Forum.Over.Net

Nepremičnine

Odgovarjajo: Aleš Goršak, nepremičninski svetovalec

Svetovanje pri prodaji in nakupu nepremičnin. Pomoč pri pravnih in ostalih področjih povezanih z nakupom ali prodajo nepremičnin. Svetovanje pri pripravi finančne konstrukcije za nakup.

Aleš Goršak , nepremičninski svetovalec

Aleš Goršak

Je nepremičninski strokovnjak z licenco MOP in se s prodajo nepremičnin profesionalno ukvarja že od leta 2003. Zaposlen je v podjetju Tanal nepremičnine (Tanal d.o.o.). Odgovarja na vprašanja povezana s prodajo in nakupom nepremičnin.

pogodba o dosmrtnem preživljanju

Default avatar

sonja1

Oče je s sestro sestavil pogodbo o dosmrtnem preživljanju, sedaj pa se je odločil, da bi del premoženja odstopil meni, ali lahko k tej pogodbi dodamo samo aneks, ali jo je potrebno razdreti.
Default avatar

DaNaJa

Oče in sestra nista sestavila pogodbe, ampak jo je sestavil notar.V kolikor se motim, potem pa pogodba itak ni veljavna. Vaše vprašanje je zgolj "tehnične" narave (in ne vsebinske), o tem vprašanju bo odločal notar, ki bo sestavil ustrezno listino. Bistveno v tej zadevi pa je, da se morate o spremembi obstoječe pogodbe strinjati vsi vpleteni (torej vi, sestra in oče) saj boste vsi skupaj morali podpisati "novo" listino (pogodbo ali aneks).LP
Default avatar

sonja1

Hvala za odgovor, seveda sta sestavila pogodbo pri notarju, da malo opišem situacijo, jaz sem lastnica 1/2 hiše, oče pa ostale 1/2, svoj del je sedaj s pogodbo o dosmrtnem preživljanju napisal na sestro, ker bi s sestro radi naredili ločene vhode, je najbolj smortno, da je podstreha v celoti v moji lasti, zato se je očes odločil, da bo del podstrehe, ki je v solastništvu prepustil meni, s tem se strinja tudi sestra, zanima me ali lahko napišemo samo aneks k pogodbi, da mi prepušča svojo polovico podstrehe ali bomo morali točno difinirati za koliko se poveča moj delež solastništva.
Default avatar

DaNaJa

Najbolj smiselno (in pravno edino pravilno) bi bilo, če bi iz hiše naredili posamezne etažne enote, ki bi bile v izključni lastnini vsakega sedanjega solastnika. Z etažnim načrtom in/ali sporazumom o ustanovitvi etažne lastnine bi določili, da je podstrešje del stanovanjske enote, ki se nahaja v nadstropju ali pa, da je podstrešje samostojni etažni del v vaši lasti ali pa da je skupni del stavbe v izključni vaši lastnini. Zatem bi bilo mogoče dobro, da bi se pogodba o dosmrtnem preživljanju ustrezno dopolnila (v izogib morebitnim kasnejšim sporom). Vse okrog etažne lastnine boste urejali vi z vašim očetom, saj sta edina solastnika stavbe vidva (sestra bo namreč postala lastnica šele po očetovi smrti).
Za pomoč se obrnite na notarja (predvsem glede pogodbe o dosmrtnem preživljanju) in na nekoga, ki se dobro spozna na etažno lastnino. Še vedno pa ne razumem prav dobro, zakaj se vi obremenjujete s tem, kaj bo notar zapisal v pogodbo (ali aneks), saj je to izključno njegovo delo (tudi za to ga med drugim plačate) in tudi on nosi odgovornost za pravilnost zapisanega. LP
Default avatar

sonja1

Iskrena hvala za vaš odgovor, če ni preveč bi vaš še vprašala,kam se moram obrniti za urejenje etažne lastnine oz. kakšni postopki so povezani s tem.
Default avatar

