Starševski čvek

koronski dodatek k plači za maj - gospodarstvo

Default avatar

kaj storiti sedaj

Živjo,

v maju je firma začela spet delati, pri plači za maj pa dodatka 200€, ki bi v maju še moral biti, ni bilo. Dejodajalec pravi, da ga ni dolžan izplačati. Se je komu zgodilo podobno?
Kaj je zaposlenemu za storiti, če noče klicati inšpekcije in vseeno želi svoj denar?
Default avatar

kaj storiti sedaj

Res noben ne ve? Ste vsi v gospodarstvu (s plačo, ki ne presega trikratanika minimalne) dobili izplačan dodatek?

Javni delavci so šli v luft, ker ni bilo na datum 165 PROCENTOV plače, mi pa kaj, naj bomo tiho, ker nam ne primaknejo niti 200%?
Default avatar

kaj storiti sedaj

kaj storiti sedaj je napisal/a:
*niti 200 evričev in ne procentov, seveda
Default avatar

Nelojalnost delodajalcu

kaj storiti sedaj je napisal/a:
Kaj sedaj? Enako kot do zdaj: molči in tresi se za službo.
Default avatar

si upravičena

do dodatka za maj, če si delala vse dni 200 eur, drugače pa sorazmerni del če si kateri dan manjkala, bila na bolniški in dopustu, delodajalec pa je bil upravučen do plačila prispevkov

mogoče oddaš anonimno prijavo inšpekciji
Default avatar

ni nujno tako

Yacka je napisal/a:
Kaj pa če ni uveljavljal oprostitve?
Default avatar

si je pa sam kriv

ni nujno tako je napisal/a:
pol si je pa sam kriv.
izplačilo je obvezno

https://www.zsss.si/zsss-svetuje-krizni-dodatek-84/

Ne glede na sedanji zapis in gramatikalno razlago te določbe 33. čl. omenjenega zakona, pa je Finančna uprava RS (FURS) izdala pojasnilo in navodilo o tem, da je omenjena določba v uporabi od 13. marca 2020 naprej. Pojasnilo finančne uprave se glasi v smeri, da je »zasebni delodajalec dolžan vsakemu zaposlenemu, ki dela v času epidemije, torej za marec (za obdobje od 13. marca do 31. marca) april in maj 2020, in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačati mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov. Od izplačila kriznega dodatka v višini 200 evrov se ne obračunajo in ne plačajo prispevki za socialno varnost niti akontacija dohodnine. Krizni dodatek se tudi ne všteva v letno odmero dohodnine. Znesek mesečnega kriznega dodatka se v primeru, da delavec v posameznem mesecu ni delal cel mesec, sorazmerno zmanjša.«

Glede na navedeno in upoštevajoč, da je FURS tisti organ, ki preverja pravilnost obračuna prejemkov delavcev, vam predlagamo, da zahtevate, da delodajalec za vse zaposlene, ki v tem času delajo, obračuna in izplača krizni dodatek v višini 200 evrov oziroma v njegovem sorazmernem delu (odvisno od števila dni, ko je delavec delal). Slednje velja samo za zaposlene v zasebnem sektorju, saj je za zaposlene v javnem sektorju določena drugačna ureditev. Do kriznega dodatka pa niso upravičeni tudi neposredni in posredni uporabniki proračuna RS in občinskih proračunov ter finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po SKD.
Default avatar

nič si ni sam kriv

si je pa sam kriv je napisal/a:
Izplačilo je obvezno, za tiste, ki so koristili olajšavo. Ne more država prisliti podjetja, da izplačuje višje plače.

Preberi dobro zakon.
Default avatar

pol si je sam kriv

nič si ni sam kriv je napisal/a:
izplačilo ni vezano na koriščenje olajšave, ampak na izvajanje dela. delavec je bil v času epidemije izpostavljen večjemu tveganju, zato je upravičen do dodatka. na to, ali bo delodajalec uveljavljal olajšavo ali ne, ne more vplivat.


kaj pravi zakon?

(1) Za delavce iz prvega do četrtega in šestega odstavka 14. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), razen za delavce, ki so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi višje sile, so delodajalci oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, tako delodajalca kot zavarovanca, od plač oziroma tistih nadomestil plač, ki bremenijo delodajalca, za obdobje veljavnosti ukrepov iz tega zakona. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v tem času v celoti plačuje Republika Slovenija.

(2) Delodajalci iz prejšnjega odstavka vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo ob plači za posamezni mesec krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.


nikjer ne piše, da delodajalec mora uveljavljat oprostitev. oprostitev izhaja iz zakona. do kriznega dodatka so upravičeni vsi, ki so delali, v ta namen so bili delodajalci tudi oproščeni prispevkov, ali pa so se odločili to uveljavljat ali ne, pa ni več pomembno
Default avatar

nič ni sam kriv

pol si je sam kriv je napisal/a:
Ne znaš brati....omejitev je na 800.000 Eur.

Namen kriznega dodatka je bil dati zaposlenim, ki delajo denar in hkrati ne obremenjevati podjetja, zato je bila na drugi strani oprostitev prisevkov. Ko podjetje enkrat več ne more uveljavljati tudi izplačilo kriznega dodatka ni potrebno.
Default avatar

Yacka

ni nujno tako je napisal/a:
Zakon ni predvideval izbire. Delodajalec je oproščen plačila prispevkov. Delavec, ki dela je upravičen do kriznega dodatka.
Default avatar

ni nujno tako

Yacka je napisal/a:

Mi smo želeli izplačati nagrade poslovodstvu ter zaradi tega nismo koristili oprostitve plačila prispevkov
Default avatar

pol si je sam kriv

ni nujno tako je napisal/a:
hja, ta omejitev je bila ukinjena maja. vem, ker smo mi tudi čakali iz tega razloga.
Default avatar

Moj mož

kaj storiti sedaj je napisal/a:
Je delal v gospodarstvu (živilska ind.) cel marec, cel april, cel maj, pa...ni dobil niti centa...jaz delam v JS (sem danes na dopustu) pa ni bilo na računu zaradi korone niti centa
Default avatar

ni nujno tako

pol si je sam kriv je napisal/a:
hja, nič ni bilo ukinjeno....