Forum.Over.Net

Življenje, ah to življenje

Odgovarjajo: Mirjana Frankovič, specializantka TA psihoterapije, doktorandka SFU Dunaj

So trenutki, ko smo srečni, ure, ko smo zadovoljni in dnevi, ki jih moramo preživeti. Vprašajmo, svetujmo in poklepetajmo o stvareh, ki se nam zdijo pomembne.

Mirjana Frankovič , specializantka TA psihoterapije, doktorandka SFU Dunaj

MirjanaFrankovic

Študij na daljavo

Default avatar

Jožica 2

Zanimam se za študij na daljavo in ker ne poznam nobenega, da bi mi povedal kaj o njem naprošam vse, ki imate izkušje ali pa če kaj veste o njem, da mi napišete.

Že v naprej hvala.
Default avatar

tapametna

Mal pomagam:
Prodira virtualni študij. Izobraževanje po internetu ima tudi pri nas vse več privržencev, Dnevnik, 18.3.2004 Nataša Zoltar - Bolce
Po ameriških in angleških univerzah je pri nas med prvimi uvedla študij na daljavo Ekonomska fakulteta UL. Diplomanti so v primerjavi s študenti klasičnega izrednega študija bolj uspešni, hitreje končajo študij. V ta študij so vključeni tako zaposleni, kot tisti, ki so pred kratkim končali srednjo šolo. (B.M.)


Študij na daljavo

Izhodišča
Študij na daljavo se v Sloveniji le počasi uveljavlja. Zanj je značilno, da študent v glavnem študira samostojno iz različnih gradiv (pisna gradiva, avdiokasete, videokasete, računalniški programi, ipd.). Gradiva (predvem pisna) so pripravljena posebej za študij na daljavo. Študij na daljavo je namenjen tistim študentom, ki so zaposleni, imajo deljen delovni čas, delajo v izmenah, živijo v geografsko oddaljenih ali slabo dostopnih področjih, telesno prizadetim, materam z majhnimi otroki ipd.

Študenti niso prepuščeni sami sebi - pri študiju jim pomagajo tutorji, ki so na razpolago v študijskih centrih. Tutorstvo lahko poteka na različne načine (po pošti, osebno, po telefonu, s pomočjo računalnika), individualno ali skupinsko.

Velik pomen imajo študijski centri: predstavljajo prostor, kjer se srečujajo študenti s tutorji, s svetovalci in med seboj. Študijski centri nudijo različno tehnično opremo (računalniki, TV, videorekorder, avdiokasetnik, ...), s pomočjo katere študenti lahko študirajo.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je leta 1994 v okviru projekta Phare Multi-country Cooperation in Distance Education - Preparatory Phase imenovalo Ekonomsko fakulteto v Ljubljani za nacionalnega koordinatorja (National Contact Point - NCP) na področju študija na daljavo (ŠND).Študij na daljavo, ki ga organizira Ekonomska fakulteta v Ljubljani
Ekonomska fakulteta v Ljubljani izvaja kot študij na daljavo visoki strokovni program Poslovne šole.

V študijskem letu 1998/1999 je Ekonomska fakulteta izvajala študij na daljavo za program Visoke poslovne šole v petih študijskih centrih - v Novi Gorici, na Ptuju, v Trbovljah (oz. Zagorju), v Kranju in v Trebnjem. V eksperimentalni fazi, ki je potekala v študijskem letu 1995/96, so študentje študirali v glavnem iz pisnih študijskih gradiv, za nadaljnje izvajanje študija na daljavo pa načrtujejo postopno uvajanje drugih medijev (primere izpitnih vprašanj v računalniškem paketu Question Mark, interaktivna študijska gradiva na zgoščenkah, avdiokasete). Pri vsakem predmetu je na voljo določeno število neobveznih kontaktnih ur s profesorjem Ekonomske fakultete v študijskem centru. Študentje in profesorji lahko komunicirajo po elektronski pošti s pomočjo računalniške povezave med študijskimi centri in Ekonomsko fakulteto.

V študijskem letu 1997/98 so se centri študija na daljavo (Nova Gorica, Ptuj, Trebnje) in Ekonomska fakulteta opremili z videokonferenčno opremo. Ta oprema omogoča, da profesorji oz. asistenti iz centra ŠND na Ekonomski fakulteti vodijo vaje in konzultacije s študenti v študijskih centrih. Študentom so na voljo informacije o izvajanju študija na daljavo in informacije o izpitnih rokih na posebni strani WWW, ki jo ima na spletnem strežniku Ekonomske fakultete http://www.ef.uni-lj.si/domaca.htm.

