Starševstvo in vzgoja

Odgovarjajo: mag. Nataša Durjava, EAGT geštalt izkustvena psihoterapevtka • prof. Andreja Vukmir, spec. zakonske in družinske terapije • Mirjana Frankovič, transkacijski analitik - psihoterapevtka, doktorandka SFU Dunaj

Zanimiv dogodek za starše in Učitelje

Default avatar

Andreja

V petek, 5. aprila 2019, bo v Ljubljani, v dvorani Vega, v Stegnah potekal dogodek z naslovom Ozaveščanje staršev, učiteljev in stroke – zavzeti v dobro otrok in mladine.

Program dogodka

12.45 – Otvoritev in predstavitev dogodka
13.00 – 13.45 – pater Karel Gržan: Prepoznani v izvorni inteligenci
Ob nad vse cenjeni racionalni inteligenci spregledujemo in premalo razvijamo socialno, čustveno, intuitivno, estetsko, praktično, duhovno … Usposabljati ne le za ekonomsko uporabnost, pač pa tudi za radost v (so)bivanju. Ovrednotiti slehernika v “koktajlu” njegovih inteligenc in ga spodbuditi v njegovem poslanstvu. Osebna šibkost ni razlog za podcenjevanje – je priložnost za sodelovanje in dopolnjevanje.

14.00 – 14.45 – mag. Marja Černelič in Barbara Sarić: Ozaveščeni starši
Ali znamo otroka sprejeti v njegovi izvirnosti? Otrok ne ve kdo je – če ga starši odkrijejo, spoznajo in spoštujejo v njegovi enkratnosti, bo lažje odkrival in spoznaval samega sebe.

Če starši ne živijo svoje lastne identitete, če so sami sebi tujci, če niso vzgoji psihološko, čustveno in duhovno predani, nastanejo težave. Ko postanemo starši, se podamo na potovanje, ki iz nas izvablja pozitivne in negativne plati naše osebnosti. Ta pot nam daje in nam jemlje, ter nas temeljito čustveno in psihološko preobrazi. Za vedno spremeni naše razumevanje samih sebe. O tem nas niso posebej izobraževali. Dojemamo smrt svojega starega jaza, s težavo razvijamo nov občutek identitete, ko se počasi integrirajo neintegrirane senčne plati naše psihe. Ko projiciramo svoje frustracije na otroke, se vprašajmo, kaj otrok razkriva o stanju v naši notranjosti. Ni treba, da nas to, karkoli se nam je že zgodilo v preteklosti, določa danes. Prekinimo cikel prenašanja bolečine iz roda v rod. To je pomemben vidik ozaveščene vzgoje. Z vami bomo podelili nekaj primerov iz prakse.

15.15 – 16.00 – dr. Viljem Ščuka: Šolar/ mladostnik kot osebnost
Človeka opredeljujejo tri razsežnosti: telesna, psihična (duševna) in spoznavna (metafizična). Sodobni pristop je telesno-psihičen, manjka spoznavnost, ki jo opredeljujejo štiri kompetence; ozaveščenost sebe, sposobnost doživljanja, vrednotenje doživetega in osmišljanje ovrednotenega.

Človek postane osebnost le, če prvima dvema priključi opisano tretjo razsežnost. Žal se naša šola s to dimenzijo ne ukvarja, saj se pojmuje kot znanstvena ustanova. Za oblikovanje osebnost je takšno stališče pomanjkljivo. O tem je podrobno pisal v knjigi V. Ščuka: DRŽAVA V MEGLI (Ljubljana, 2012)

16.15 – 17.00 – dr. Leonida Zalokar: Osebnostne motnje v kolektivu
Pojem osebnostne strukture – kaj je normalno in kaj je patološko. Pojem osebnostne motnje – prepoznavanje simptomov.

Osebnostna motnja in njen vpliv na medsebojne odnose in na kvaliteto delovanja celotne institucije.
Osebnostna motnja in njen vpliv na strokovnost dela v vzgoji in izobraževanju, njene posledice na sodelavcih in vprašljivost njihove kvalitete dela z otroci zaradi njihove lastne preobremenjenosti.
Osebnostno moten strokovni delavec med otroki in mladostniki v razredu ali oddelku.
Nujno poznavanje vseh simptomov osebnostnih motenj – izobraževanje, usposabljanje.
Obveznost ustreznega ukrepanja do osebnostno motenega strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju.
Praktični prikazi ustreznega ravnanja do oseb z osebnostno motnjo in priporočila.
17.30 – 18.00 – Dušica Kunaver: Kako obogatiti današnjo šolo s slovensko ljudsko dediščino in kako privzgojiti stare vrednote našega ljudstva
Vse šolske predmete bi morali obogatiti s slovenskimi ljudskimi pripovedmi, pesmimi, šegami, reki, pregovori. Z vsemi temi dragocenostmi bi vsak učitelj lahko naredil svoj predmet bogatejši, privlačnejši in zanimivejši in bi obenem dvigal spoštovanje in ljubezen do domovine. Ob žlahtnosti ljudske dediščine bi učitelj privzgajal tudi stare odlike našega ljudstva – skromnost, delavnost, poštenost, iznajljivost, ustvarjalnost, medsebojno pomoč, predvsem pa ponos na domače vrednote. Prihodnost našega naroda bo lepša, če bomo v globalizirani svet vstopali samozavestno, kot narod s tisočletja staro kulturo.

18.15 – 19.15 – dr. Vesna Godina: Antropološki vidiki razumevanja problemov današnje šolske socializacije
V predavanju se bomo ukvarjali s temeljnimi problemi današnje šolske socializacije in to z zornega kota antropološkega razumevanja socializacijskega procesa. Dogajanja v današnji šolo bomo postavili v kontekst današnjih zahodnih kapitalističnih družb in pokazali, kako šola in šolska socializacija udejanjata temeljne principe kulture narcisizma kot kulture današnjih zahodnih kapitalističnih potrošniških družb. Pokazali bomo tudi, kaj ta družbeno zgodovinska umeščenost pomeni za šolajoče se otroke in njihov osebnostni razvoj.

Več informacij: https://med.over.net/clanek/dogodek-sta ... n-mladine/

Slika
***

Problemov ne bomo rešili z istim načinom razmišljanja, kot smo jih ustvarili.
Albert Einstein


Stojim Vam ob strani.
Default avatar

geslo2018

Starši, vljudno vabljeni.
NAtaša D

Moderatorji

mag. Nataša Durjava , EAGT geštalt izkustvena psihoterapevtka
durjavaN
prof. Andreja Vukmir , spec. zakonske in družinske terapije
Zavod Pogled
Mirjana Frankovič , transkacijski analitik - psihoterapevtka, doktorandka SFU Dunaj
MirjanaFrankovic