Osebe s senzornimi ovirami

Odgovarjajo: Metka Knez, univ. dipl. soc. del.

fiho sredstva???

Default avatar
Zanima me, na kakšen način fiho deli sredstva v društva, čudno je celo to, da več denarja dobi tisto društvo, ki ima manj članov kot tisto društvo, ki ima več članov. Menda sta za leto 2006 razliki med MDGL in DGNL, prvi samo okroglih 5 mio, drugi okroglih 10 mio, Eni delajo več kot drugi??? Kako pa je v preostalih društvih?
Logika menda včasih ne sledi logiki tam gori ali pa oprostite moji nevednosti.
Default avatar
Ja Roki, zato pa so pr'jatli na tem svetu. Se še spomniš zapisnika, ki ga je objavil Gec. Tri prošnje za pomoč so bile odbite(ni bilo v planu), ko je bilo treba izplačati Rednaka, je pa pri'jatu Don mošnjiček odprl. Sramota!
Default avatar
Že vrabci čivkajo, da je to zato, ker je MDGL huda konkurenca DGNL, zato jih je treba na tak način ubiti, odstraniti ... Logično! Ni pa logično, da so gluhi v UO Zveze eni sami kimavci, idioti. Samim sebi kopljejo jamo. Sorry.
Default avatar
Današnji udarni članek
Odprto pismo


sreda, november 02 2005 @ 21:53 CET
Piše: Anonymous
Ogledov: 5
G. France Cukjati
Predsednik DZ
Šubičeva 4
1000 Ljubljana


Ljubljana, 2.11.2005


Spoštovani!

Ponovno se obračamo na vas ter vas pozivamo, da takoj preučite dogajanja glede nepravilnosti v FIHO in nedopustnega ravnanja nekaterih invalidskih organizacij. Državni zbor je namreč tisti organ, ki je edini pristojen ter odgovoren, da se zadeve lahko uredijo in sicer, da bo financiranje iz sredstev FIHO potekalo transparentno, po jasnih in oprijemljivih kriterijih.

Obrnili smo se na vse možne ter pristojne institucije v državi, kakor tudi na pristojno ministrstvo, vendar nam vsi odgovarjajo, da so seznanjeni s perečo problematiko in nevzdržnim stanjem na FIHO, da pa nimajo pristojnosti in instrumentov za konkretno reševanje ali posredovanje. Zato se sprašujemo, kdo je pravi naslovnik za zadevo FIHO?

Naj navedemo nekaj že večkrat povedanih dejstev:


- V začetku leta 2005 je bil, brez ponovnega razpisa ali rebalansa, razdeljen višek sredstev iz leta 2004 le eni invalidski organizaciji (450.000.000,00 sit Zvezi paraplegikov), kljub temu, da je kar nekaj organizacij bilo podfinanciranih.
- Spomladi so na FIHO ponovno delili višek sredstev v letu 2005 (po protestih YHD naj bi sredstva namenili za dofinanciranje programov osebne asistence); brez jasnih kriterijev in brez obrazložitve komisije za razdeljevanje sredstev glede vsote namenjene posamezni invalidski organizaciji. Pri čemer je komisija grobo kršila lastna Pravila (2. člen) in Pravilnik o merilih (5., 7., 9., 10., 11., 26. člen).
- Konec septembra je bil na 19. seji Sveta FIHO sprejet finančni načrt za leto 2006, kjer je razvidno, da bo v prihodnje leto iz leta 2005 preneseno kar 926.850.099,97 sit. Predvidevamo lahko, da bodo ta sredstva podobno kot letos razdelili, brez rebalansa in javnega razpisa (po novo sprejetih pravilih in merilih ga tudi več niso dolžni), za kakšno »pomembno investicijo«. Prav investicije so idealen način za špekulacije in osebnega okoriščanja funkcionarjev invalidskih organizacij, ki so tudi v vseh organih FIHO.
- Nedopustna kršitev pa je bila storjena tudi ob sedanjem javnem razpisu sredstev FIHO za 2006 in sicer, NSIOS je izvedel »izobraževanje« o tem, kako je potrebno »pravilno« izpolnjevati obrazce in tabele vsebinskega ter finančnega dela. Izobraževanje je izvajala sama predsednica komisije za razdeljevanje sredstev FIHO invalidskim organizacijam ga. Nevenka Ahčan, ki je tudi sekretarka Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (prejemnikov najvišjih sredstev FIHO). Gre za ponovno kršenje najbolj osnovnih pravil in sicer, zlorabo položaja v škodo številnih organizacij, ki bodo v neenakopravnem položaju ter grobo diskriminirane pri financiranju. Ga. Ahčan je namreč natančno razlagala kaj bodo poleg javnih meril tudi »posebna« merila na katere ne gre pozabiti.
- NSIOS še po mesecu in pol ni odgovoril na našo pobudo, da se jim pridružimo, čeprav imamo izjave posameznih organizacij (članice NSIOS), ki nedvomno izražajo podporo za našo včlanitev. Sprašujemo se, kdo pri NSIOS odloča oz. ali ni s tem kršena naša ustavna pravica po združevanju ter hkrati Zakon o invalidskih organizacijah? Le ta določa, da imajo vse organizacije (s statusom) pravico do članstva v Nacionalnem svetu.
- FIHO skriva dokumente javnega značaja za kar smo že prosili za posredovanje pri pooblaščenki, na kar pa so se nekatere invalidske organizacije odzvale z odvetniki in poskušajo preprečiti vpogled v razpisne dokumentacije izpred nekaj let. S tem se jasno kaže bojazen, da bi se lahko kaj neprimernega odkrilo in se s tako samo potrjuje naše prepričanje, da so sredstva v FIHO razdeljena po ključu močnejših.

