Arhiv - sociala

Izredna denarna socialna pomoč

Default avatar

pahorka

Povejte mi prosim konkretno, kdaj ima človek pravico do ISP,lp
Default avatar

TINA-CSD

KO IZKAZUJE IZREDNE MATERIALNE OKOLIŠČINE IN ŽE PREJEMA DSP. ČE NE PREJEMA DSP, POTEM JE ODVISNO OD RAZLOGA IN DOKAZIL. KDAJ NATANČNO PA JE KDO UPRAVIČEN DO IDSP, NI IZRECNO DEFINIRANO V ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU. IZREDNE MATERIALNE OKOLIŠČINE MORAJO BITI IZKAZANE. NAJBOLJ TO, DA SE JE ČLOVEK ZNAŠEL V MATERIALNI OGROŽENOSTI, PA NANJO NI (MOGEL) VPLIVAL(TI)! POVEJTE PRIMER, TAKO, KOT BI NAPISALI V VLOGI, PA VAM LAHKO PRIBLIŽNO POVEM, KAKŠEN BO ODGOVOR OZ. V KATERO SMER SE BO NAGIBAL: POZ./NEG.

LEP POZDRAV!

tINA
Default avatar

*Lonika

DENARNA SOCIALNA POMOČ
1. Denarna socialna pomoč je namenjena tistim, ki se iz razlogov, na katere niso mogli vplivati, znajdejo v stiski.


2. Govorimo o štirih oblikah denarnih socialnih pomoči:


- denarna socialna pomoč - za obdobje - dodeli se za določen čas, glede na okoliščine. Prvič se dodeli največ za tri mesece, ponovno pa največ za šest mesecev. Denarna socialna pomoč se lahko dodeli največ za obdobje enega leta, če zaradi starosti nad 60 let, bolezni, invalidnosti ali drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca.
- trajna denarna socialna pomoč - dodeli se upravičencu, starim nad 60 let in tistemu, ki je trajno nezmožen za delo in je brez vsakršnih dohodkov oziroma prejemkov ter brez premoženja in nima nikogar, ki bi ga bil dolžan ter sposoben preživljati, in živi doma. Trajno nezmožnost za delo ugotavlja invalidska komisija po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
- izredna denarna socialna pomoč - za obdobje - se lahko dodeli v izrednih okoliščinah. To pomoč se lahko dodeli tudi, če upravičenec sicer presega "cenzus" za dodelitev denarne socialne pomoči, a se je iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, znašel v položaju materialne ogroženosti. Dodeli se jo za obdobje, kar pomeni za materialno ogroženost, ki bo trajala več kot dva meseca.
- izredna denarna socialna pomoč - enkratna - velja enako kot za izredno denarno socialno pomoč - za obdobje, vendar se jo podeli v enkratnem znesku, ker gre za trenutno materialno ogroženost.
Denarna socialna pomoč se izplačuje dvakrat na mesec, na primer za mesec januar je glavno izplačilo približno 20. dan v mesecu januarju, drugo izplačilo pa približno 6. dan v mesecu februarju.

3. Denarno socialno pomoč lahko pridobite, če:

nimate dovolj sredstev za preživetje,
nimate premoženja, ki bi vam omogočilo preživetje,
aktivno rešujete svojo socialno problematiko
in:
ste državljan Republike Slovenije ter imate tu stalno prebivališče
ali:
ste tujec in imate dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji ter v Sloveniji tudi prebivate.

4. Denarna socialna pomoč je torej odvisna od vaših dohodkov, števila družinskih članov in se izračuna po spodnji tabeli (Uradni list RS, št. 5/07 z dne 19.01.2007). Uporablja se od 01.01.2007.

Od 01.01.2007
205,57 € SAMSKA OSEBA
205,57 € DRUŽINA – prva odrasla oseba
143,90 € vsaka naslednja odrasla oseba, razen otrok
61,67 € otrok, ki so ga starši dolžni preživljati
61,67 € povečanje za enostarševsko družinoMed vaše dohodke sodi:

plača, bolniško in porodniško nadomestilo,
pokojnina,
denarno nadomestilo in denarna pomoč za brezposelnost,
dohodki iz študentskega dela,
avtorsko delo,
dohodki iz premoženja,
dohodki iz kmetijskih dejavnosti,
dohodki iz dejavnosti,
in drugi dohodki po zakonu o socialnem varstvu.

Kot dohodki pa se ne upoštevajo namenski dohodki, ki so določeni z zakonom, kot so dodatek za pomoč in postrežbo in drugih prejemkov za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, pomoč za opremo novorojenca, stroški za prevoz na delo in prehrano med delom, štipendije in drugi prejemki, ki so namenjeni ali omogočajo usposabljanje ali izobraževanje, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo in jih pridobijo izven kriterijev redne zaposlitve ter sredstva, namenjena za odpravo posledic elementarne nesreče.
Za celo družino se višina denarne pomoči, ki jim pripada določi tako, da se seštejejo zneski, ki pripadajo posameznemu družinskemu članu, ki so opredeljeni v zgornji tabeli. Npr. 4-članska družina brez dohodkov: vlagatelj – 205,57 €, druga odrasla oseba (drugi od staršev) – 143,90 €, dva otroka – 2x61,67 €; skupaj to pomeni 472,81 € na mesec na družino.
Če imate del sredstev sami in so nižji od navedenih zneskov, znaša denarna socialna pomoč le razliko do določene višine v tabeli.


5. Denarna socialna pomoč se poveča za:
dodatek za pomoč in postrežbo, če:


ste nezmožni za delo,
nujno potrebujete pomoč druge osebe,
tega dodatka ne prejemate po drugih predpisih.

6. Če imate prihranke ali premoženje, ki je višje od 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka (kar znaša 12334,2 €), vam denarna socialna pomoč ne pripada.
V to premoženje se ne šteje:

stanovanje v katerem živite,
avto, če je njegova vrednost nižja od 35 osnovnih zneskov minimalnega dohodka (kar znaša 7194,95 €),
premoženje, ki vam omogoča dohodek, s katerim se preživljate (npr. oddaja nepremičnine).
Prav tako denarne socialne pomoči ne morete dobiti, če ste brez sredstev za preživetje po svoji krivdi ali pa si ne prizadevate, da bi rešili svoj položaj (npr. ne iščete ali odklanjate zaposlitev oziroma vključitev v programe na zavodu za zaposlovanje, ne uveljavljate drugih pravic, ki bi jih lahko, kot so preživnine, državne pokojnine).


7. Pravico do denarne socialne pomoči uveljavljate na centru za socialno delo v kraju, kjer imate stalno prebivališče. Uveljavljate jo na posebnem obrazcu – vlogi za denarno socialno pomoč (odvisno za katero obliko denarne socialne pomoči gre). Obrazce pridobite na centru za socialno delo, lahko pa jih najdete tudi na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Pri izpolnjevanju vam bodo na centru za socialno delo po potrebi tudi pomagali.


8. Če se kasneje ugotovi, da je bila denarna socialna pomoč dodeljena neupravičeno ali ste odklonili primerno začasno ali občasno humanitarno ali drugo podobno delo, ste kot upravičenec dolžni sredstva vrniti v roku 30 dni od dokončnosti odločbe, po tem roku pa tudi z zamudnimi obrestmi. O upravičenosti odloča center za socialno delo.
O upravičenosti do denarne socialne pomoči izda center za socialno delo odločbo, zoper katero se upravičenec, v kolikor ne soglaša, lahko pritoži na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Default avatar

xklarax

Kako se da pomagati osebi, kateri se vidi, da je zdravstveno motena? Zaradi tega je tudi izgubila službo in zapravila stanovanje tako da je sedaj brezdomec. Ali bi se dalo z njeno prejšnjo službo kako dogovoriti, da bi šla invalidsko v penzijo (35 let delovne dobe)? Prvi problem pa je, da se stanja ne zaveda, kako jo sploh spraviti k zdravniku?

