Starševski čvek

predračun/račun-Lola ali kdo drug

Default avatar
Lola tebe sem omenila v naslovu, ker ponavadi znaš odgovoriti na taka vprašanja, seveda pa bom vesela, če mi bo znala odgovoriti tudi kakšna druga.
Torej: kolikšen je lahko odstotek razlike med predračunom in končnim računom? In ali je kaj važno npr. ali je končni račun večji zaradi podražitve materiala ali pa zaradi povečanega (nepredvidenega) obsega dela?
Najlepša hvala in LP
Default avatar
Ne gre, da znam........ gre za to, da prebrskam po netu, če najdem kaj koristnega...... :o)

Zate sem našla tole, če bo pomagalo.......

PREDRAčUN

Če se odločate za večja dela, od obrtnika vedno zahtevajte, naj vam izdela predračun v pisni obliki. V njem mora biti jasno razvidno, katera dela bo opravil obrtnik, kakšen material bo pri tem uporabil, cena ter enota obračunavanja storitve (kvadratni meter, delovna ura ...) ...

ZVIšANJE CENE

Po zakonu predračun zavezuje obrtnika, ki je prevzel izvajanje del. Če se med delom izkaže, da bodo stroški dela večji, kot je bilo to predvideno v predračunu, vas mora obrtnik o prekoračitvi postavk obvestiti. Predlagano zvišanje cene mora biti utemeljeno oziroma nujno potrebno, da bi lahko obrtnik kakovostno dokončal začeto delo (če ne gre drugače, naj o tem presodi izvedenec). Če vas obrtnik takoj, ko izve, da dela brez povišanja cene ne bo mogoče dokončati, ne obvesti o tem, je upravičen od vas zahtevati le plačilo iz prvotno izdelanega predračuna. Torej izgubi vsako terjatev zaradi večjih stroškov, če o tem pravočasno ne obvesti naročnika. Priporočamo vam, da od obrtnika zahtevate, naj vas pisno obvesti o nujni prekoračitvi predračunskih postavk.

PREDRAčUN Z IZRECNIM JAMSTVOM

Če je le mogoče, se z obrtnikom poskušajte dogovoriti za predračun z izrecnim jamstvom (t.i. "fiksni" predračun). S takim predračunom ste povsem zavarovani pred kasnejšo podražitvijo storitve, saj obrtnik izrecno jamči, da je točen oziroma natančen. Obrtnik torej v celoti nosi tveganje povišanja cen in večje porabe materialov, ki so potrebni za kakovostno izvedbo posla. Za predračun z izrecnim jamstvom se je smiselno dogovoriti pri delih večje vrednosti ali pa pri takih, ko je mogoče vnaprej predvideti vse elemente posla, to je količino dela in potreben material. Vztrajajte, naj obrtnik zapiše, da izrecno jamči, da se izdelani predračun ne bo spremenil, saj je veliko teže dokazovati zgolj ustna kot pisna zagotovila.


Včasih je bilo tako, da so si obrtniki "vzeli" tolerančnih 15%. Se je pa nam letos enako zgodilo, da obrtnik predvidel določenega obsega dela (po domače, je bil "površen"pri izračunih) in je potrošil več materiala, vendar je krivdo prevzel nase.
Lola
--------------------------------------------------------------------------

Ne more biti učitelj, kdor ne zna biti učenec /B. G. Morales/
Default avatar
Ja pol si pa tolk zverzirana "srfarka". Jaz sem v vsakem primeru zadovoljna.
:) Edino tile odstotki me mučijo. 15% se mi zdi veliko. Je mogoče kje zapisano, v kakšnem pravilniku, zakonu?
Hvala 100x
Default avatar
Kakor vem, mora predračun nositi tudi podatke o tem, koliko časa je veljaven in pod kakšnimi pogoji jamčijo za cene, ki so navedene na njem. Če vse to ni izrecno napisano, se nanj nikakor ne moreš zanesti 100% - velja toliko, kot lepe oči. Torej, če imaš pred seboj pravi dokument (z vsemi nujno potrebnimi postavkami), preberi drobni tisk z njega. Če dokumenta v taki obliki nimaš, ti bo pa to najbrž dobra (in po vsej verjetnosti tudi draga) šola za vnaprej. Žal.

LPM
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Poraženec vidi problem v vsakem odgovoru.
Zmagovalec vidi odgovor na vsak problem.
Default avatar
Pokliči na ZVP in ti bo prijazen gospod vse povedal...... :-))
Lola
--------------------------------------------------------------------------

Ne more biti učitelj, kdor ne zna biti učenec /B. G. Morales/