Otroci s posebnimi potrebami in dolgotrajno bolni otroci

Odgovarjajo: Olga J. Bahun, mama z 21 letnimi izkušnjami, predsednica uprave Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom • mag. Petra Tomc Šavora, prof. def. logopedinja

Nekaj pravic, olajšav..

Default avatar
Tole je prijazno pripravila Mateja2006 - hvala. Če ima kdo še kakšno informacijo, naj jo sporoči.

Nekaj pravic, olajšaj in popustov lahko najdete:
• Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami, Jasna Murgel ( http://www.gvzalozba.si/index.php?page= ... d_book=465)
• Center za socialno delo Ljubljana-Šiška ( http://www.csd-lj-siska.si/prejemki/dru ... ejemki.asp )
• Vodnik po zdravstvenih pravicah otrok ( http://www.shrani.si/f/1n/qo/3ujuJcOe/v ... enih-p.pdf )- DOHODNINA (INFORMATIVNI IZRAČUN)
Kje: Davči uradi, spletna stran
Spletna stran: www.durs.gov.si
Rok: 31.1.
Vendar tudi če pošljete obrazec na Davčni urad po tem roku bojo nekateri Davčni uradi upoštevali pri informativnem izračunu. V obratnem primeru bo potreben ugovor na informativni izračun
Obrazec: Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto...
http://www.shrani.si/f/1T/Kl/4X36OY7G/v ... zdrzev.pdf
Priloga: Odločba CSD za dodatek za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo- DODATNI DNEVI DOPUSTA:
Zakonodaja: Zakon o delovnih razmerjih, 159. člen (trajanje letnega dopusta): Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60% telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.
Nekatere kolektivne pogodbe dopuščajo tudi 5 dni dodatnega dopusta (lahko tudi več glede na interne akte in pravilnike).
Dodatni dopust lahko koristita oba starša. Dodatne dneve dopusta lahko koristijo tudi starši dolgotrajno bolnih otrok (čeprav ti v zakonih niso posebej omenjeni).


- ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA:
Prost vstop za invalide in otroke s posebnimi potrebami ter otroke do 2. leta starosti


- NAKUP NOVEGA AVTOMOBILA:
Kje: Davčni uradi
Zakonodaja: Zakon o davku na motorna vozila (5. člen) ( http://www.shrani.si/f/2l/yp/fbT7Lzb/za ... navozi.pdf)
Spletna stran: http://www.durs.gov.si/
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpis ... pojasnila/ oprostitve/
Priporočilo: Pri mladoletnih otrocih s posebnimi potrebami se lahko vpiše kot lastnika avtomobila otroka ali starše. S tem, da če vpišete OA na otroka MORA pri odtujitvi (prodaji) avtomobila dati soglasje CSD!!! Zato je bolje, da se napiše OA na očeta ali mamo otroka s PP

- ZAVAROVANJE AVTOMOBILA
Kje: Zavarovalnica Triglav, Adriati-Slovenica, Generali....
Popust: 10%
Dokazilo: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo


- OPROSTITEV PLAČILA ZA UPORABO CEST – CESTNA TAKSA
Kje: Tehnični pregledi, Upravne enote, e-uprava
Obrazec: http://www.shrani.si/f/2P/rK/PmuX3uZ/vl ... v-cest.doc
Dokazilo: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo
Pojasnilo: Vlogo in dokazilo je potrebno oddati cca. 14-21 dni pred podaljšanjem veljavnosti prometnega dovoljenja na UE. Oni izdajo odločbo o oprostitvi plačila, katera je pogoj za uveljavljanje opostitve plačila na tehničnih pregledih, UE in preko e-uprave. Oprostitev se da baje uveljavljati tudi za nazaj.


- PRIDOBITEV PARKIRNE KARTE ZA INVALIDA:
Kje: Upravne enote
Zakonodaja in obrazci: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=1797
Dokazilo: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo


- UPRAVIČENOST DO DOLOČENIH MEDICINSKO-TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV ZZZS:
Kje: Območne enote ZZZS
Spletna stran: http://www.zzzs.si/
http://www.shrani.si/f/1K/Hg/4mS3w63C/s ... mkpost.xls
Pojasnilo: Seznam medicinsko-tehničnih pripomočkov se spreminja, zato je potrebno pregledati spletno stran in pridobiti nov seznam.


