Forum.Over.Net

Starševski čvek

Postavite nemogoče vprašanje in dobili boste neverjetne odgovore! Anonimno in brez registracije. Največje slovensko virtualno mesto. Če ni objavljeno v tem forumu, se ni zgodilo!

V Sloveniji smrtna kazen

Default avatar

pošteno

Tudi v Sloveniji so danes sprejeli zakon o uvedbi smrtne kazni.
Skrajni čas.
Koliko pedofilov,krutih morilcev se znajde za rešetkami,dobi 30 let zapora,po 15 letih je izpuščen in se svobodno giblje kot normalni državljan.
Default avatar

elaine

Tudi kazen za pisanje bedarij so povišali.
Default avatar

krnek

Miniser za pravosodje Lovro Šturm naj bi pripravil osnutek zakona o s....i kazni,sedaj pa to mora iti čez ne vem koliko procedur,tako da je to še vse v ZRAKU.
Default avatar

ela

Ljudje božji to je korak nazaj in ne naprej.
A mislite, da tisti, ki bodo dobili smrtno kazen, pa ne bodo po 15 letih pomiloščeni? Utopija.
Default avatar

rdeča češnja

12.10.2007

Predlog novega Kazenskega zakonika
Predlog novega Kazenskega zakonika (KZ-1) predstavlja nadgradnjo obstoječe kazenske zakonodaje, upoštevajoč mednarodne akte, ki zavezujejo Republiko Slovenijo ter mnenja pravne stroke.Predlog novega Kazenskega zakonika v splošnem delu predvideva uvedbo kazni dosmrtnega zapora kot izjemno možnost. Uvedba te kazni pomeni uskladitev slovenske kazenske zakonodaje z določbami Rimskega statuta mednarodnega kazenskega sodišča, katerega podpisnica je Slovenija. Rimski statut za kaznivo dejanje genocida, hudodelstva zoper človečnost, vojna hudodelstva in agresijo predvideva kazen dosmrtnega zapora, če je ta upravičen zaradi izjemne teže kaznivega dejanja in osebnih okoliščin storilca. Brez te uskladitve Republika Slovenija ne bi mogla izpeljati sojenja za kazniva dejanja opredeljena v Rimskem statutu oziroma izvršiti kazni dosmrtnega zapora, ki bi jo izreklo mednarodno sodišče, saj veljavni KZ Republike Slovenije takšne kazni ne pozna. Predlog novega KZ-1 kazen dosmrtnega zapora predvideva tudi za dve ali več kaznivih dejanj naklepnega odvzema življenja, za katera je predpisana kazen zapora do tridesetih let, pri čemer mora biti storilec obsojen za najmanj dve kaznivi dejanji v steku in sicer za vsako posamezno na kazen zapora tridesetih let.Predvidena je tudi posebna evidenca oseb, obsojenih za spolno zlorabo mladoletnih oseb. V 84. členu predloga je predvidena možnost dajanja podatkov o izbrisanih sodbah za kazniva dejanja po 173. členu, po drugem odstavku 174. člena, po drugem odstavku 175. člena storjenega proti mladoletni osebi in po 176. členu tega zakonika tistim ustanovam, društvom ali združenju ljudi, ki se ukvarjajo z učenjem, vzgojo, varstvom ali oskrbo otrok in mladoletnikov. Te obsodbe bodo izbrisane le v omejenem obsegu glede na upravičence, ki lahko dobijo podatke o sodbah.Novost je, da sodišče lahko postavi pod varstveno nadzorstvo tudi pogojno odpuščenega in mu določi enaka navodila kot pri pogojni obsodbi z varstvenim nadzorstvom.S KZ-1 bo podana večja možnost prilagajanja sankcij storilcem kaznivih dejanj in bo tako podan tudi ugodnejši položaj za obsojence. Tako je v KZ-1 dana možnost izrekanja kazni v razponu od petnajstih do tridesetih let ter prestajanje kazni zapora na prostosti z delom v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti.Predlog novega KZ predvideva novost tudi v zvezi z zastaranjem. Ohranja delitev na zastaranje kazenskega pregona in zastaranje izvršitve kazenskih sankcij, opušča pa razlikovanje med relativnim in absolutnim zastaranjem.Posebni del opredeljuje kazniva dejanja zoper človečnost. V tem poglavju se uvodoma predpisujejo tri značilna kazniva dejanja zoper človečnost, to je genocid, hudodelstvo zoper človečnost in vojno hudodelstvo. Kazniva dejanja so oblikovana v skladu z ratificiranim Rimskim statutom Mednarodnega kazenskega sodišča, ki v 6., 7. in 8. členu definirajo znake teh kaznivih dejanj. Drugi del v tem poglavju se nanaša na terorizem in s terorizmom povezanimi oblikami kaznivih dejanj. To poglavje obsega še nekatera kazniva dejanja zoper mednarodno pravo, med drugim tudi prepoved tvorbe oziroma kloniranja živih bitij.Predlog predvideva tudi kazniva dejanja zoper življenje in telo. V tem poglavju sta dve obliki kaznivega dejanja naklepnega odvzema življenja: umor in uboj. Kaznivo dejanje uboja predstavlja odvzem življenja drugi osebi brez obteževalnih okoliščin. Kaznivo dejanje umora je oblikovano v obliki posebnih kvalifikatornih okoliščin, ki pomenijo hujšo obliko odvzema življenja.Predlog novega Kazenskega zakonika v posebnem delu predvideva kazniva dejanja zoper čast in dobro ime. Bistvena novost v tem okviru je opustitev t.i. kaskadne odgovornosti.Predvideva tudi kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost. V tem poglavju je prišlo do jasnejše razmejitve med kaznivim dejanjem posilstva in kaznivim dejanjem spolnega nasilja, kar je v praksi pogosto povzročalo različne pravne opredelitve. Pri kaznivih dejanjih pedofilije se ne le pri nas, temveč tudi v svetu večkrat pojavljajo zahteve po strogem kaznovanju. Primerjalni pregled kaže, da za klasično kaznivo dejanje pedofilije, to je spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, po Kazenskem zakoniku predpisana kazen ne odstopa od primerljivih držav. V Republiki Sloveniji bo po predlogu najvišja zagrožena kazen za to kaznivo dejanje 15 let zapora.V posebnem delu novega KZ so predvidena tudi kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost. V Kazenskem zakoniku je posebno poudarjeno varstvo pravic delavcev. Omembe vredna je posebna oblika kaznivega dejanja s področja kršitve pravic delavk, ki jim delodajalci preprečujejo, da bi v času zaposlitve zanosile ali rodile otroka. Prav tako bo kot posebno kaznivo dejanje sankcionirano šikaniranje na delovnem mestu, t.i. ''mobbing''.Kazniva dejanja zoper gospodarstvo. Posebej so inkriminirani primeri zlorabe monopolnega položaja, goljufij na škodo Evropske unije, tržnih manipulacij, uporabe bančnih, kreditnih in drugih kartic, pridobljenih z napravami za preslikovanje na bančnih avtomatih. Kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine: Predlog KZ-1 zajema vse oblike obremenjevanja in uničenja okolja. V predlogu je opredeljeno novo kaznivo dejanje onesnaženja morja in voda z ladij. Prav tako je sankcionirana kritična obremenitev okolja s hrupom ali svetlobo. Kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa: z novim kaznivim dejanjem so določene oblike predrzne vožnje, vožnje v hudo alkoholiziranem stanju, pod vplivom mamil ali drugih psihoaktivnih snovi.V novem kazenskem zakoniku je oblikovanih tudi več novih kaznivih dejanj kot so na primer mučenje, oviranje pravosodja, zloraba izvršbe, tržno ponujanje doktorskih disertacij in drugih nalog.VIR:ministrstvo za pravosodje - domača stran
Default avatar

