Otroci s posebnimi potrebami in dolgotrajno bolni otroci

Odgovarjajo: Olga J. Bahun, mama z 21 letnimi izkušnjami, predsednica uprave Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom • mag. Petra Tomc Šavora, prof. def. logopedinja

Kateri so zavodi za posamezne skupine otrok s posebnimi potrebami?

Default avatar
Ali mi lahko prosim poveste, kateri so zavodi, ki so namenjeni izobraževanju posameznih vrst otrok s posebnimi potrebami (tj. za otroke, ki niso v integraciji, pač pa so vključeni v izobraževanje v posebne, zanje namenjene zavode)? Tukaj mislim na naslednje skupine:
- gluhi in naglušni,
- slepi in slabovidni,
- gibalno ovirani,
- otroci z govorno - jezikovnimi motnjami,
- dolgotrajno bolni otroci,
- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
- otroci z motnjami vedenja in osebnosti,
- otroci z motnjami v duševnem razvoju.
Default avatar
Miho,

upoštevajte, da je večina otrok v integraciji v redni osnovni šoli (z dodatno strokovno pomočjo in prilagoditvami).
Sicer pa:
-otroci z motnjami v duševnem razvoju so v različnih šolah s prilagojneim programom ali zavodih;
-otroci z motnjami vedenja in osebnosti so večinoma v rednim šolah, razen majhnega dela teh otrok, ki so v zavodih (Planina, Veržej...);
-otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so običajno v redni osnovni šoli, saj so s prilagoditvami in dodatno pomočjo, lahko zelo uspešni;
- dolgotrajno bolni otroci so običajno vključeni v redne šole. Za čas zdravljenja v bolnici pa obiskujjeo bolnišnično šolo.
otroci z govorno - jezikovnimi motnjami so vključeni v redne oblike izobraževanja;
- gibalno ovirani so običajno vključeni v redne oblike izobraževanja oz. se otroka vključi primerno institucijo glede na njegove intelektualne sposobnosti. Če je gibalna oviranost tako velika, da zahteva določeno zdravstveno rehabilitacijo ali so pridružene še dodatne motnje, je otrok vključen v zavod.
Večino naglušnih in slabovidnih obiskuje redne oblike izobraževanja, le majhne del teh otrok je vključen v določene zavode.

Večina otrok je integriranih v redne šole, kjer dobijo strokovno pomoč in se jim prilagaja tako vsebina, prostor kot oragnazacija pouka. V drugačne oblike izobraževanja so vključeni otroci, kjer so razvojni zaostanki in težave tako velike, da potrebujejo posebne oblike dela, posebne rehabilitacije in jim integracijske oblike rednega naćina izobraževanja ne zadoščajo.
Lep pozdrav in lep dan, Petra

_______________________________________
Bolečina ni nič manjša, samo s časoma se naučiš živeti z njo. Cmok v nebesa,
tvoja mami
Default avatar
Zavodi so naslednji:
-za Gluhe in naglušne: Zavog za gluhe in naglušne Lj, Center za sluh in govor Maribor, Center za usposabljanje slušno in govorno motenih Portorož
-Slepi: Zavod za slepo in slabovidno Ljubljana
-Giblano ovirani: ZUIM Kamnik(večina)
-Govorno- jezikovne motnje: Ljubljana, Portorož, MAruibor(zavodi za gluhe-večinoma)
-dolgotrajno bolni: večina jih je doma, nekateri so občasno na RAkitni ali opa v cEntru Stična
-otroci s PPPU: doma in v rednih šolah.
-otroci z MVO: Smlednik, Veržej, dom Malči Belič Ljubljana, Mladisnki dom Jarše, Planina pri Postojni(tu so otroci s kobiniranimi motnjami-MVO + lažja motnja v duševnem razvoju), Vzgojni zavod Planina Kranj, Vzgojni dom Maribor.
-Otroci z motnjami v duševnem razvoju: večina doma in obiskujejo OVI-je, ostali pa v centrih Dornava, Dobrna, Črna, Ig, Radovljica in v dislociranih enotah posameznih zavodov.
Upam, da sem Vam kaj pomagala
Default avatar
Pozdravljeni!
Zanima me, kolikšen je lahko razvojni zaostanek, da je otrok še lahko vključen v redno šolo? Ali so vsi otroci z zaostankom v duševnem razvoju vljučeni v šolo s PP ali so lahko vključeni tudi v redno šolo - kdo o tem odloča in ali imajo starši možnost soodločanja?
Default avatar
Mimi,