- SOBIVANJE Z BOLNIM OTROKOM V BOLNIŠNICI DO OTROKOVEGA 5 LETA STAROSTI – BREZPLAČNO BIVANJE
Kje: Bolnišnice in Klinike
Zakonodaja: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (23. člen) ( http:// www.dz-rs.si/index.php?id=101&mandate=- 1&showdoc=1&st=a&unid=UPBCCDB9F342CA1DE28C125748A0029E46A&vt=1 )
Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo


- POPUST PRI NAROČNINI TELEKOMA IN SIOLA:
Kje: OE Telekoma
Spletna stran: http://www.siol.net/aktualna_ponudba/no ... alidi.aspx
Pupust: 2€ SIOL
Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo


- SOCIALNA POMOČ OBČINE:
Kraj: nekatere občine
Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo
Pojasnilo: Nekatere občine na podlagi vloge za dodelitev pomoči, lahko dodelijo le-to


- SOCIALNA POMOČ VAŠEGA SINDIKATA ALI PODJETJA:
Kraj: Nekatera podjetja
Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo
Pojasnilo: Nekatera podjetja oz. sindikati na podlagi starutov in vaše vloge dodelijo socialno ali solidarnostno pomoč za otroke s PP ali invalide. Pozanimajte se!


- NEGA OTROKA, KI PREBOLEVA HUDO BOLEZEN
Kraj: ZZZS – Imenovani zdravnik z odločbo
Zakonodaja: Zakon o zdravstvenem varstvu z zdravstvenem zavarovanju (30. člen) ( http:// www.dz-rs.si/index.php?id=101&mandate=- 1&showdoc=1&st=a&unid=UPBCCDB9F342CA1DE28C125748A0029E46A&vt=1 )
Pojasnilo: Za upravičenost do koriščenja nege za otroka je potrebno podati vlogo z vsemi prilogami, izvidi (sami ali pediater) na Pediatrično kliniko, Strokovnemu kolegiju, kateri podajo mnenje o upravičenosti. To mnenje je potrebno preko pediatrinje podati na ZZZS Imenovanemu zdravniku. Omenjeni izda odločbo, v kateri LAHKO (ni pa nujno), se ravna po mnenju Strokovnega kolegija Pediatrične klinike. Lahko tudi skrajša čas koriščenja nege, ali celo zavrne.


- OPROSTITEV PLAČILA UPRAVNIH TAKS
Kraj: Upravne enote, Tehnični pregledi
Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo


- OPROSTITEV PLAČILA RTV NAROČNINE:
Kraj: RTV SLO
Spletna stran: http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod ... 1083907853
Obrazec: http://www.rtvslo.si/files/RTV_prispeve ... stitev.pdf
Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo
Pojasnilo: Za oprostitev plačila RTV naročnine so upravičeni tudi otroci s posebnimi potrebami, četudi niso posebej navedeni. Le, da bodo na RTV-ju zahtevali celotno DIAGNOZO otroka, za kar pa nimajo nikakršne pravice tega zvedet. Za njih je dovolj Odločba CSD, kjer piše kam je otrok razvrščen. Naj pripomnim, da naj bi bili do te oprostitve po njihovo upravičeni le otroci s TEŽKO motnjo v gibanju. Ne pa tudi tisti, ki imajo psihične motnje. Probat vseeno ni greh!!!


- ZNIŽANO PLAČILO VRTCA:
Kraj: Nekatere občine
Olajšava: za 1-2 razreda (10-20%)
Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo


- POVRAČILO PREVOZNIH STROŠKOV IN DNEVNIC:
Kraj: OE ZZZS
Pojasnilo: Na podlagi obrazca, ki ga dobite pri pediatru o povračilu prevoznih stroškov dobite povračilo za le te in dnevnice. Za dnevnice dobite v primeru, da ste več kot 11 ur nahajate na terapiji ali pregledu. Prevozne stroške dobite povrnjene tudi za prevoz otroka do raznih terapij (delona, fizio, logoped,...). Obrazec MORATE potrditi v Bolnišnici ali Kliniki. Potrjen obrazec nato posredujete na OE ZZZS. Vendar vedite, da vam določen mesečni znesek odbijejo (po zakonu).- REPUBLIŠKA ŠTIPENDIJA:
Kje: Zavod za zaposlovanje
Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo
Pojasnilo: sorojenci (dijaki, študenti) otroka s posebnimi potrebami, lahko uveljavljajo ugodnejšo obravnavo pri uveljavljanju pravice do republiške štipendije, ki je pogojena z materialnim stanjem družine; zaradi težje ali težke duševne ali telesne okvare družinskega člana, se pri preračunu dohodka na družinskega člana, na podlagi odločbe o dodatku za nego šteje še dodaten član.- BREZPLAČNA VOZOVNICA MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA LJUBLJANA
Kje: Društvo sožitje Ljubljana št. 01 436 97 50 in LPP Ljubljana
Splošni pogoji: 20. člen (http://www.shrani.si/f/3h/58/3BZRBTmo/s ... ojimes.pdf )
Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo
Pojasnilo: S fotokopijo odločbe, kjer je razvidno, da gre za otroka s posebnimi potrebami, se zglasite v društvu SOŽITJE LJUBLJANA, kjer vam izdajo potrdilo na osnovi kat rega (tudi slika otroka mora biti) na LPP izdajo avtobusno vozovnico za invalida in spremljevalca. Ta je brezplačna in velja za vse avtobuse mestnega pot.prometa le da mora biti ob predložitvi pri vožnji otrok zraven.

- NEURGENTNI PREVOZ Z REŠEVALNIM VOZILOM (za določne bolezni in stanja)

- ZNIŽANA VSTOPNINA:
Postojnska jama
Lep pozdrav in lep dan, Petra

_______________________________________
Bolečina ni nič manjša, samo s časoma se naučiš živeti z njo. Cmok v nebesa,
tvoja mami
Default avatar
Mateja,
hvala. Kaj bi brez vas :))?
Lep pozdrav in lep dan, Petra

_______________________________________
Bolečina ni nič manjša, samo s časoma se naučiš živeti z njo. Cmok v nebesa,
tvoja mami
Default avatar
Mateji hvala za odgovor in tudi brez vas, petraT,bi težko. :):):)

lep dan vsem

M.
Default avatar
Pozdravljeni!

To pa je seznam in pol!

Vmes med pripadajočimi pravicami nisem našla te, ki jo sama uporabljam pri hčerki s prirojeno srčno napako. Na preglede in domov se voziva z reševalnim vozilom. Pri izbranem pediatru samo dvignete "Nalog za prevoz pacienta" in dan, dva pred datumom pregleda pokličete 112 ter naročite prevoz.

lp,
Vanja
Default avatar
KVanja je napisal/a:
Najlepša ti hvala.

Naj samo dodam, da te pravice nikakor niso vse kar obstajajo. Naštetih je le nekaj.

V glavnem je potrebno prebrati Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Poleg tega so splošne pravice tudi opredeljene v knjigi in brošuri, ki sta navedeni v začetku seznama.

Zato žal seznam ne bo nikoli vseboval vsega kar potrebujemo, ker tega bi bilo ogromno. Zato je vseeno potrebno prebrati še prej omenjeno, ker ljudje imamo oz. naši otroci imajo različne potrebe in omejitve in bi bilo nemogoče opredeliti vse pravice za posamezne težave.
Naši SRČKI so pravi "borci" dajejo nam zgled, kako se boriti za življenje!
Lep pozdrav,
Mateja
Default avatar
Vanja,
hvala za informacijo.
Lep pozdrav in lep dan, Petra

_______________________________________
Bolečina ni nič manjša, samo s časoma se naučiš živeti z njo. Cmok v nebesa,
tvoja mami
Default avatar
Živjo,
prebrala sem spisek vseh navedenih pravic. Doma imam Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami in v njem nisem našla mnogo stvari,ki so tukaj naštete.

Zanima me, kje ste izedeli za vse te informacije - npr. za prost vstop v ZOO, za to, da dajejo zavarovalnice % popusta pri registraciji itd. Šla sem na stran CSD Šiška, vendar ne vidim, kje bi lahko dobila še kaj informacij.

Kje ste recimo dobili podatek za oprostitev plačila o RTV naročnini, vem, da to piše v njihovem zakonu (tudi jaz se sprašujem ali mora biti otrok napisan kot lastnik), ali pa recimo Popust pri naročnini Telekoma in Siola itd. - kje naj še iščem kaj nam pripada?

Itak se pa potem zatakne pri različnih terminologijah v zakonih in sploh ne veš več kam pašeš...na splošno naj bi bili to otroci s posebnimi potrebami, ko pa kaj želiš uveljaviti pravico,ti pa pokažejo še podpravilnik, kjer popolnoma specificira kdo je upravičen in nimaš kaj, tako kot si napisala za RTV naročnino - ne vem...

