Otroci s posebnimi potrebami in dolgotrajno bolni otroci

Odgovarjajo: Olga J. Bahun, mama z 21 letnimi izkušnjami, predsednica uprave Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom • mag. Petra Tomc Šavora, prof. def. logopedinja

Pritožba na odločbo

Default avatar

Pritožnica

Ali se je na odločbo o usmeritvi otroka dovoljeno pritožiti? Ali je dovoljeno sodno varstvo in pred katerim sodiščem?
Default avatar

Anaa

Pozdrav!

Na odločbo o usmeritvi se je dovoljeno pritožiti na Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana, v roku 15 dni po vročitvi. Pritožba se vloži neposredno na zapisnik ali pošlje po pošti Zavodu RS za šolstvo, območni enoti, ki je odločbo izdala. (to piše na odločbi, ki jo otrok dobi)

Pa še Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami:

25. člen
(pritožba na odločbo o usmeritvi)
Zoper odločbo o usmeritvi lahko v roku 15 dni od njene vročitve starši, zase pa tudi mlajša polnoletna oseba, vložijo pritožbo.
O pritožbi odloča minister, pristojen za šolstvo, na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje druge stopnje.
Strokovno mnenje komisije za usmerjanje druge stopnje ni potrebno, če je pritožba vložena zaradi napačno uporabljenega materialnega predpisa, če tak predpis sploh ni bil uporabljen ali kadar gre za pritožbo zaradi kršitev postopka.

Upam, da se vam bo izšlo najbolje za vašega otroka. Lp. Ana
Default avatar

petraT

Pritožnica,

tako je kot je napisala Anaa (anaa, hvala za pomoč). Pritožbe rešuje komisija 2. stopnje. Na odločitev komisije 2. stopnje pa je se mogoče pritoži samo preko sodišča.
Lep pozdrav in lep dan, Petra

_______________________________________
Bolečina ni nič manjša, samo s časoma se naučiš živeti z njo. Cmok v nebesa,
tvoja mami

Moderatorji

Olga J. Bahun , mama z 21 letnimi izkušnjami, predsednica uprave Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom
OlgaJ.B.
mag. Petra Tomc Šavora , prof. def. logopedinja
petraT