vse je odvisno od primera in predvsem od otrokovega funkcioniranja. Tako se lahko tudi otrok z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi, pod določenimi pogoji, vpiše v resno OŠ.
O tem odloča komisija za usmerjanje. Seveda imate starši možnost izraziti svoje mnenje.
Lep pozdrav in lep dan, Petra

_______________________________________
Bolečina ni nič manjša, samo s časoma se naučiš živeti z njo. Cmok v nebesa,
tvoja mami
Default avatar
Še enkrat lepo pozdravljeni!

V dokumentu http://www.ujp.gov.si/docDir/Register%2 ... 2.2008.xls sem zasledila, da so v centrih za usposabljanje, delo in varstvo (v nadaljevanju CUDV) (na lokacijah CUDV-jev naj bi po besedah sveane (glej gornji post) bili zavodi za izobraževanje - šole - za otroke z motnjami v duševnem razvoju) delovna mesta plačne skupine F - delovna mesta na področju socialnega varstva. Iz tega lahko sklepam, da gre pri CUDV-jih za socialno varstvene zavode in ne za šole. Pri vseh drugih zavodih, ki jih navaja sveana v svojem postu, pa je v zgornjem dokumentu navedeno, da so v njih delovna mesta iz plačne skupine D - delovna mesta na področju vzgoje in izobraževanja (ter športa). Ali mi zna kdo pojastniti, kako je to s tem? Ali izobraževanje otrok z motnjami v duševnem razvoju poteka v socialno varstvenih zavodih? Kako to? Zakaj CUDV-ji niso vzgojnoizobraževalni zavodi, tako kot ostali zavodi, čeprav imajo v svojem nazivu besedico "usposabljanje", kar asociira na izobraževanje?
Default avatar
Miho,
to pa je vprašanje za oba ministra :))
CUDV - ji res spadajo v kategorijo socialno varstvenih ustanov tudi zato, ker poleg izobraževanja poteka "usposabljanje za življenje" in imajo otroci fizioterapvtske, logopedske, defektološke, zdravniške... obravnave, so vključini v delovne procese (po 18. letu), pa še kakšna razlika bi se našla. Res pa je tudi, da ima tudi marsikateri zavod npr. fizioterapvta, logopeda... ampak otrok načeloma zavoda ne more obiskovati, ko postane polnoleten.
Lep pozdrav in lep dan, Petra

_______________________________________
Bolečina ni nič manjša, samo s časoma se naučiš živeti z njo. Cmok v nebesa,
tvoja mami
Default avatar
Petra,

Ali mi lahko prosim natančneje obrazložite izraz "usposabljanje za življenje"? Ker tega je res možno razumeti zelo široko. Pod usposabljanje za življenje lahko namreč razumemo tudi osnovno šolanje (ali ni učenje pisanja in branja, ki ju bo otrok potreboval vse življenje, usposabljanje za življenje?
Default avatar
Miha,
saj je tudi mišljeno široko. Gre za osnovno šolanje, pa vzgojo, različne terapije... odvisno pa je od otrokovih potreb in sposobnosti.
Lep pozdrav in lep dan, Petra

_______________________________________
Bolečina ni nič manjša, samo s časoma se naučiš živeti z njo. Cmok v nebesa,
tvoja mami
Default avatar
sveana je napisal/a:

Moderatorji

Olga J. Bahun , mama z 21 letnimi izkušnjami, predsednica uprave Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom
OlgaJ.B.
mag. Petra Tomc Šavora , prof. def. logopedinja
petraT