Študentje imajo možnost skupinskih in osebnih študijskih srečanj s tutorjem v študijskem centru ter telefonskih konzultacij za vprašanja na katera naletijo med študijem. Za študij vsakega posameznega predmeta je na voljo določeno število tednov, v študijskem letu se izvede od štiri do šest predmetov. Ostali pogoji izvajanja so enaki kot pri izrednem študiju (vpisni pogoji, sistem zaporednosti predmetov, pogoji napredovanja, status študentov...).

Diploma, ki jo bo pridobil kandidat ob koncu uspešno zaključenega študija, je enakovredna diplomi, pridobljeni s tradicionalnimi oblikami izobraževanja. Dosedanje izkušnje pri izvajanju študija na daljavo so glede na dosežene študijske rezultate spodbudne. Ta oblika študija tudi navaja študente na samostojno delo. Vse oblike srečanj in komuniciranja s profesorji in tutorji pa jim omogočajo sprotno preverjanje znanja in pomoč pri učinkovitem študiju. Zaradi tega Ekonomska fakulteta v prihodnje načrtuje postopen prehod izrednega študija v študij na daljavo tudi v ostalih centrih izrednega študija.Center za razvoj študija na daljavo pri Univerzi v Mariboru
Leta 1999 je Univerza v Mariboru ustanovila Center za razvoj študija na daljavo pri Univerzi v Mariboru (CDED - Center for Distance Education Development) in predlog organizacije in izvedbe projekta razvoja študija na daljavo na Univerzi v Mariboru. Predlog zajema tudi faze razvoja, ki so potrebne za uveljavitev CDED. Center se je ustanovil na pobudo članic Univerze v Mariboru, ki so dosedaj izvajale določene aktivnosti na področju študija na daljavo. Zaradi raznolikosti delovanja na področju študija na daljavo je bil osnovni namen pobudnic, da aktivne članice združijo svoje izkušnje, znanje in interese v okviru Centra za razvoj študija na daljavo pri Univerzi v Mariboru.

Center vključuje strokovnjake s pedagoškega, tehniškega in organizacijskega področja in nudi logistično, izvajalsko in tehniško podporo vsem članicam Univerze v Mariboru za razvoj študija na daljavo. S tem se omogoča posameznim članicam Univerze v Mariboru, da poleg kreditnega študija in dosedanjega izrednega študija učinkoviteje uvedejo sodobnejšo obliko izobraževanja - študij na daljavo.

Študij na daljavo zahteva visoko stopnjo priprav, vizualizacije, didaktičnih metod, uporabe tehnologij in različnih postopkov za posredovanje učnega gradiva. Da bi olajšali razvoj študija na daljavo članicam Univerze v Mariboru, ima v ta namen CDED definirane osnovne naloge. Te so:

informiranje in svetovanje,
izobraževanje in usposabljanje,
pomoč pri preoblikovanju študijskih programov, primernih za študij na daljavo,
strokovno-tehnološka podpora pri izvajanju študija na daljavo,
raziskovalno-razvojna dejavnost.

Bolj konkretno napiši, kateri študij te zanima, pa bomo lahko bolj natančno dogovorili.
Default avatar

goldi

Študij na daljavo imaš za naslednje programe:
- višja šola za poslovne sekretarje (Doba Maribor)
- višja šola za komercialiste (Doba Maribor)
- visoka poslovna šola Maribor

Jaz sem se letos vpisala na Visoko poslovno šolo Maribor (izpostava Ljubljana) študij na daljavo.

Za navedeni študij sem se odločila, ker imaš v virutalnem svetu možnost konzultacij s mentorjem in ne hodiš na predavanja, temveč le na predstavitve seminarskih nalog in izpite.

Z navedenim načinom študija imam izkušnje z seminarji na daljavo, ki so se krasno obnesli in ni mogoče, da bi zabluzil zaradi tega ker ne hodiš na predavanja, saj ti mentor da tedenske vaje, s tabo kontaktira po mailu...

Rok za prijavo je 8. marec, zato pohiti z odločitvijo.
Default avatar

Jožica 2

Najprej hvala za tako izčrpno poročilo.

Naj najprej povem, da sem sicer vpisana za izredni študij v Lj. na FU (bivši VUŠ). Po dveh letih sem ugotovila, da me študij pravzaprav ne privlači več tako, ker je zelo ozko usmerjen v javno upravo. Pa še en razlog je, ta je, da se na predavanja vozim 70 km daleč, kar včasih pomeni tudi do uro in 45 minut vožnje v eno smer. Poleg tega so predavanja večinoma nezanimiva, profesorji berejo iz zapiskov, itd. zato se mi postavlja vprašanje ali sploh hodit na predavanja. Zdaj se je zgodil še Bolonjski proces in danes na faxu sploh še ne vejo kako bo s prehodom na nov program, predmetov je več, kaj bodo sploh priznali, .... skratka en kup vprašanj. Pa še, ko berem oglase za službo nihče ne išče ljudi z FU, žal je tako.
Bolj konkretno me zanima ŠND na Visoki poslovni šoli Maribor. Mislim, da je to čisto nov na kreditne točke študij. Predmetnik je zame zelo zanimiv, pravzaprav ena mešanica med EF, FU in FOV.

Toliko za enkrat.

Lp
Default avatar

Jožica 2

Si vpisala letos ali že hodiš?
Če že študiraš, potem mi prosim povej kaj več. Pravzaprav me zanima vse v zvezi z visoko šolo. Jaz bi hodila v NM, ker mi je bližje. Nekaj vpr. sem poslala še na Dobo in upam, da dobim odgovore čimprej. Res bi bila rada sigurna, ker sem že dve leti "zabluzila" na VUŠ-u. .

Lp
Default avatar

goldi

Seminarje sem že imela prek Dobe v Mariboru (izobraževanje na daljavo) in moram ti prizanti, da so moje izkušnje odlične. Na vsa vprašanja sem dobila takoj odgovor po mailu ali po povezavi, vse vaje sem opravila prek e-pošte, mentorji so krasni...

Prejšnji teden sem oddala prijavnico za 1. letnik na Visoki poslovni v Dobi.
Če pa se ti želiš prešolati, ni noben problem, saj je možen ravno za "prešolanje" takojšen prestop v drugi letnik.

Tule je link za vse morebitne informacije:

http://www.doba.si/visoka/default.asp

Mi je pa študij na daljavo idelana rešitev za pridobitev izobrazbe, kljub službi in družini.

Ko sem opravljala e-seminarje, sem vse opravljala zvečer, ko sem otroke spravila spat. Včasih sem s tamalo zaspala v postelji in se zbudila po treh, štirih urah, in se potem vsedla za računalnik.

Želim ti dobro odločitev in upam, da bova sošolki, pa čeprav ti v NM, jaz pa v LJ in ti v 2. letniku, jaz v 1.
Default avatar

Jožica 2

Hvala za dobre želje.
Če se odločim bove obe v 1. letniku (pravkar dobila odgovor, žal). Predmeti, ki jih imam sedaj so čisto drugačni kot na VPŠM, edino mogoče informatika, tuj jezik in gospodarsko pravo je enako, tako, da bo verjetno treba kar v 1. letnik. Če bi priznali bi pa tudi bilo nekaj.

Meni se gre bolj za to, da bi res študirala tisto kar mi je zanimivo in ima večjo perspektivo. In VUŠ to zagotovo ni.

Tudi jaz tebi želim veliko študijskih uspehov in če nanese se morda kdaj še srečamo.

mej se
Lp
Default avatar

študentka_

Pozdravljene!

Mene pa zanim, ali obstajajo tudi kakšne naravoslovne vede za študij na daljavo?

Hvala z info.

Lp
Default avatar

goldi

Žal je študij na daljavo, poleg študija na Dobi in smeri, za katere oni organizirajo študij, možen le še na Ekonomski fakulteti.
Ostali še ne prakticirajo študija na daljavo.
LP
Default avatar

TiNKO

Priporocam studij VPS na daljavo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Jaz sem sicer prvi letnik delal v Ljubljani, vpisan na daljavo. Vse kar je razlika med SND in bivsim izrednim, je ta, da imas studij razpotegnjen na dve leti.

Jaz sem vse skupaj naredil v enem letu, si sam placal skupaj ca. 500.000, in se kasneje vpisal redno. Odlocil sem se, da grem tja, kjer je faks dober. Kar tako 1 SND je brezveze, pri nekih mariborskih solah in podobno...

Ce mislis nekam hodit, hodi tja, kjer je najboljse. Vse drugo, je vsaj za mene, izguba casa. Sicer je pa tako (ne vem, ali si se mlada), ce ti je 70km prevec za vozit, se pa preseli tja. V Ljubljani studentje pridejo enostavneje do sluzbe...

Nisem iz Lj, na VPS sem pa sel, ker sem bil v srednji soli in ne gimnaziji. Sicer bo pa SND v Lj zanimiv, pa pomoje se bo po treh letih dalo iti tudi kam naprej.

Stisnit zobe in novim dogodivscinam naproti.

Vso sreco. TiNKO :)
Default avatar

Jožica 2

Fajn, da tako razmišljaš pri teh mladih letih. Jaz nisem, pa se mi sedaj to otepa.
Če imaš službo in družino se ne moreš kar preselit. In takrat izbereš tisto kar se ti zdi dosegljivo. Sicer pa je študij na VPŠM že po Bolonjski deklaraciji, tako, da se mi že zaradi tega zdi v redu, pa še s strani države je požegnan. Počasi se bo potrebno navaditi tudi na zasebne šole, kot je ta, pa še Gea in tista v NM, za poslovanje in upravljanje, samo ta še ne deluje po Bolonsjki deklaraciji.
Bolje ena visoka šola kot razne višje, ki pa jih itak nihče ne priznava.

Veliko študijskih uspehov ti želim.

lp
Default avatar

TiNKO

Jozica,

to je izjemno, da nameravas ob sluzbi in se druzini, zraven se studirati.
Moj post se je nanasal v premislek bolj tistim dekletom v studentskih letih :)
Tudi tebi zelim veliko studijskih uspehov & prijeten vikend. TiNKO
Default avatar

yes

Sama sem letos vpisana v I.letnik šnd - Doba Mb. Trenutno smo že pri tretjem predmetu, prva dva smo skoraj vsi opravili z lahkoto. Študij je super, stvari delamo sproti,, imamo super mentorje in skratka , imamo se "fajn". Enkrat v ciklusu predmeta se srečamo in potem še na izpitu. Dobivamo se v svojem učnem okolju , debatiramo na forumih, ... Enkraten način študija, delaš po svojem urniku.
Priporočam.
Default avatar

Jožica 2

Kaj si vpisan-a na višjo ali na visoko? Koliko časa je za pripravo na izpit? Kje hodiš v MB ali kje drugje?
Prosim za odgovore, ker me zelo zanima in prijava se bliža.

Lp
Default avatar

yes

Na Dobi je letos prvič razpis tudi za visoko strokovno šolo, tako da smo se lani vpisovali na višjo . Naše učno središče je v Kopru. Vsak predmet je zastavljen tako, da delamo sproti, to pomeni da dobimo ponavadi ob nedeljah (en predmet traja približno 5 tednov) navodila za cel teden. Delamo v skupinah, ki jih določi mentor, debatiramo o predelanem gradivu, ki je določeno za posamezen teden , pišemo v forum, konec tedna pa potem oddajamo povzetke. Tako skozi vse tedne, poleg tega da preberemo gradivo individualno, potem prebiramo še mnenja, povzetke in ko pride zadnji teden pred izpitom , imamo občutek da kar nekaj tega že znamo. Imeli smo že dva izpita in ne glede na to, da je že kar nekaj let minilo, odkar sem zadnjič sedela v šolskih klopeh, sem prva dva izpita opravila z max.oceno. Študiram in pišem na forum ponavadi zvečer, ko mi otroci prepustijo računalnik, pa tudi v službi včasih kaj poškilim.
Default avatar

Jožica 2

Če te smem še vprašati koliko časa pa porabiš na dan za učenje?
Kako je s temi nalogami, kaj pa če jih ne oddaš? Kako pa izgleda literatura? Verjetno ne bo neke razlike?
Visoka šola je bolj zahtevna in sedaj, ko zbiram mnenja bi si rada ustvarila eno sliko, da si bom lahko organizirala. Saj veš, če je kaj novega bi rad čim več informacij, no vsaj jaz sem taka.
Sem pa gledala malo na stran ene angleške šole za ŠND, ki so jo obiskali iz Dobe, tam piše koliko ur na dan rabiš za učenje in pripravo in za internet za uspešen študij. Po teh informacijah naj bi za visoko šolo porabila 3-4 ure na dan.
Sicer pa sem tudi jaz že precej let ven iz šole, tako, da me malo skrbi kako bo.
Sicer pa bom jutri oddala prijavo, da ne bom ravno na zadnji dan :-)).

Zelo ti bom hvaležna, če mi odgovoriš.
Lep dan.
Default avatar

yes

Torej, glede na to ,da sem v službi in imam dva otroka, oba že v šoli, eden v srednji, sem kar obremenjena čez dan. Za šolo porabim kakšno uro na dan, včasih nič, včasih več, odvisno kako sem s časom, prejšnji teden sem na primer bila na počitnicah, in sem v soboto in nedeljo vse nadoknadila. Te naloge, ki jih moramo oddati čez teden niso naloge v pravem pomenu besede. Gradivo si sprintamo prek interneta v začetku predmeta in potem vsak teden od mentorja dobimo navodila, kakšne so naloge za teden. Ta teden imamo npr, nekaj poglavij iz matematike. Gradivo naštudiramo in potem se v forumu oglasimo in napišemo kaj na temo. Imamo tudi nekaj nalog in jih skupno s kolegi iz skupine rešujemo. Npr. napišemo rešitve ali koga kaj vprašamo , če česa ne znamo , pomaga pa nam z nasveti tudi mentor.. Na srečanju, ki je enkrat na predmet, vsak ga ima s svojim razredom, v svojem študijskem središču, se potem pogovorimo o problemih, izpitih, itd. Zadnjih 10 dni pred izpitom nam dajo mir, da lahko v miru študiramo, še vedno pa imamo forume ali klepetalnico, kjer si delimo nasvete. Zaenkrat smo se večina odločili, da končamo višjo in potem eventuelno gremo naprej delat še visoko strokovno. Imamo se fajn, imamo tudi forum za sprostitev, kjer včasih pripnem kakšen Jakov vic. Kot sem že rekla, svetujem, način študija je krasen. O snovi toliko predebatiramo in prebiramo na forumu, da na koncu (vsaj do sedaj) kakšnega pretiranega študiranja ni bilo.
LP
Default avatar

Jožica 2

Res hvala, sem ful vesela za informacije. Še par dni je časa za prvo prijavo, zato tako hitim zbirat vse o tem načinu študija. Zame je še vse čisto novo, do tega načina študija na Dobi sem prišla čisto slučajno, predmetnik za visoko se mi zdi zelo uredu in upam, da bo šlo.
Sploh se mi zanimivo to, da imaš forum, da vedno dobiš odgovor na vprašanje, da lahko to počneš, ko imaš čas. Na izrednem na VUŠ- u smo imeli samo predavanja, na govorilnih itak ni časa kaj preveč spraševat, če do njih sploh prideš.
Sedaj upam samo, da bom sprejeta.


Hvala še enkrat, želim ti kar največ študijskih uspehov in imej se fajn.

Lep pozdrav
Default avatar

ribca

Ojla, Jožica 2! Ali si se vpisala? Jaz sem se tudi in sicer v DOBO - višješolski program -poslovni sekretar. Pa še ne vem, če mi bo zneslo finančno. Vpisala sem se vseeno, v jeseni bom pa vidla. Tudi jaz imam družino, tri otroke, najstarejša se je že vpisala na faks, torej sem že v letih, ko je skrajni čas, če hočem še kaj spremeniti glede svoje zaposlitve na boljše. Imam namreč srednjo ek.šolo, delam že 21 let, 2 x sem zamenjala službo, v pričakovanju da bo kaj boljše, pa še vedno delam za dobrih sto jurjev na mesec. In tako sem ugotovila, da mi je edini spas, da najprej poskusim narediti šesto stopnjo.
A mi lahko kdo, ki že dela ta ŠND pove, kako pa je s tujimi jeziki, se jih da naučiti, glede na to, da nimam prave podlage, od sr.šole je že daleč, uporabljam pa ang.zlo malo, drugega tuj.jezika se pa sploh nisem nikoli učila. Če ima kdo še kakšne izkušnje, kakšen nasvet, kako in tako naprej, prosim, vsaka beseda bo dobrodošla. Lep pozdravček!