Na splošno gre pa ene energije v nič, pa za vse si sam...

No, saj imam še vprašanj, samo najprej me zanima kako priti še do ostalih olajšav, ki niso omenjene v tej zgoraj omenjeni literaturi...

Hvala in lp,
Maja
Default avatar
Spoštovana Maja,

ta seznam je bil sestavljen na podlagi lastnih izkušenj (ZOO, LPP, zavarovalnice,..), na katere starši naletimo. Kot sem že prej napisala, nikjer ne bomo dobili vseh informacij kdo nam kakšno ugodnost ponuja. Prav zaradi tega je bil sestavljen ta seznam, da starši, ko naletimo na kakšno ugodnost, jo zapišemo na forum, da tudi ostali starši vemo.

Tisto kar nam pripada po zakonu skoraj, da ni problem najti, pač prebereš zakone in to je to, a kljub temu mnogi nimajo možnosti ali nimajo časa brati vso to obširno zakonsko literaturo. Pa tudi, če ne veš, da obstaja, ne veš kam iti brat.

VENDAR MORAM POUDARITI, DA SE BOŠ MOGLA ZA VSAKO STVAR BORITI, KLJUB TEMU, DA TI MOGOČE NEKAJ PRIPADA PO ZAKONU. DOKAZOVATI BOŠ MORALA, DA IMA OTROK PRAV TISTO NEPRAVILNOST, DA TI TO PRIPADA. ŽAL TAKO JE V TEJ DRŽAVI, DA ČE VEMO, BOMO IZKORISTILI, ČE NE VEMO, NE BOMO IZKORISTILI IN NOBEN DRUG TI NE BO POMAGAL OD PRISTOJNIH SLUŽB.

Zato apeliram na vse starše, da v kolikor pridejo do kakšne informacije, da pripadajo, nam ali otrokom, kakšni popusti, vpišete na forum, ker le tako si lahko pomagamo. Če je 1 € manj za plačat je to 1 prešparan € in ga lahko namenimo našim že tako potrebnim otrokom, ki potrebujejo vsako dnevno oz. 24 urno oskrbno (zdravila, pripomočki, nega, terapije,....).

Osebno sem jst to izbrskala, kar se tiče ZOO, RTV (do sedaj so oprostitev lahko uveljavljali le INVALIDI in ne otroci s PP). Enostavno je treba riskirat nekaj časa, telefonov, kakšen papir in to je to. Vztrajen je treba biti.

Kar se tiče ZOO, pa pač vprašaš....saj nič ne stane eno vprašanje. Več kot NE ti ne bodo rekli. In to velja tudi za druga taka podjetja in ustanove (muzeji, ipd.).

Gospa PetraT, prosim, da boste dali na seznam tudi obisk Postojnske jame kot popust. Zadnjič smo bili z otrokom namreč na ogledu in smo zanj plačali le 1€ in še enemu spremljevalcu ni potrebno plačati nič. Mislim, da isto velja tudi za ogled Muzeja vojaške zgodovine v Pivki....ker pač to spada pod isto firmo. Ne rabimo nobenega potrdila, le pri blagajni se pove, da je otrok s PP ali invalid in to je vse.
Naši SRČKI so pravi "borci" dajejo nam zgled, kako se boriti za življenje!
Lep pozdrav,
Mateja
Default avatar
Aha, še nekaj sem spregledala:

Pri RTV, Telekomu oz. Siolu NI potrebno, da je otrok nosilec naročnine. Mora pa biti vpisan eden od staršev in bivati na istem naslovu.
Naši SRČKI so pravi "borci" dajejo nam zgled, kako se boriti za življenje!
Lep pozdrav,
Mateja
Default avatar
Mateja2006 je napisal/a:
Se podpišem pod tole, kar je napisala Mateja.


p.s. Postonjsko jamo sem podala na seznam
Lep pozdrav in lep dan, Petra

_______________________________________
Bolečina ni nič manjša, samo s časoma se naučiš živeti z njo. Cmok v nebesa,
tvoja mami
Default avatar
Hvala za odgovore. Se mi je kar zdelo, da bo tako, kot si napisala - da se moraš za pravice boriti, kljub temu, da ti pripadajo. Najin otrok je star 19 mesecev in seveda iz tega naslova še nismo stari mački, zato seveda brskam in iščem in samo še zakone berem.
Danes smo bili v živalskem vrtu in sem vprašala, če imajo otroci s PP kakšen popust; na blagajni mi je povedala, da imajo prost vstop do 10 leta, potem pa imajo 1€ popusta. Je pa tako, da samo poveš, ni treba nobenih odločb kazati.