255

Prvič, gre za dosmrtno zaporno kazen. Drugi, vsaj formalno pri nas zakone še vedno sprejema parlament, ne vlada.
Default avatar

repatica

pedofilija bi se pa morala tretirat kot hudodelstvo zoper človečnost!
Default avatar

elaine

Za dokazanega pedofila sem proti zaporni kazni. V tem primeru bi morali uveljaviti šeriatsko pravo. V knjigi Most na Drini je podrobno opisana primerna kazen za te vrste hudodelstva.
Default avatar

Aredhel

[quote elaine]Za dokazanega pedofila sem proti zaporni kazni. V tem primeru bi morali uveljaviti šeriatsko pravo. V knjigi Most na Drini je podrobno opisana primerna kazen za te vrste hudodelstva.[/quote]

In to je?

Nimamo sedaj te knjige, da bi pogledali in me zanima.
Default avatar

255

Elaine, nekaj me zanima. Si za postavitev džamije v Sloveniji?
Default avatar

aRIADNE

[quote elaine]Za dokazanega pedofila sem proti zaporni kazni. V tem primeru bi morali uveljaviti šeriatsko pravo. V knjigi Most na Drini je podrobno opisana primerna kazen za te vrste hudodelstva.[/quote]

da ga nabijejo na kol?

hehe
Default avatar

pismenost

Ne bi škodilo, če bi se ljudje naučili brati, preden se spravijo k pisanju. Potem bi mogoče razumeli, o čem sploh je bilo govora. Nihče nima v Sloveniji namena uvesti smrtne kazni. Kot je zgoraj
že večkrat bilo pojasnjeno, gre za preučitev možnosti uvedbe dosmrtne zaporne kazni.
Default avatar

STE PSIHOPATI?

Če bi smrtno kazen kdaj res sprejeli, a se dragi "pošteno" javiš za rablja?

Smrtna kazen morilce dela!!!!!!!!!
Default avatar

Žogca

Med smrtno kaznijo in dosmrtno kaznijo je tako velika razlika, da tega nikakor ne gre enačiti.

Najvišja zagrožena kazen za pedofilijo bo 15 let, tako da tukaj ...
_________________________________________________

http://monoblog.over.net/zogca/ Včasih pekel, včasih sanje …
Default avatar

sreča

[quote pošteno]Tudi v Sloveniji so danes sprejeli zakon o uvedbi smrtne kazni.
Skrajni čas.
Koliko pedofilov,krutih morilcev se znajde za rešetkami,dobi 30 let zapora,po 15 letih je izpuščen in se svobodno giblje kot normalni državljan.[/quote]


upam da ne boš ti prva ki bo tako kaznovana, pa bo pri tem prav vseeno ali po krivici ali boš res kriva. ok dosmrtna pa 100 let ipd., se mi zdi realno, smrtna pa žal po teh primerih ko so ljudje po več desetljetjih spoznani za nedolžne, pa niti slučajno tkašna kazen ni realna.