Vsak predlog je dobrodošel.
Default avatar

TINA-CSD

prvo kot prvo: informacije, ki vam jih poskušam posredovati, so zgolj informativnega značaja, za natančne informacije se morate pogovoriti s socialno službo kjer koli v SLO na referatu prve socialne pomoči(!), vkolikor je še niste koristili za ta problem!

Drugače pa edino vidim rešitev tega problema, poleg razgovora na PSP-ju, da si uredite skrbništvo za to osebo, in podate postopek za odvzem opravilne sposobnosti; le to naredi sodišče seveda. Ko bo doloćilo odvzem opr. sp., s CSD sklenete dogovor o skrbništvu in opravilu nalog -vse to je zelo formalno napisano, saj ste dali izredno malo informacij.

Osebam se seveda ne določi zdravstveno motenost po videzu! Pa tudi pojem zdravstvena motenost je zelo napačen. Za oceno delovne sposobnosti opravlja ZPIZ ali zdr. spec. za medicino dela. Dogovor s prejšnjo službo močno dvomim da bo kaj mogoče, saj predvidevam, ni več poslovnega odnosa med vašo osebo in njegovim delodajalcem, tako, da delodajalec nima z njim več kaj početi. V vsakem primeru vam priporočam obisk CSD na ref. PSP! LP
Default avatar

pahorka

Pozdravljeni, šele sedaj so me opozorili na tele poste, zato imam vprašanje, nima veze, če ni za.me osebno, pa vendar. Prosim, da mi razložite pod tč. 2,kaj vi mislite pod tem, da se socialna pomoč izplača 2 x, do 21. v mesecu in nekaj okrog 6. naslednji mesec. Ko pa vsi vemo, da se soc. podpore daje 1 krat mesečno, t.j. 21 v mesecu. Prosim razložite tudi meni, ker mislim, da je to farbanje ljudi, ker vsi vemo, da temu ni tako. Al se motim. Al pa centri ne dalajo pravilno. Pa še eno vprašanje: v prejšnjih letih je človek lahko zaprosil za ISP enkrat letno, če jo je rabil. Pravico je imel, sedaj pa to CSD-ji tretirajo kot en velik privilegij. Že preje so bila določena pravila igre,sedaj pa niso. T.j. če imaš požar, poplavo in take stvari, ja, res si bodo ljudje s 205 ali manj evri pomagali zgraditi novo hišo. Al pa kam gre ta denar, če tako stiskate pipice, ostane za izobraževanje, da so nove in mlade socialne delavke še bolj nadute in nečloveške. To ni kritika sama po sebi, pač pa imam opravka z ljudmi, katerim skušam pomagati po svojih močeh, sem mlajša od njih, pa me takele omladinke iz šole, vseeno spravijo iz tira. Kje jim je osnovna človeška kultura,etika, paragrafe že vedo. Da se do ljudi, tudi starejših obnašajo kot nebodigatreba, pa nihče rad ne pride fehtat. Saj se temu danes tako reče. Ne pravica,premostitev, ampak fehtanje. Sem se razpisala,ampak povedala pa sem kar me teži. Ne bom rekla, da je povsod in vse delavke enako. Ampak na žalost, šola, prva služba, pa nakurjeno in našpičeno kot da je samo ona končala kakšno šolo. Šola ne da kulture,sočutja, da samo spričevalo.Lp
Default avatar

TINA-CSD

"pod tč. 2,kaj vi mislite pod tem, da se socialna pomoč izplača 2 x, do 21. v mesecu in nekaj okrog 6. naslednji mesec. Ko pa vsi vemo, da se soc. podpore daje 1 krat mesečno, t.j. 21 v mesecu. Prosim razložite tudi meni, ker mislim, da je to farbanje ljudi, ker vsi vemo, da temu ni tako. Al se motim. Al pa centri ne dalajo pravilno."

MOTITE SE! CENTRI DELAJO PRAVILNO, SE PRAVI KOT NAVAJA ZAKON, KI GA SPREJME VIŠJI DRŽAVNI ORGAN OD MINISTRTSTVA - SEJ VESTE KDO A NE? DSP IN IDSP SE NAKAZUJE 20.-EGA NASLEDNJI MESEC OD ODDAJE VLOGE, KO VAM PRIPADA PRAVICA. VENDAR PO ZAKONU O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IMA ORGAN I. STOPNJE PRAVICO DO IZDAJE ODLOČBE 2 MESECA VKOLIKOR GRE ZA UGOTOVITVENI POSTPEK, KI PA NAJVEČKRAT SO V 90% PRIMEROV. DRUGAČE PA 1 MESEC, ČE NI UGOTOVITVENEGA POSTOPKA. NO, IN TISTIH 2 MESECA PRIDE TAKOLE: VI ODDATE OKTOBRA VLOGO, PRAVICA VAM ZAČNE Z NOVEMBROM IN DOBITE DSP 20.11., ČE PA SE POTSTOPEK ZAVLEČE, PA 6. NASLEDNJI MESEC, T.J. 6.12.2007.

VEM, DA ME BOSTE TAKOJ VPRAŠALI KAKO PREŽIVETI NA TAKŠEN NAČIN, PA BOM KAR ODGOVORILA, DA SINTAL IŠČE ČISTILKE! KAJTI ČE JE NUJA PO PREŽIVETJU, JE TREBA POPRIJETI ZA VSAKO DELO, SAJ DSP NI ZA LAGODNO ŽIVLJENJE AMPAK ZA PREŽIVETJE. IN, JA, TUDI JAZ SEM TO DELALA, ČEPRAV IMAM VII. STOPNJO IZOBRAZBE, VENDAR, SE RAJE NAMESTO DRETJA NA DRŽAVNE URADNIKE, KI DELAJO SAMO KOT JIM ZAKON NAREKUJE, IN NE SPREJEMAJO SAMI ZAKONOV, POTRUDIM, DA NAJDEM SLUŽBO IN KASNEJE SVOJO SANJSKO SLUŽBO Z DOBRO PLAČO!

" Pa še eno vprašanje: v prejšnjih letih je človek lahko zaprosil za ISP enkrat letno, če jo je rabil. Pravico je imel, sedaj pa to CSD-ji tretirajo kot en velik privilegij. Že preje so bila določena pravila igre,sedaj pa niso. T.j. če imaš požar, poplavo in take stvari, ja, res si bodo ljudje s 205 ali manj evri pomagali zgraditi novo hišo."

KOT SEM REKLA. SLUŽBE SO, LE DELATI JE TREBA! NO, GLEDE PRIMERA POPLAVE IN NOVE HIŠE - DEJSTVO JE, DA BO DRŽAVA ŠE DALJE BOLJ ŠPARALA DRŽAVNA SREDSTVA IN JIH NE BO TALALA KOT SE JE TO DOGAJALO V KOMUNIZMU. TO SMO IZBRALI, SAMOSTOJNO SLOVENIJO IN KAPITALIZEM. JE PAČ TREBA HIŠO ZAVAROVATI! ČE JE DENAR ZA OPEKO, BO PA TUDI ZA ZAVAROVANJE. JE PA TUDI RES, DA SMO SLOVENCI ŠE VEDNO HUMANI, IN BO ŽE ISKRICA ALI PA TV POMAGAL ZBRATI DENAR.
NI PA TREBA POSPLOŠEVATI, DA SO VSI ZANIČ. ČE PA PRIDETE Z NEGATIVNO ENERGIJO ŽE V SAM CSD, POTEM PAČ USTVARITE NEGATIVNO ENERGIJO. SAMA PA VEM, DA Z MANO STRANKE NIKOLI NISO IMELE PROBLEMOV IN VEDNO SMO SKUPAJ NAŠLI REŠITEV. POGOJ: DELALE SO NA SVOJEM PROBLEMU NE PA ZAHTEVALE DA DRUGI REŠUJEJO OZ. DA SE KAR DA DENAR, KER JE TO PRAVICA. DO DSP NI PRAVICA, TEMVEČ SO ODVISNI POGOJI, ČE JIH IZPOLNJUJETE PO ZSV - ZAKONU O SOC. VARSTVU!!!! problem je če se vidi samo pravica in nič dolžnosti. LP- TINA
Default avatar

TINA-CSD

KO STE LIH NAVEDLI PRIMER POPLAVE,... IN NOVE HIŠE PA 205EUR DSP:

A SE VAM NE ZDI LOGIČNO, DA NAJVEČJI CSD, TO STA MARIBOR IN PA LJ-ŠIŠKA VENDAR NE PREMORETA DATI NPR. MINIMALNO 20.000 EUR DSP ZA OBNOVO HIŠE KOT ITAK VEVA, DA TO NI NIČ, JE PA VELIKO ZA CSD - LAHKO SVOJA VRATA KAR ZAPRE! IZ SKLADA CSD GRE, KADAR GRE ZA TAKOJŠŠNJO POMOČ, KAR PODRJTE HIŠE SIGURNO JE.

DRUGAČE PA GRE IZ MDDS - KAR PA TUDI NE GRE, DA BI IZPLAČALO TOLE MINIMALNO VSOTO KAJ ŠELE REALNO, KI BI BILA VSAJ 6X VEČJA!

DRAGA GOSPA, DAJTE NO MALO PREMISLITE PREJ, PREDEN SKRITIZIRATE SOCIALO. BODITE VESELI, DA JE VSAJ POMOČ, V NEKATERIH DRŽAVAH JE ŠE MANJŠA ALI PA SO POGOJI 5X OSTREJŠI - V ANGLIJI JE VLOGA ZA DSP DOLGA 40 STRANI, PRI NAS PA SAMO 4, PA JE ŽE LJUDEM TEŽKO REŠEVATI, ZAHTEVATI PA NE. SAMA, KO SEM POTREBOVALA POMOČ, SEM BREZ PARDONA REŠILA IN PREKRIŽALA VSE KVADRATKE, PRINESLA ZAVODU ZA ZAPOSLOVANJE IN CSD VSA DOKAZILA, TUDI 2X ČE JE TREBA, VSEENO PA SE RAJE SKENSLAM OD DRŽAVNE POMOČI IN SAMA POSKRBIM ZA SVOJE PREŽIVTJE . S SLUŽBO!
Default avatar

tamika38

Pa pridite s podatki na dan ...ko tako demogirate koliko drzav ima manjse postavke...in prosim ce upostevate ,da smo v evropi in z evropskimi cenami...kot vem je v Nemciji katere cene smo uvedli ze pri nas prag revscine 500e na osebo,pri nas ima pa otrok 61e dovolj da ga stejejo kot odraslo osebo in s tem zneskom naj bi tudi samostojno prezivel...kam potlej on spada ...ni vec druzin ali kaj?TUKAJSNO PISANJE NI NIC DRUGEGA KOT NAVADNO ZAVAJANJE LJUDI....KI JIH DRZAVA RINE V SE VECJO REVSCINO...NA ZPIZU ZE 36 MESECEV NISO POVECALI NITI ZA CENT IN OB VSEH POVISANJIH SMO KOLIKO REVNEJSI....SE GRETI SE NE BOS VEC UPAL,KER NIMAS VEC KJE SPARATI...ZA KAJ VSE SI SE DODATNO VEC PRIKRAJSAN KOT PRED LETOM....
Default avatar

ojla

Kdaj pa mislite kaj zvišati socialno pomoč, že dolgo se ni,a naj ne bi se vsako leto zvišala z rastjo življenjskih stroškov. Penzije, plače a socialci pa kar na tleh. Po moje ne delate, kot je treba. Pa če vi delate v tako slabo ohranjeni bajti, naš CSD se sveti ves v marmornatih ploščicah.Sama teorija tolče iz vas TINA, bi se mi bolje zmenili brez vas. Ker smo realni, pa vemo kako se dela. Tele vaše paragrafe poznamo tudi mi, psihologijo pa zadržite zase, odpade ko nimaš kaj kupiri, ker enostavno ni. Besede , besede so vas same. Pa ne odgovarjati, ker itak samo filozofirate. Pojdite Tina raje na forum Duševnost, mi rabimo konkretno pomoč.lp
Default avatar

