Gradimo, opremljamo in urejamo dom

Odgovarjajo: Alenka Tomori, univ.dipl.inž.arh • Luka Tomori, univ. dipl. inž. arh

subvencij mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja

Default avatar
A kdo od vas kandidira za tole ? in ce ne zakaj ne ?

Smo prestari ? (zakaj starost 28 let omenjajo na razpisu
le pri najemu, ne pa pri gradnji - pomota ? ali pri gradnji to ni
pogoj ?)

Prevec zasluzimo ? (ali je cenzus le da pac zgubis nekaj tock,
ni pa da ne smes kandidirati ?)

Imam prestaro gradbeno ? Je izkljucujoc razlog gradbeno iz leta 2005, ali le tocke izgubim ce nimam gradbenega mlajsega kot marec 2006 ?


-------- Izvirno sporočilo --------

*Subvencije kot pomoč mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega
problema ali tržnega najema stanovanj*
04.04.2008 | 04:45 | Vir:


*Ljubljana, 3. april 2008 – Stanovanjski sklad Republike Slovenije bo v
soboto, 5. aprila 2008, objavil javni poziv za dodelitev subvencij
mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja in
subvencioniranje tržnega najema stanovanj za leto 2008. Vrednost
subvencije znaša 300 evrov na družinskega člana. Vloge bo Stanovanjski
sklad sprejemal med 7. in 26. aprilom 2008. *

Stanovanjski sklad Republike Slovenije bo 5. aprila 2008 v dnevnem
časopisju in na spletni strani mestu www.stanovanjskisklad-rs.si
ali www.ssrs.si
objavil javni poziv za dodelitev subvencij mladim
družinam *za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja in subvencioniranje
tržnega najema stanovanj*. Za dodelitev subvencij lahko zaprosijo
državljani Republike Slovenije in državljani drugih držav članic
Evropske unije, ki imajo v Sloveniji stalno prebivališče.

*Javni poziv za dodelitev subvencij je namenjen mladim družinam, kot
spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja*. Mlado družino
predstavlja življenjska skupnost enega ali obeh staršev z enim ali več
otroki, posvojenci ali pastorki, pri čemer vsaj en otrok v koledarskem
letu razpisa še ni šoloobvezen. *Vrednost subvencij znaša 300 evrov na
družinskega člana*. Mlada družina lahko subvencije pridobi za največ 8
let. Subvencije so namenjene za gradnjo ali nakup nepremičnine in tudi
za rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti za bivanje v primernih
nepremičninah.

Mlada družina lahko za subvencijo zaprosi tudi kot *pomoč pri plačevanju
tržne najemnine*, pri čemer ji subvencija pripada največ dve leti. Do
subvencije tržnih stanovanj je upravičena tista mlada družina, ki si po
uspešno zaključenem študiju vsaj enega od staršev stanovanjski problem
rešuje z najemom tržnega stanovanja.

*Stanovanjski sklad bo vloge sprejemal od 7. do vključno 26. aprila
2008*. Obrazec za vloge bodo lahko zainteresirani prosilci brezplačno
dobili na sedežu Stanovanjskega sklada ali si ga natisnili s spletne
strani www.stanovanjskisklad-rs.si
ali www.ssrs.si .

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
Default avatar
Mislim, da je zakon spremenjen glede na prejšnje leto glede omejitve na starost. Vem, da sva z možem morala plačati gradbeno dovoljenje, ker je najin otrok pred 3 meseci začel hoditi v šolo - pogoj je bil, da nobeden od otrok še ni šoloobvezen. Sedaj pa vidim, da najmlajši ne sme še hoditi v šolo, starejših ne omenjajo.
sploh pa se mi ne zdi v redu, da je vloga omejena na vse otroke, ki so rojeni od 2003 dalje - moj je rojen konec leta 2002 in še ni šoloobvezen. Se mi zdi, da vedno "zvisimo".

Moderatorji

Alenka Tomori , univ.dipl.inž.arh
AlenkaTomori
Luka Tomori , univ. dipl. inž. arh
LukaTomori