Med.Over.Net

Delovno pravo in zaposlitev

Odgovarjajo: dr. Blaž Kovačič Mlinar, odvetnik

Potrebujete informacije o zaposlitvi, službi, pogodbah, odpuščanjih, pravicah in dolžnostih? Na tem forumu boste našli vse potrebno o zaposlitvi.

dr. Blaž Kovačič Mlinar , odvetnik

Kovacic-Mlinar

Specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek, gospodarsko kazensko pravo). Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1998, bil asistent-stažist na Katedri za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in se leta 2005, po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlil v Odvetniški družbi Čeferin, kjer je ukvarjal s kazenskim in ustavnim pravom. Istega leta je tudi postal doktor kazenskopravnih znanosti z disertacijo “Strukturna in vsebinska nasprotja teoretičnega modela mešanega kazenskega postopka. V letih 2006 do 2008 je deloval na Inštitutu za kriminologijo in 2011 pridobil naziv odvetnik-specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek) in začel s samostojno odvetniško prakso. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih del, predvsem s področja kazenskega prava ter izpraševalec za področje kazenskega prava na pravniškem državnem izpitu. Je predavatelj in nosilec predmeta "Kazensko in kaznovalno pravo" na Fakulteti za management in pravo (MLC) v Ljubljani. Leta 2017 je pridobil naziv docent za področje pravo.

Pravila spraševanja in odgovarjanja na forumu delovno pravo!

Default avatar

Primož

Z moderatorko, ki odgovarja prostovoljno in takrat ko ima čas, sva se dogovorila, da bo odgovarjala še naprej, vendar bodo nekatere omejitve, ker se nekateri popolnoma nič ne držijo pravil in upoštevajo bontona.

če slučajno napiše, da je na bolniški ali dopustu, se bodo vsa sporočila od tistega dne naprej avtomatično pobrisala in ne bodo odgovorjena. Se pravi, preberite njena obvestila in upoštevajte, da jo do določenega datuma ne bo. Šele takrat ko pride nazaj, lahko pričnete spraševati.

Sedaj vem, da bo prišlo kar nekaj lenob in bodo rekli, pa naštimaj tako, da ne moremo oddati sporočila. Ne, tega pa ne bom naredil, ker vas želimo kaj tudi naučiti. Da se prebere kakšno sporočilo ali obvestilo več, kot samo svoj odgovor. In drugo, vas želimo naučiti spoštovanja,d a vam nekdo nudi brezplačne pravne nasvete.

Čez kratek čas, pa bodo na tem forumu lahko spreševali samo člani zavoda med.over.net.

To bo pa prednost vseh tistih, ki cenijo naše delo.

ZAto lahko postanete naši člani in boste prispevali k uresničevanju naših ciljev. KOt veste PIC ima najnižjo pravno tarifo na nasvet in to je 5.500 sit. Torej veste koliko dobite, če lahko sprašujete tukaj.

primož
*************************************************************************************
www.mgc-bistrica.si

Nihče ni tako bogat, da ne bi koga potreboval in nihče tako reven, da ne bi bil nekomu potreben.
https://www.facebook.com/med.over.net
Default avatar

Bojan

Pametno in predlagam,da moderatorka ne odgovarja na vprašanja,ki so bila že zastavljena in na vprašanja,na katera lahko odgovore najdemo v dnevnem časopisju,slišimo po TV,najdemo na spletnih straneh sindikata,keterega člani smo,ipd.
Sem se že včlanil in Vas lepo pozdravljam.Bojan