jožica

lp g Tina zanima me kje so postavljeni zakoni ,ko pride g na socijalno in prosi za enkratno pomoč-(zavrnjeno ,ker pri prejšnji pomoči ni dokazala računov),denar je porabla pa kaj ,.Prijazna g. na socijali ji je ponudila možnost pomoč iz obćine -rekoč da je ne bo pustila na cedilu za božič
.pa problem rešen za 3 dni .mi pa delamo v službah (oni kradejo bogi dolg cajt) pa še se borimo da damo otrokam kaj za pod zob E TO JE PRAVICA ZAKONA.SEM ŽE 4 MESECE V STALEŽU /(OPERACIJA) PA NIMAM NITI ZA POLOŽNICE ŽE ZA 3 MES. SMO DOLŽNI PA NITI POMISLIT NESMEM NA PRAZNIKE. ----gospe brezposelne pa se šetajo pa čakajo da mine nekaj mesecov ko lahko spet potrkajo na vrata pomoči sramota,da pa se o tistih ki na bolšem prodajajo robo iz RK sploh ne pogovarjam še stanovanje imajo zaston lp
Default avatar

tamika38

Ga Jozica se kregas brez smisla...rajsi jo vprasaj kako se zmeraj privatniki izkoriscajo to moznost in poleg tega dobivajo najvisje doklade,pa da ne bos mislila da tiste, ki delajo pri privatnikih prikazejo celotno placo oni pa lahko goljufajo vse povprek...jih poznam veliko odvisno najbolj od socialnih delavk, ki to vejo pa se pretvarjajo,obenem pa tistim ki jim zares pripada krajsajo pravice na ta nacin .Vsi delavci v drzavnih firmah ,socialci ,zpizovci bomo pa kmalu v istem loncu ne vidis?Stanovanje pa ni zastonj kot ti razlagas...se preselim v tvojo obcino ,ce je to res...aja in tiste ki resnicno nimajo in ravno tako kot ti razmisljajo kako preziveti,te draga moja ne bos srecala v nakupovalnem centru,ker tudi za poloznice vec nimajo...rajsi vpij da so hudo premajhne place navadnih delavcev in ne poskusaj vzeti tistim ki res nimajo...vse bolj se lahko zavedamo da dokler bomo zavistni drug drugemu delamo drzavi uslugo ,ker se ne ukvarjamo s tistimi problemi ki bi jih bilo resnicno treba popraviti in to ga.Jozica so place zaposlenih...ker nikjer v evropi niso socialni transferji tako zelo nizki,pa ceprav bi nas radi prepricali nasprotno!!Se je letos zaostrilo ,pa se zmeraj za ene ne dovolj....in medtem ko nam ga.Tina modruje naj nam se posteze s podatki...kje dejansko je slabse...v to se nihce se spustiti ne upa...si slucajno videla trenja da se ukvarja s tem?Sem na zpizu pa prejemam ravno toliko kot nekdo iz socialne,ker so letos zravnali vse samo statistike niso spremenili,ker bi nas zdaj dejansko morali dati drugam,pa smo se zmeraj na zpizu,s socianimi prejemki...vse za statistiko prekrivat.In ja gospa Jozica place so premajhne to pa niste omenila???lp
Default avatar

beda

Ja g. Jožica, upam, da ti je zdajle boljše. Najbolje je pljuvat kar po vseh. Saj ne rečem, jih je, ampak vse v isti koš dajat pa ne gre. In zakaj ne greš še ti fehtat na CSD, povej da si v bolniški, da nimaš za položnice plačat, pa boš videla, kaj se tam dogaja. Se pravi, mi smo krivi, ti poleg službe, ok si sedaj v bolniški, ampak še vedno je najbrž večja bolniška od tega, kar se dobi na CSD. Sama živim, dobim 205 evrov. Pa misliš, da ganjam dolgcajt. Ja sej s tem drugega ni, ker sem težko zaposljiva, ker imam leta, pa še zdravniško omejitev. Torej sem glih za delat primerna, a ne. Al pa za onostranstvo, po tvoje. Ja, sem pa res gospa. In ker nas je večina takih gospa sram, pa tudi itak nima smisla da kaj prosiš ISP - ker je ne dobiš,moramo biti zelo skromne gospe. Pa kaj skromne, kaj pa naj človek naredi s 205 evri. Če bi imela pa kaj prišparano, mi pa še to ne bi dali. Evo, pa bodi zdaj pametna in pljuvaj po meni. Izvoli. Naš zlatar ima pa oproščeno plačilo oz. najnižjo varianto vrtca, ker je tako prikazal In nikome ništa. Pa to ni Lj, ki je velika. Manjši kraj, ker se vsi skoraj poznamo. In da ne bi mislila, da ga je kaj sram,ko plačuje najnižji vrtec. Ja saj vem, res je bogi.Prikazal je tako, pa se j...Mene je pa sram v dno duše, ko grem na RK včasih pogledat če imajo kaj moke,riža,mleka in sladkorja. Pa še kakšno cunjo, ki bi mi prav prišla. In si mislim, pa sem res ena nesposobnjakovička, da moram takole živet.Ampak kaj naj naredim. Svetuj mi. Na črno ne morem delat, če čuvam otroka kakšni, takoj vsi vejo, pa sem v ritki. No g. Jožica svetuj mi. A veš da sem šla h kolegici, ki živi sama, da bova skupaj za praznike. Pa si bova delile stroške, zakaj bi obe kurile elektriko, nucale vodo, bova pa skupaj, pa razdelile. A vidiš kako ganjam dolgcajt. Ne motiš se, nič ni dolgcajt, ko študiraš in študiraš, kaj bi naredil, da zvoziš mesec mimo.Zato ne posplošuj, jaz si mislim, da sem še kar v redu,je še več res bogih z otroki, pa sem tiho. Če kruli kruli ,meni, ne otrokom. Sploh si ne predstavljaš kako ljudje bedno živijo, ampak se skrivajo, ker nas je še vedno sram, namesto da bi se pritoževali. Ker mislimo da smo si sami krivi, pa smo si res??!! Ne vem, se sprašujem,lp
Default avatar

TONKA

LP..ZASLEDILA SEM DA MI LAHKO ODGOVORITE NA MOJE VPRAŠANJE.. RADA BI VEDELA ČE SEM UPRAVIČENA DO KAKRŠNE KOLI DENARNE POMOČI SAJ SEM BREZ ZAPOSLITVE IN DOHODKOV DELA SAMO MOŽ KI PREJEMA CCA.480EUR PLAČE,SAJ KOMAJ SHAJAMO...VEČKRAT SEM ŽE POVPRAŠEVALA ZA POMOČ NA PRISTOJNEM CZSD NOVO MESTO PA NIČ REČEJO DA NISEM OPRAVIČENA TO JE PA TUDI VSE DA NAVAJAM IMA MOŽ TAK CENZUS PLAČE DA LAHKO NAS PREŽIVI Z TEM DA IMAVA SINA ,KI JE SREDNJEŠOLC,HČI JE ZAPOSLENA OD APRILA 2007,PROSIM VAS ČE MI POVESTE KAKO IN KAJ NAJ NAREDIM DA VSAJ DOBIM NEKAJ POMOČI HVALA ZA ODGOVOR IN LP DRALKA
Default avatar

TINA-CSD

pozdravljeni!

3 - članska družina je upravičena: 411,14 EUR - 98.525,59 SIT dsp

4 - članska družina: 472,81 EUR - 113.304,19 SIT dsp

Ker vaš mož s plačo presega 411 E, če upoštevamo 3 člansko družino zaradi zaposlitve hčerke, potem niste upravičeni do DSP.

Velikokrat se na CSDjih zavedamo, da se z 480 ali 411 E ne da preživeti, vendar Zakon o socialnem varstvu KATEREGA SPREJEMAJO, UREJAJO IN SPREMINJAJO ZGOLJ PARLAMENT, CSDji PA SAMO IZVRŠUJEJO NALOGE, pravi, da je DSP za osnovno preživetje in ne za živeti življenje z njim.

