Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Listina o brezplačnemu bivanju pri partnerju

Default avatar

ptica123

12 let sem živela pri partnerju v hiši ki je last njegove mame in očeta. Imava tudi otroke. Ko sem se preselila k njemu sem podpisala listino da bom pri njemu brezplačno bivala in od njega v primeru razpada izvenzakonske skupnosti ničesar zahtevala-vsega njegovega premoženja. Ali je listina mirodajna oz lahko od njega sedaj ko je skupnost razpadla kaj zahtevam??? Vložila nisem nič.
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljena,

pri presoji vašega problema je glede na dejstvo, da ste listino, o kateri pišete, podpisala še v času veljave Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, potrebno uporabiti določila navedenega zakona.

V 62. člen navedenega zakona je določeno, da lahko zakonca sklepata med seboj vse pravne posle, ki bi jih lahko sklepala tudi z drugimi osebami, in na tej podlagi ustanavljata pravice in obveznosti.

To pomeni, da bi pogodba, o kateri pišete, bila lahko veljavno sklenjena. Vendar pa je za sklepanje pogodb med zakonci bila in je še vedno predpisana obličnost in sicer, sklenjene morajo biti v notarskem zapisu. Če notarskega zapisa ni bilo, potemtakem pogodba ne velja.

V tem primeru bi torej lahko uveljavljala delež na skupnem premoženju, če so seveda za to izpolnjeni zakonski pogoji.

Posebej pripominjam, da zgoraj napisano velja za primer, da ste torej z vašim zakoncem sklenila pogodbo. Iz vprašanja namreč ni možno točno razbrati, ali sta skupaj podpisala listino, ali ne.

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi, predstavljajo odgovori splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.

lep pozdrav

Odvetnik Pavel Zajc
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc