Zdravila in zakonodaja - arhiv

zdravila na beli recept

Default avatar
pozdravljeni,
ali mi lahko kdo pove, kje bi našla seznam zdrvil na beli recept, zdrvila za katera dobiš bel recept a ga moraš še vedno plačati.
Hvala in srečno, Andreja
Default avatar
Spoštovana Andra!
Seznami zdravil niso urejeni po vrstah receptov. Zdravila so urejena na dva načina. Eden je v pisni obliki, to je "Register zdravil Republike Slovenije", drugi seznam pa je dostopen v elektronski obliki kot "Baza podatkov o zdravilih".
Pri vsakem zdravilu v obeh seznamih pa najdete oznako, ki Vam pove, kako so kriti stroški za zdravilo. Oznaka "P" pomeni, da je zdravilo na pozitivni listi in, da če ste zavarovani obvezno in dopolnilno prostovoljno, krije stroške v celoti zavarovalnica. Oznaka "V" pomeni, da so stroški kriti le delno in, da je zdravilo na vmesni listi. Oznaka "PC" pomeni, da je zdravilo na pozitivni listi s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, enako "VC".
Zvezdice ob posameznih oznakah pomenijo omejitev predpisovanja.
Torej vsa zdravila, ki niso razvrščena in nimajo ene od teh oznak, se predpišejo lahko le na beli recept. Sicer se lahko na beli recept predpišejo tudi zdravila, ki te oznake imajo - odvisno od primera, če gre na primer za osebo, ki ni zavarovana.
Upam, da sva se razumeli.
Lep pozdrav!
Default avatar
Sromotno in ponižujoče se mi zdi odnos zdravnik - pacient, primer :
po prebolelem infarktu, že sedem let jemljem razna zdravila, za srce, kri, zvišan holesterol ipd. Med temi zdravili je tudi zdravilo PLAVIX 75, kot specialist ga sigurno poznate, kot to za kar je namenjen. Do včeraj nisem imel nikakršnih problemov glede predpisovanja tega zdravila ( dnevno 1 tbl), pa to bil moj izbrani osebni zdravnik, ali pa drugi, ki so ga občasno zamenjevali. Problem nastopi pa sedaj, moj osebni zdravnik se je upokojil, moral sem si izbrati drugega, ker so mi svetovali, koga si naj izberem, da je dokaj dober, sem si ga tudi izbral. No zaplet nastopi že takoj na začetku. Želel sem svoja zdravila predpisana od specialistov in teh je cca 12-18 tbl dnevno, odvisno od počutje in stanja, no do sedaj sem jih že zaužil cca 48.000 tablet, žal mi jih novi izbrani zdravnik/ica ni vseh predpisala. Za PLAVIX 75, ki je med vsemi najdražji mi je napisala beli recept (samoplačnik) cca 11.000,00 sit, škatla. Kot invalidski upokojenec si tega ne morem privoščiti, zato sem šel k osebni zdravnici na razgovor ; paradoks na zeleni recept dobim namesto PLAVIX-a le
ASPIRIN, razlika je očitna v ceni, da o terapevtskem učinku ne govorimo.
Škoda da šolamo študente na medeicinski fakulteti za zdravnike, saj za ASPIRIN IN LEKADOL, kar običajno predpisuje ne rabi fakultete, prav tako ne Hipokratove zaprisege, ampak le zaprisego ZZZS da bo zreducirala paciente, kajti terapevtski učinki pri takšni menjavi zdravil so očitni laiku, ne pa človeku z sredno, višjo, ali dr. izobrazbo.
Spoštovana g. Nada prosil bi za komentar in to ali res lahko zdravnik pri svojem delu tako enostransko obravnave paciente, zame je to nizkotno, ponižujoče, no ob tem mi je še povedala, da imam tri možnosti :
1. da menjam osebnga zdravnika,
2. da vzamem aspirin in kot
3. da grem k drugemu zdravniku, ki mi bo pač predpisal omenjeno zdravilo,
ne zaupam več v zdravstvo, ker se mi zdi, da je v službi denarja, ne pa pomagati človeku-bolniku. Takšni osebi, pa bi odvzel licenco za opravljanje dela v zdravstvu, to zame ni zdravnik ampak raje se vzdržim nadaljnega komentarja.
Prosim, Vas za nasvet, kam se naj obrnem po nasvet, oz. kam iti, da bom primerno zdravilo, če že ne PLAVIX-a, samo prosim ne mi pisati in govoriti o aspirinu ( kaj pa njegovi stranski, negativni učinki).
Sicer se bomo še o tem in o tej temi sigurno pogovarjali še kje drugje, kajti ne morem mimo dejstva arogantnega vzvišenega tona-odnosa, zdravnik-pacient.