Zato vam želim čim prej dobro službo in s tem življenje dostojno človeka!

Lp-Tina
Default avatar

enočlanska družina

G. Tina iz CSD, a mi lahko poveste, se bodo letos kaj zvišale soc. podpore za enega člana, imam občutek, da se niso že en čas, mogoče se motim. Lep pozdrav
Default avatar

tamika38

Ja gospa Tina in kot vidimo tudi placa ni vec namenjena za ziveti s tem zneskom ampak za osnovno prezivetje najbrz'???Pa je res toliko sluzb na raspolago kot je brezposelnih oseb???Odpovedali so vsi ...kot varuhinja...ministrica za delo,druzino in socialne zadeve...kot vse tiste institucije ki naj bi varovale ljudi...nas center gre tako dalec da ponareja dokumente za otroski dodatek(NAMERNO GOLJUFANJE)DA SPRAVI LJUDI V DRUGI PLACILNI RAZRED ZAVESTNO IN KO VLOZIS PRITOZBO NA MINISTRSTVO ZA DELO,DRUZINO IN SOCIALNE ZADEVE ,TI KLUB DOKAZOM IN IN PAPIRJEM ZAVRNEJO(SE RESNO SPRASUJEM,CE SO PISMENI)ALI JE STATISTIKA TAKO POMEMBNA DA PONAREJAJO ...IN TO NI PRVIC...TO JE ZE V DRUGO,IN DA PREKRIVAJO SVOJE NESPOSOBNE LJUDI TI MINISTRSTVO PONAREDI ENAKO...KER STE BREZ NADZORA IN LJUDI DOBESEDNO ZAVAJATE..SE OPRAVICUJEM TISTIM ,KI SO SE POSTENI...
Default avatar

TINA-CSD

Ne vem še kaj bo prinesla revalorizacija cenzusa za DSP - to se bo zvedlo konec januarja oz. februarja - če pa prej izvem, pa vsekakor takoj sporočim.

Kar se tiče goljufanja s strani CSD...to so samo govorice in ne verjamem. Vkolikor bi prišla inšpekcija in preverila zadeve, lahko CSD kar zapre vrata, tolikšno kazen bi moral plačati. In da ne omenjam sloves direktorja... DAJTE NO TAMIKA, VEČ ZRELOSTI V RAZMIŠLJANJU OZ. PREJ SE VPRAŠAJTE KAJ JE RES IN KAJ NE.

Pozdrav! Tina-CSD
Default avatar

tamika38

Bi rada dokaze???V DRZAVNI ZBOR SEM JIH ZE POSLALA IN CAKAM ODGOVOR!!
Default avatar

tamika38

Katero inspekcijo mislis?Na odlocbo imas potem pritozbo na ministrsvo za delo,druzino in socialne zadeve in ko ti se ta spet istavi isti odgovor imas potem samo se socialni spor...pa mi odgovori ,kako je mogoce iz zdajsnih 205eu zlesti v drugo placilno lestvico,kar v letu 2005 nisem opazila kako ji je to uspelo je lepo odnesla brez posledic...zdaj vem da mi je stela vse prispevke pod bruto in to kljub temu da sem prejemnica iz zpiza in sem prejemala 50.000 tolarjev,kar ni drugega kot socialni prejemek...razlozi to!!!Lansko leto pa je v oktobru zamenjala naslov zavezanca za placevanje prezivnine uporabila pa meni doloceni znesek...ne pametuj prevec ce nimas vpogleda v papirje in dokaze,pa se o ostalih postopkih bi lahko govorila ,ki so bili nekorektno izvedeni,jih ni malo...te bo bolela glava...zrelosti ocitno tebi primankuje ,ki odgovarjas brez dokaznega materijala...meni se ni problem izpostaviti,stojim za svojimi besedami...ce hoces dokaze se oglasi na imajl...lep pozdrav.