Ker sem prebrala na tem forumu za parkirno karto, sem na UE dobila obrazec s katerim moram do pediatra (prebrala sem tudi pravilnik o parkirni karti)- me zanima kaj bo - moj otrok ima namreč 70% telesno okvaro (je gluh) in ni invalid. Ni povsod dosti, da imaš odločbo CSD tako, kot je v zgoraj naštetih olajšavah. Bom javila kako se bo izšlo. Se mi pa zdi, da je dostikrat odvisno od dobre volje tistega, ki podpiše ali žigosa potrdilo ali pa od tega koliko se jim smilimo....

Lp, Maja
Default avatar
Hvala za odgovore. Se mi je kar zdelo, da bo tako, kot si napisala - da se moraš za pravice boriti, kljub temu, da ti pripadajo. Najin otrok je star 19 mesecev in seveda iz tega naslova še nismo stari mački, zato seveda brskam in iščem in samo še zakone berem.
Danes smo bili v živalskem vrtu in sem vprašala, če imajo otroci s PP kakšen popust; na blagajni mi je povedala, da imajo prost vstop do 10 leta, potem pa imajo 1€ popusta. Je pa tako, da samo poveš, ni treba kazati nobenih odločb.

Ker sem prebrala na tem forumu za parkirno karto, sem na UE dobila obrazec s katerim moram do pediatra (prebrala sem tudi pravilnik o parkirni karti)- me zanima kaj bo - moj otrok ima namreč 70% telesno okvaro in ni invalid. Ni povsod dosti, da imaš odločbo CSD ali/ in odločbo Zavoda za šolstvo o usmerjanju (ki naj bi bila močnejša kot odločba CSD-tako so mi rekli na UE) tako, kot je v zgoraj naštetih olajšavah. Bom javila kako se bo izšlo. Se mi pa zdi, da je dostikrat odvisno od dobre volje tistega, ki podpiše ali žigosa potrdilo ali pa od tega koliko se jim smilimo....

Lp, Maja
Default avatar
zzmaja je napisal/a:
Seveda je SLO velika in vsaka UE ali CSD ali ZZZS ali druge ustanove delajo malček po svoje. In tudi zahtevajo določena potrdila vsaka po svoje.
Tudi od mene so marsikje zahtevali potrdilo še od pediatra. Vendar moram povedati, da je bolj mirodajna in bolj važna odločba CSD kot pa potrdilo od pediatra. Potrdilo od pediatra se opiran na odločbo CSD!
Naj ti samo še to povem, da bo marsikdo zahteval od teba diagnoze, katere ne smeš dajat okrog zaradi varstva osebnih (otrokovih) podatkov. Na odločbi CSD piše vse kar morajo vedeti, za uveljavljanje določenih pravic.
Pazi, da te ne bo kdaj zavedlo in se boš s potrdilom od pediatra sama spravila v škripce!!!!
Naši SRČKI so pravi "borci" dajejo nam zgled, kako se boriti za življenje!
Lep pozdrav,
Mateja
Default avatar
No, saj to je največja katastrofa, da vsak dela po svoje. Ok, sedaj mi pa povej, kako naj dopovem organu, da je najbolj merodajna odločba CSD, na kateri hvala bogu nič ne piše, kaj je z otrokom in da ne potrebuje še potrdilo pediatra. Na kaj se naj oprem - zakon ali kaj?

Glede varstva osebnih podatkov vem, ker sama dalam v ustanovi kjer dnevno operiramo z osebnimi podatki.

Tega, zadnjega, stavka pa ne razumem: v kakšne škripce bi se lahko spravila s potrdilom pediatra? Ali jim kljub odločbam, še potrdilo pediatra ni dovolj ???

Poglej, sama sem tip, ki brska in išče in mi res ni do tega, da bi odkrivala toplo vodo, če je že odkrita, zato mi prosim direkt povej v kakšne škripce se lahko spravim?
Default avatar
Maja, nč se razburjat....