LP, Starček
Default avatar
Spoštovani!
S težkimi občutki sem prebrala Vaše pismo. Problematike zdravil, njihovega predpisovanja, njihovih cen in še najbolj dostopnosti zdravil se verjetno ne bom nikoli povsem otresla, ker sem bila preveč globoko v tej temi, ki me je tudi močno prizadela. Zato jo še vedno spremljam.
Ne mislim Vam razlagati terapevtskih prednosti enega zdravila pred drugim, ker se te le delno prekrivajo, rezultati študij pa so tudi pokazali določene razlike, ki seveda narekujejo zdravniku katero zdravilo je za katerega bolnika najprimernejše. Pri tem pa izvzemam cenovno prednost, ki z učinkovito terapijo naj ne bi imela nič skupnega.
Ne glede na to, da nam je vsem jasno, da so zdravstveni sistemi skoraj povsod v krizi, sem prepričana, da z zakonom predpisano omejevanje predpisovanja zdravil in z zakonom določen seznam zdravil, ki se smejo predpisovati, ne bo prineslo željenega učinka. Takega primera tudi ni v nobeni evropski direktivi in smo glede tega spet unikatni. Opravičilo za takšno ravnanje je samo zniževanje stroškov zdravstvenih zavarovalnic, ki jih bo v bodoče tudi več in te bodo lahko same kot plačniki stroškov planirale svoje odhodke.
Komentar, za katerega me prosite z ozirom na tiste tri možnosti, ki Vam jih je dala Vaša nova zdravnica, terja bolj tehten premislek in predvsem razčlenitev vzrokov. Menim, da bi se v izogib takim načinom, morala vzeti več časa stroka in to prej, predno pride do političnih reševanj problemov. Če bi se nad vsem tem strokovnjaki dobro zamislili in bi najprej razčlenili vzroke in dejavnike, ki jim narekujejo takšna ravnanja, bi ugotovili, da je njihovo edino in pravo poslanstvo zdravljenje bolnikov in od tega ne bi smeli odstopati. Šele od tu dalje je potreben razmislek o racionalnem predpisovanju zdravil, o osveščanju bolnikov, in kar je zelo pomembno, tudi o spremljanju zdravljenja, kar bi lahko že samo po sebi zmanjšalo količine predpisanih zdravil tako v dobro zdravstvene blagajne in kar je še važnejše, tudi v dobro bolnikov.
Tehtanje tveganja in koristi za vsakega posameznega bolnika, zlasti tistega, ki jemlje veliko različnih zdravil, ni le prazna beseda, temveč težko in zelo strokovno ravnanje lečečega zdravnika, ki terja dobro poznavanje farmakoterapije in medsebojnega učinkovanja zdravil. Terja pa tudi dosti časa s seznanjanjem z vsemi temi podatki, ki jih imajo danes zdravniki na voljo v Bazi podatkov o zdravilih na internetu.
Mnenja sem, da je nujno v tem trenutku narediti kaj za izboljšanje medsebojnih odnosov. Pri tem pa mislim na strokovnjake medicinske in farmacevtske stroke, na tiste, ki so zadolženi za varovanje javnega zdravja, torej politike in tudi na bolnike. Vsak od njih lahko na svojem področju naredi marsikaj. Zdravnikom ne bi smeli posegati v suverenost odločitev, ker ta nosi s seboj veliko težo odgovornosti za zdravljenje. Sistem, kot je načrtovan, vodi zdravnike v stiske, kar rodi neprijaznost do bolnikov in nezdravo razmišljanje, da smo temu krivi vsi. Bolnik je pa oseba, ki se znajde na nepravem mestu in postane plačnik za vse težave. Ne opravičujem arogantnega ravnanja, ker upam, da gre le za posameznike, samo skušam jih razumeti.
Odločitve nosilcev skrbi za javno zdravje pa bi morale biti bolj premišljene in preračunane na daljši rok. Odtegovanje posameznih zdravil, njihovo zamenjevanje in primerjanje, uvajanje teh postopkov v regulativo, spominja na čase, ki se jih neradi spominjamo. To vodi v nepredvidene težave, med drugim tudi v zmanjšanje asortimana potrebnih zdravil na trgu, kar se je že zgodilo. Tudi zdravilu Plavix je na primer 30. aprila leta 2004 poteklo dovoljenje za promet in kot je razvidno iz dostopnih podatkov, ni bilo obnovljeno. Žal, ga je možno z ozirom na te podatke dobiti le na beli recept v tujini.
Naš trg zdravil je z ozirom na maloštevilnost prebivalstva zelo občutljiv in moramo biti že zato pri vseh odločitvah zelo previdni. Uvoz nujnih zdravil, ki pri nas na primer nimajo dovoljenja za promet, ker so jih razni proizvajalci zaradi naših ukrepov umaknili s trga, je bistveno dražji, kar izniči na drugi strani prizadevanja za omejevanje stroškov.
Bojim se, da bo uporaba manj učinkovitih zdravil v določenih primerih lahko pripeljala do povečanja števila kroničnih bolnikov, kar bo ponovno povečalo stroške zdravljenja.
Vsekakor menim, da v državi nismo še izkoristili vseh instrumentov in, da je na voljo še veliko aktivnosti, ki bi jih morali izkoristiti, da bi zadržali zdravstveni sistem v normalnih mejah. Ne smemo si zatiskati oči pred finančnimi težavami, ki brez dvoma so, samo lotiti se jih je možno na več načinov.
Pri tem pa tudi ne smem mimo dejstva, da je pred nami neminovno čas, ko bo možno uporabljati bistveno dražja učinkovitejša zdravila pridobljena z biotehnološkimi postopki in na ta čas se moram pripraviti tako stroka, kot politika, zavarovalnice in bolniki.
Bila sem predolga. Hotela sem Vam samo pokazati vse vidike problema kot jih vidim jaz. Veliko se jih z menoj ne bo strinjalo. Kljub vsemu pa mislim, da moramo v vsem tem poiskati ravnotežje, h kateremu moramo prispevati vsi, dokler smo zdravi, bolnikov pa ne smemo v ničemer prizadeti.
Žal mi je, ker verjetno z odgovorom nisem izpolnila Vaših pričakovanj. Želela bi, da teh problemov ne bi imeli ne Vi, ne drugi bolniki.
Lepo Vas pozdravljam!
Default avatar
Zahvaljujen se Vam izčrpno poročilo o stanju v Sloveniji, politika, gospodarstvo, trg, denar. Menim eno in mislim da ni daleč od resnice, gremo po poti, ki ni prava, ali ni boljša preventiva kot kurativa. Cenovno koliko stane 1 dan ležanja ali hospitalizacije in koliko 1 zavoj zdravil, mislim da nekje 1:15, torej zavestno sami, zdravstveni delavci, kot tudi Ministrsto za zdravje preko svojih resorjev, indirektno draži zdavljenje. Iz konkretnega primera zavoj Plavixa cca 11.000,00 SIT - zavoj Aspirina cca 500,00 SIT razlika 10.500 SIT, koliko pa dan hospitalizacije, srčnega bolnika ???????
Torej, na dlani je odgovor, vendar če bo prišlo do zamenjave zdravil, v tem razmerju Plavix - Aspirin, zagotovo bo, kaj je torej naredil zdravnik, udaril 2 muhi na en mah, v življensko nevarnost, zaplet, pahnil pacienta, po drugi strani pa tudi ZZZS, saj bi verjetno v tem primeru prišlo do hospitalizacije.
Spoštovana gospa kot vidim in tudi kot sem pričakoval, v Vašem odgovoru ni bilo konkretizma, konkreten odgovor pa sem resnično pričakoval, vendar delodajalcu se vendarle ne gre zameriti ali ne.

Lep pozdrav in obilo uspehov pri Vašem nadaljnjem delu, Vam želi
pacient - Starček.
Default avatar
Spoštovani gospod!
Verjetno ste prepričani, da sem še vedno zaposlena kot direktorica bivšega Urada RS za zdravila in da sem pristojna za urejanje zadev v zvezi z zdravili. Tega dela ne opravljam več od junija leta 2001, ko sem se upokojila. Zato sem Vam posredovala le svoje mnenje, ki pa nima več teže odločanja. Je samo mnenje oziroma določena informacija in nič več. Konkretne odgovore lahko dobite le od strokovnjakov, ki so danes odgovorni za to problematiko.
Če bi bila še danes odgovorna jaz, bi moje konkretne predloge z gotovostjo prebrali v časopisu.
Lep pozdrav!
Default avatar
Se Vam opravičujem, toda nisem in ne morem vedeti, da ste upokojena.

Lp, Starček
Default avatar
Spoštovani!
Tudi jaz se moram opravičiti. Zadnjič sem Vam napisala, da je zdravilu Plavix poteklo dovoljenje za promet in, da verjetno ni bilo obnovljeno, ker ga nisem našla v Bazi podatkov o zdravilih. Ker se mi je to zdelo le malo nemogoče, sem spraševala naprej in dobila informacijo, da je zdravilo še vedno na trgu, nosilec dovoljenja za promet pa je druga firma Sanofi-Aventis. Narejen je bil prenos imetnika dovoljenja za promet, ki še ni bil evidentiran. Tako, da vsaj s te strani ni problema. Obstaja pa še vedno problem upravičenosti, kdaj se zdravilo lahko predpiše na recept, katerega stroške povrne zavarovalnica. To pa žal ni v moji moči.
Želim Vam vse dobro in Vas lepo pozdravljam!