Forum.Over.Net

Nepremičnine

Odgovarjajo: Aleš Goršak, nepremičninski svetovalec

Svetovanje pri prodaji in nakupu nepremičnin. Pomoč pri pravnih in ostalih področjih povezanih z nakupom ali prodajo nepremičnin. Svetovanje pri pripravi finančne konstrukcije za nakup.

Aleš Goršak , nepremičninski svetovalec

Aleš Goršak

Je nepremičninski strokovnjak z licenco MOP in se s prodajo nepremičnin profesionalno ukvarja že od leta 2003. Zaposlen je v podjetju Tanal nepremičnine (Tanal d.o.o.). Odgovarja na vprašanja povezana s prodajo in nakupom nepremičnin.

Stanovanjski sklad bo objavil prvi razpis za dodelitev subvencij mladim družinam

Default avatar

Prvi Graden

Ljubljana, 25. oktober 2006 – Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad bo v petek, 27. oktobra 2006 objavil razpis za dodelitev subvencij mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja. Obseg razpoložljivih sredstev, ki jih zagotavlja državni proračun, znaša 113.400.000,00 SIT. Razpis je izrazito namensko orientiran k mladim družinam. Vloge bo Stanovanjski sklad sprejemal izključno od 3. novembra 2006 do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do vključno 23. novembra 2006.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad bo na podlagi zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, ki je stopil v veljavo 1. marca letošnjega leta, v Uradnem listu RS, v dnevnem časopisju ter na svoji spletni strani www.stanovanjskisklad-rs.si ali www.ssrs.si objavil razpis za dodelitev subvencij mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom ali gradnjo za bivanje primernih nepremičnin za leto 2006. Za dodelitev subvencije za leto 2006 lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji in na dan 1.3.2006 oziroma v določenih primerih kasneje, kar je natančno opredeljeno v besedilu javnega razpisa, izpolnjujejo naslednje pogoje:


- imajo status mlade družine,

- imajo sklenjeno prodajno pogodbo za nakup stanovanja ali izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo individualne stanovanjske hiše in

- dohodek na družinskega člana ne presega polovice povprečne plače v Sloveniji v preteklem letu.

Upravičeni kandidati, ki bodo izbrani na podlagi javnega razpisa s sklepom, bodo za leto 2006 na vsakega družinskega člana prejeli 160 € subvencije oziroma njeno tolarsko protivrednost.

Sklad bo vloge sprejemal izključno od 3. novembra 2006 do vključno 23. novembra 2006. V primeru, da bodo vsa razpoložljiva sredstva za leto 2006 odobrena pred zaključkom sprejema vlog, bo Sklad objavil predčasno zaprtje razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani Sklada ali .


Obrazec za vloge bodo lahko zainteresirani prosilci od 27. oktobra 2006 dalje brezplačno dobili na sedežu Stanovanjskega sklada ali si ga natisnili s spletne strani ali .LP
Default avatar

hjkk

mi že toliko let čakamo in varčujemo pri varč. stanovanjsem skladu, da -llej ga zlomka-sploh nismo več mlada družina. (no, prvi stanovanjski problem pa še vedno nismo rešili).
Default avatar

luna

spet en razpis s takmi pogoji, da jim ne bo treba niti tolarja subvencije dat!

druzina s tako majhno plačo, ne resuje stanovanjskega problema, ker ji financno ne znese!

ali pa ne znam računat!


Podobno razpisu ljubljanksega stanovanjskega sklada, za delno financiranje: tudi nemogoči=nerealni pogoji, tako da so lani sklenili eno (1!) pogodbo (se to verjetno mutna posla).

Moderatorji

Aleš Goršak , nepremičninski svetovalec
Aleš Goršak