Forum.Over.Net

Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

Evropska unija

Default avatar

inka

Je "Evropska unija" stvarno ali zemljepisno ime?
Default avatar

filmi

Evropska unija ni geografska tvorba, ampak organizacija držav, zato je to stvarno ime.

Andrej

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger