Forum.Over.Net

Življenje, ah to življenje

Odgovarjajo: Mirjana Frankovič, transkacijski analitik - psihoterapevtka, doktorandka SFU Dunaj

ZAPOSLITEV V INSTITUCIJAH EVROPSKE UNIJE

Default avatar

Baby::trv

Zadnje čase je strošno "in" delat v Bruslju.
Če koga zanima.....
b.


Priprava na opravljanje natečaja za zaposlitev (concours) v institucijah Evropske unije
Center Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana

Zaposlitev v institucijah Evropske unije postaja vse bolj privlačna izbira za tiste, ki si želijo delati v mednarodnem okolju, si pridobiti neprecenljive izkušnje in reference ter jim je pomembno, da so za svoje delo dobro denarno nagrajeni.

Obstaja več možnosti za zaposlitev v institucijah EU, pot do javnega uslužbenca pa je samo ena in vodi prek natečaja za zaposlitev v institucijah Evropske unije, t.i. concoursa. Statistike kažejo, da skoraj 80 odstotkom vseh kandidatov ne uspe priti dlje kot do predizbirnih testov, najpogostejši vzrok za to pa sta pomanjkljiva priprava in napačna strategija reševanja testov.

Zato Center Evropa organizira pripravljalni seminar, namenjen vsem, ki so že prijavljeni ali se želijo prijaviti na javne natečaje za upravne delavce (rang A8), pomočnike administratorjev (rang B) in sekretarje - tajnice (rang C), ki jih v imenu institucij EU razpisuje Evropska služba za izbor osebja - EPSO.
Cilj seminarja je seznaniti udeležence s praktičnimi informacijami o natečaju in jih prek vsebinskih sklopov, na katera se nanašajo vprašanja na testih, pripraviti na natečaj ter s tem izboljšati njihove možnosti za uspeh na poti k zaposlitvi v institucijah Unije.

Udeleženci se bodo podrobno seznanili z nalogami in tipi vprašanj ter reševali vzorčne teste - s časovno omejitvijo bomo simulirali realno okolje opravljanja natečaja. Praktične informacije in napotke bodo dobili tudi od tistih, ki so že uspešno opravili natečaj, torej se bodo seznanili tudi z ustnim delom izpita.

Seminar bo potekal v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani in traja 18 šolskih ur. Seminar je razdeljen na šest delov (vsak traja po tri šolske ure), potekal pa bo ob torkih (14., 21. in 28. junij) in četrtkih (16., 23. in 30. junij) z začetkom ob 19. uri.

Program seminarja:
seznanitev z informacijami o razpisih za delo v institucijah EU in načinu preverjanja znanja; seznanjanje s testi in praktična navodila za pristop k reševanju testov,
vsebina prvega dela preverjanja znanja (predizbirni test) - poznavanje Evropske unije (zgodovina EU, pogodbe, širitve, vloga in značilnosti institucij, teles in agencij, politike, programi, gospodarska in denarna unija, zunanja in varnostna politika, pravosodje in notranje zadeve, sistem odločanja v Uniji, Ustava za Evropo); z vsebino se bomo seznanjali s pomočjo power point predstavitev in s pomočjo vprašanj, ki se pojavljajo na natečajih,
vsebina drugega dela preverjanja znanja (predizbirni test) - logično numerični testi (priprava na teste, reševanje vzorčnih testov in skupinsko preverjanje rezultatov),
vsebina, prilagojena udeležencem - priprava na esej v tujem jeziku in priprava na pisanje povzetka v maternem jeziku ter specializirani testi iz področja, na katerega so udeleženci prijavljeni (reševanje vzorčnih testov), praktični nasveti tistih, ki so že uspešno opravili natečaj.

Kotizacija za seminar znaša 39.900 SIT; DDV ni vključen v ceno; udeleženci prejmejo pisno gradivo in osvežitev med odmori.

Dodatne informacije na telefonski številki 080/1950 ali na e-mail [email protected] .

Moderatorji

Mirjana Frankovič , transkacijski analitik - psihoterapevtka, doktorandka SFU Dunaj
MirjanaFrankovic