Pozivamo vas, kot predsednika DZ, vse poslance in poslanke ter pristojne komisije v DZ, da nemudoma izvedete revizijo delovanje in razdeljevanja sredstev FIHO, ugotovite odgovornosti ter prikrivanje interesov in funkcij ter ustrezno ukrepate, da se dosedanje stanje ne bo nadaljevalo in bodo javna sredstva tudi uporabljena za javno dobro ter v korist tistih, ki so jim bila ta sredstva namenjena. Prosimo, da poslano gradivo posredujete poslankam in poslancem, Komisiji po zakonu o preprečevanju korupcije, Odboru za nadzor proračuna in drugih javnih financ, Komisiji za človekove pravice in temeljne svoboščine ter peticije, Odboru za finance in monetarno politiko, Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Ker smo se že večkrat obrnili na vas in vas tudi redno obveščamo o dogajanju na tem področju, pa z vaše strani še nismo prejeli nobenega odgovora ali obrazložitve (tudi ne odgovora na prošnjo za sestanek), vas vljudno prosimo, da nam vaše odločitve ter namere tudi javno posredujete; drugače se dogaja, da se v kopici dela nikoli ne vzame čas za tovrstno problematiko. Zdi se nam, da že dovolj dolgo vztrajamo in opozarjamo na nelegitimna ravnanja FIHO ter smo pri tem deležni poniževanja in poizkusov osebne diskreditacije s strani nekaterih invalidskih funkcionarjev, da si ne samo iz formalno- pravnih načel, ampak tudi iz moralno-etičnih, zaslužimo jasen in konkreten odgovor, po možnosti tudi rešitve s strani države.

Za vašo pomoč in razumevanje se vam najlepše zahvaljujemo in v pričakovanju konkretnih premikov, vas lepo pozdravljamo.
Predsednica:
Elena Pečarič

KOMENTARJA NI!
Default avatar
Citiram: "Državni zbor je namreč tisti organ, ki je edini pristojen ter odgovoren, da se zadeve lahko uredijo in sicer, da bo financiranje iz sredstev FIHO potekalo transparentno, po jasnih in oprijemljivih kriterijih."

Državni zbor ni edini pristojen za kontrolo uporabnikov javnih sredstev, med katere spada tudi FIHO, pač pa je za to pristojno Računsko sodišče Republike Slovenije. Najprej je potrebno vložiti pobudo za (ponovno) revizijo pravilnosti in smotrnosti poslovanja FIHA in za revizijo pravilnosti in smotrnosti poslovanja ZDGNS (slednje Računsko sodišče še ni izvedlo). Prav tako je Računsko sodišče pristojno za ukrepanje v primeru, ko odkrije nepravilnosti. In samo v primeru, ko kateri izmed uporabnikov javnih sredstev ne odpravi nepravilnosti, kot to zahteva računsko sodišče, o vsej zadevi obvesti državni zbor, izda nalog za razrešitev odgovorne osebe in izda obvestilo za javnost... Se pravi, da DZ RS pride na vrsto čisto nazadnje, ko je postopek razrešitve odgovorne osebe revidiranca že v teku.
Default avatar
Lipi,to je jasno vsem,povej zakaj gluhi in nagluani ne naredijo ta korak,da obvestijo Racunsko sudisce.To so naredili slepi in slabovidni in se je zadeva premaknila v njihovo korist,v zvezi slepih je bilo Racunsko sodisce,lahko pogledate ugotovitve na internet stranah Racunskeg sudisca.
Predsednik ZDGNS se sploh ne zaveda kaj pocne in kaj dovolji slisecim na ZDGNS (sekretarju).Jutri ko bo zacelo razciscevanje sekretar bo rekel da nic ne VE,dejansko formalno pravno je tako.Gluhi in nagluani kot skupnost bojo crni racek,sekretar se bo od dalec smehljal z pokojnino od 400.000,00sit Lp
Default avatar
V redu fantje, to da imamo predsednika, ki je navaden bebec vemo. Prav tako vemo da je na ZDGNS Don tisti, ki ima vse niti v rokah, ker mu bebavi predsednik to dovoli. Zanima me nekaj drugega. Ali ni bil na volitvah še en predsedniški kandidat? Kje je? Kaj dela? Če je imel ta kandidat program oziroma načrt, kako stvari spremeniti, zakaj kar molči in ničesar ne naredi? Ob aferah, ki se dogajajo pri nas, bi taka oseba v normalnem demokratičnem svetu vse to izkoristila sebi v prid, ter bi se s pomočjo javne diskreditacije vodstva povzpela na vodilni položaj. Pri nas pa nič. Po domače povedano k..., pa tak kandidat.
Default avatar
Tudi, če je kandidat pripravljen narediti korak naprej, bi moral imeti kar precej znanja o politiki in na spolšno, sicer ne bi upal postati predsednik. Biti predsednik je velika odgovornost!!!
Default avatar
Če se ne motim ima ta predsedniški kandidat v parlamentu ožjega člana svoje družine. Ali ni to prvi korak, ki bi ga lahko naredil?

Moderatorji

Metka Knez , univ. dipl. soc. del.
Metka Knez