ARHIV - zdravstvo

Kaj je paliativna oskrba?

Default avatar
FORUM PALIATIVNE OSKRBE

Kaj je paliativna oskrba?
To je novejša veja v zdravstvu, ki nudi celostno pomoč bolnikom z napredovalo neozdravljivo boleznijo in tudi njihovim bližnjim. Njen namen je izboljšati kakovost življenja bolnikom in njihovim bližnjim s preventivnimi ukrepi in lajšanjem trpljenja tako, da ga zgodaj prepoznamo, ustrezno ocenimo in obravnavamo. Pri tem trpljenje ni omejeno le na bolečino, temveč zajema tudi druge telesne, psihosocialne ter duhovne stiske in težave.

Kdo jo izvaja?
Za kakovostno obravnavo teh težav je potreben paliativni tim strokovnjakov, v katerem so zdravnik, medicinska sestra, socialni delavec, klinični psiholog, delovni terapevt, fizioterapevt, dietetik, teolog in prostovoljci. Obseg njihove pomoči je odvisen od potreb bolnika in njegovih bližnjih ter se stopnjuje od začetka bolezni do smrti. Pri tem je zelo pomemben enakopraven in aktiven odnos z bolnikom in njegovimi bližnjimi, da skupaj načrtujejo predvidene ukrepe ob poslabšanjih in zapletih.

Kje jo izvajamo?
Povsod tam, kjer so bolniki z napredovalo neozdravljivo kronično boleznijo: na njihovem domu, v bolnišnicah, domovih starejših občanov in hospicih. Paliativna oskrba je sestavni del zdravstvenega in socialnega varstva.

Z naraščanjem kroničnih obolenj ter podaljšanjem življenjske dobe so potrebe po paliativni oskrbi vedno večje, v Sloveniji pa se šele organiziramo za ureditev mreže strokovnjakov, da bi bila dosegljiva vsem, ki jo potrebujejo.

Na forum lahko pišete strokovnjakinji Urški Lunder, dr. med. spec., ki je zaposlena v Bolnišnici KOPA Golnik. Njena želja je, da se v forum vključijo tudi drugi člani paliativnega tima, medicinska sestra, socialna delavka, klinična psihologinja in še kdo.
****************************************
Urška Lunder, dr. med. spec.
Default avatar
lepo pozdravljeni

sem študent teologije in pri predmetu moralna teologija smo se dotaknili tudi teme o paliativni negi. Kot je bilo že omenjeni, je tovrstna oskrba pri nas še v nastajanju, zato bi me zanimalo, kaj in koliko je na tem področju v Sloveniji že narejenega in kakšna je vloga teologov v tem procesu?
Default avatar
Spoštovani,

hvala za vaše vprašanje, saj prav pomen duševnega vidika je poleg psihosocialnega v času razvoja paliativne oskrbe v nekem okolju najbolj počasi prepoznan.
Razvoj paliativne oskrbe je bil večkrat v zadnjem času opisan v nekaterih prispevkih in intervjujih tuid v medijih, če pa vas zanima več, vam lahko na vaš naslov posredujem bolj izčrpne podatke.

Duševni problemi so poleg telesnih in psihosocialnih v zdravstvenih sistemih z daljšo tradicijo paliativne oskrbe prepoznani kot enakovredni v obravnavi bolnika z napredovalo neozdravljivo kronično boleznijo. V timskem pristopu v obravnavi je poleg zdravnika, medicinske sestre, socialnega delavca, psihologa, ter drugih poklicev po potrebi in prostovoljca vključen tudi svetovalec v podpori reševanja duhovnih problemov in stisk. Njegova vloga je pomebna, na kratko predvsem v prepoznavi eksistencialnih vprašanj, duhovnih prepričanj in potreb in nudenju podpore. Nudi lahko nasvete ali praktične rešitve v iskanju primernih oseb za specifične potrebe bolnikov, kjer gre lahko za pripadnike različnih religij ali drugače duhovno usmerjenih oseb, ki ne pripadajo nobeni instituciji. Kajti v svojem bistvu smo vsi duhovna bitja, če ne prej, se ob koncu življenja vsi sprašujemo najbolj temeljna eksistencialna vprašanja, smo pred svojimi največjimi dilemami.

Če se podate prav na pot podpore oseb ob koncu življenja, je to delo lahko bogato s težavnimi življenjskimi izzivi, pa tudi z daleč najbolj izpolnjujočimi potenciali osebne rasti.

Srečno,
****************************************
Urška Lunder, dr. med. spec.