quote"]

Za poslovanje ste odgovorni vi. Računovodji morate dostaviti vse dokumente in ji pojasniti vse poslovne dogodke. Spremljati morate vaše poslovanje in knjigovodsko stanje. Če se kaj ne ujema morate uskladiti in ko podpišete bilanco tudi vse razumeti in za tem stati.
Default avatar

vračilo ddv za nazaj

Za izčrpne odgovore se zahvaljujem. Moram se poglobiti v računovodstvo. Brez posojilne pogodbe (ki jo nisem sam z seboj sklenil oz. z mojim podjetjem), pa si menite ne morem izplačati za recimo eno leto vnazaj samo na podlagi položnic na katerih piše posojilo podjetju? Računovodja je mnenja da ne bi smelo biti problema. Kje najdem kakšen vir informacij o temu?

Sedaj me je začelo skrbeti. Do sedaj kadar sem mu molil položnice pod nos, je vedno rekel da to ne rabi , sedaj pa lahko jaz odgovarjam za to?:(( Če smo že pri temu, ali računovodje obračunavajo tudi tiste drobnarije od banke, ki jih banka samoumevno trga - npr. vodenje računa itd?

Skratka, neglede na to kaj mi da računovodja da podpišem, in kaj svetuje, še vedno odgovarjam jaz če je kaj narobe, zato se na to moram spoznati. Koristno vedeti.

Ga Vojka, zlata ste:)

Moderatorji

Sabina Zalar
SabinaZalar