DaNaJa

Prvi korak je izdelava etažnega načrta, ki ga naročite pri pooblaščenem izvajalcu geodetskih storitev (geodetska podjetja ali geodeti s.p.-ji). Oni vam bodo uredili vse v zvezi z etažnim načrtom (tudi vložili ustrezno vlogo na geodetsko upravo, na podlagi katere bo GURS izdal odločbo o določitvi ident. št. stavbe in delov stavbe. Drugi korak je izdelava sporazuma o ustanovitvi etažne lastnine, ki vam ga napiše nekdo, ki se na to spozna (npr. kakšen pravnik...). Stranke sporazuma so vsi solastniki, ki morajo svoj podpis na sporazumu tudi overiti pri notarju. Sledi ustrezen zemljiškoknjižni predlog (ki je taks prost, ker ga za prvo vknjižbo etažne lastnine). LP
Default avatar

sonja1

Hvala DaNaJa, veliko ste mi pomagala, lep vikend
Default avatar

lunara

Spoštovani

Po pogodbi o dosmrtnem preživljanju, bo delež na hiši prešel na vašo sestro šele po očetovi smrti.
To pomeni, da sta trenutno lastnika hiše vi in vaš oče vsak do deleža 1/2 in torej urejata in določata deleže v naravi vidva, sestra pa bo sopodpisnik pogodbe. Zadeve ne moreta reševati z aneksom, ker tam vi niste bila pogodbena stranka.
Res je najbolje, da najprej natedite etažni načrt, določite deleže s ogodbo med vami in očetom, nato pa oče in vaša sestra naredita še aneks k pogodbi o dosmrtnem preživljanju. Pazite na vrednosti deležev, da ne boste plačevali še davka !

lp
Default avatar

sonja1

Če bi mi oče odstopil še pol podstrehe bi bil moj delež večji kot za 1/2, ali mi lahko oče odstopi del njegovega premoženja, kljub temu, da ga je po svoji smrti obljubil sestri s pogodbo o dosmrtnem preživljanju seveda se sestra strinja, etažno lastnino bi potem urejale midve s sestro po smrti očeta, mi bi radi samo, da ostala polovica podstrehe preide v last mene.
Default avatar

lunara

Jaz bi na vašem mestu stornirala pogodbo o dosmrtnem preživljanju ter nato sklenila novo pogodbo o dosmrtnem preživljaju, med očetom in sestro, kjer bi natančno opredelila delež,ki ga bo po smrti očeta prejela vaša sestra. Nadalje bi drugo polovico podstrehe na vas prenesla z izročilno pogodbo, in delež ravno tako opredelila v naravi.
Vrednosti v pogodbi o dosmrtnem preživljanju in darilno pogodbi naj bodo tržne.

lp
Default avatar

sonja1

Prekinitev stare pogodbe ni možna, sestra se ne strinja, kaj svetujete
Default avatar

kl3mzi

s stricem sva sklenila pogodbo o dosmrtnem prezivlanju v kateri mi po smrti zapusca hiso in parcelo v zemljiski knjigi sem zapisan kot posestnik in na csd-ju pa so me dolocili za njegovega skrbnika in v odlocbi mi pise da lahko razpolagam z nepremicnino zanima mece lahko na parceli zidam novo hiso na ime.stricu je odvzeta opravilna sposobnost
Default avatar

2405

spoštovani,,zanima me naslednje,,,z stricem imam sklenjeno pogodbo o dosmrtnem preživljanju,in po njegovi smrti dobim stanovnje,na stanovanje sem tudi prek notarja dal plombo v zemljiško knjigo,,,problem pa je,,,od strica teta ima do tega stanovanja zelo velike interese in želi strica prepričati da naj stanovanje prepiše na njo na kak način mi ni znano,,,,problem pa je da sem stanovanje v kompletu renoviral in vanj vližil ikrog 35.000evrov.....zanima če se pogodba razdre ,ali mi pripada denar katerega sem vložil v obnovo stanovanja,,,in ali lahko brez moje vednosti stric sklene kakršno koli pogodbo za srtanovanje z njegovo sestro.....hvala

Moderatorji

Aleš Goršak , nepremičninski svetovalec
Aleš Goršak