V škripce sem mislila s tem: jst sem podala vlogo na RTV pa so brskali in brskali, da bi prišli do podatka otrokove DIAGNOGE, za katero pa niso pristojni brskat in brskat. Najprej so to poskušali izvedet z dopisom na CSD, potem na Pediatrični kliniki in na koncu so me hoteli ustrahovat še mene s tistim potrdilom od pediatra. In to vse z namenom, da ne bi upoštevali tisto oprostitev za RTV naročnino. Nisem se dala in jim samo lepo povedala, da nimajo pravico vedet DIAGNOZE, ker so to le osebni podatki in če bodo tako nadaljevali jih bom prijavila inšpekciji.

Na odločbi točno piše v katero kategorijo spada in to jim mora zadostovati saj je edni uraden državni dokument. V odločbi piše ali je gibalno ali psihično oviran in stopnja lahka, težja, težka. To je pa tudi vse!

Če bi jim ti prinesla potrdilo od pediatra, na katerem piše kaj je z otrokom narobe, ni nujno, da bi ti to upoštevali (seveda odvisno kakšno diagnozo ima...v tvojem primeru se mi zdi, da si napisala, da je gluhost) mogoče za to diagnozo ne bi komplicirali, ampak vem da če ima otrok psihične težave te oprostitve ne priznajo. Zato sem na splošno svetovala, da zadostuje odločba CSD.

Iz zakona o upravnem postopku je jasno, da največ moči ima ustavna odločba, odločba upravnega sodišča, odločbe upravnih organov....potrdila so na dnu lestvice. Še posebej tista, ki se navezujejo na kakšno odločbo.

Jst ti lahko pomagam le z določenimi nasveti....tudi jst sem se mogla znajst in brskat, pa živce zgubljat s temi birokrati.

Tako, da mej mirne živce, ker le tako ti bo uspelo kaj dosečt. Pa vztrajnost.

Samo za primerjavo...jst sem se z RTV dajala kar 2 dobra meseca...na koncu mi je le uspelo. Sem pa skoraj zgubila živce s tem kar so počeli z mano.
Naši SRČKI so pravi "borci" dajejo nam zgled, kako se boriti za življenje!
Lep pozdrav,
Mateja
Default avatar
Hvala, to je TA PRAVI ODGOVOR :o), to sem rabila...

Sem šla pa še enkrat zdele brat odločbo CSD in tam nič ne piše ali je gibalno ali psihično oviran in stopnja lahka, težja, težka, kot si napisala, vsaj pri nas ne. So vse te stvari naštete, samo ni pa izpostavljena, no pa saj je vseeno.

Če se tako upirajo raznim olajšavam (RTV) bi morali vedeti vsaj to, da obstajata dve višini dodatka in če bi smatrali, da določene olajšave dobijo samo določeni otroci s PP, potem bi to takoj videli in ne bi bilo treba brskat. Si bom pa definitivno zapomila nekatere tvoje prijeme, ker pričakujem, da se bo kje zataknilo.

Najlepša hvala za sedaj, če bo še kaj se pa oglasim,
Lep pozdrav
Default avatar
POzdravljene
Rada bi dodala samo še brezplačen prevoz z Ljubljansko vzpoenjačo do Gradu za otroka s posebnimi potrebami in njegovega sprtemljevalca
Default avatar
Samo poročam, da smo brez problemov dobili odobreno iz RTV.:)

Lep večer vsem

M.
Default avatar
js bi mela komentar na odstavek o REPUBLIŠKI ŠTIPENDIJI!

Sama imam brata z posebnimi potrebami in ima več motenj, njegov najevčji problem je njegova bolezen Prader Willijev sindro (upam da ga kdo pozna) - pač motnja prehranjevanja, in je zaradi te motnje zelo nevodljiv in je zaradi tega šel po končani 9letki (OŠ s prilgojenim programom) v zavod, kjer je čez teden, čez vikende pa je doma!

In sedaj k temi prebubliška štipedija: letos so nam brata črtali povsod ven, da sploh ni več družinski član, in kljub temu, da dela samo ata, nimam štipendije!!! To ni normalno!!! Skrbimo pa mi za njega in mu kupujemo obleko!!

Kaj ima kdo podobne probleme?
Default avatar
Neycy,

koliko pa je brat star? Starša zanj dobivata še dodatek za nego?
Lep pozdrav in lep dan, Petra

_______________________________________
Bolečina ni nič manjša, samo s časoma se naučiš živeti z njo. Cmok v nebesa,
tvoja mami

Moderatorji

Olga J. Bahun , mama z 21 letnimi izkušnjami, predsednica uprave Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom
OlgaJ.B.
mag. Petra Tomc Šavora , prof. def. logopedinja
petraT