Med.Over.Net

Delovno pravo in zaposlitev

Odgovarjajo: dr. Blaž Kovačič Mlinar, odvetnik

Potrebujete informacije o zaposlitvi, službi, pogodbah, odpuščanjih, pravicah in dolžnostih? Na tem forumu boste našli vse potrebno o zaposlitvi.

dr. Blaž Kovačič Mlinar , odvetnik

Kovacic-Mlinar

Specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek, gospodarsko kazensko pravo). Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1998, bil asistent-stažist na Katedri za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in se leta 2005, po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlil v Odvetniški družbi Čeferin, kjer je ukvarjal s kazenskim in ustavnim pravom. Istega leta je tudi postal doktor kazenskopravnih znanosti z disertacijo “Strukturna in vsebinska nasprotja teoretičnega modela mešanega kazenskega postopka. V letih 2006 do 2008 je deloval na Inštitutu za kriminologijo in 2011 pridobil naziv odvetnik-specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek) in začel s samostojno odvetniško prakso. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih del, predvsem s področja kazenskega prava ter izpraševalec za področje kazenskega prava na pravniškem državnem izpitu. Je predavatelj in nosilec predmeta "Kazensko in kaznovalno pravo" na Fakulteti za management in pravo (MLC) v Ljubljani. Leta 2017 je pridobil naziv docent za področje pravo.

Za delovno mesto izbrana oseba na porodniškem dopustu, ki pride marca 2018

Default avatar

Radovedni Peter

Spoštovani,

zaposlen sem v javnem sektorju. Delodajalec je pred kratkim objavil javni razpis za delovno mesto vodje enote, ki ga trenutno vodim jaz. Za delovno mesto je bila izbrana moja sodelavka, ki je trenutno na dopustu za nego otroka (porodniška) in se vrne šele marca 2019.
Kdaj stopi v veljavo njena pogodba? Takrat, ko nastopi delo po porodniškem dopustu, torej marca ali že prej? Sprašujem zato, ker bi v prvem primeru lahko tisti, ki jo nadomešča, torej v tem primeru jaz, dejansko prejemal plačo ustrezno količniku tega delovnega mesta. Sam namreč opravljam svoje delo in dobim za vodenje še nekaj malega zraven (če bi jo dejansko nadomeščal, bi prejemal več).

Zanima me, ali to ni sporno, da potrebuješ nekoga za zasedbo delovnega mesta in nanj zaposliš osebo, ki predvidoma pride čez pol leta (predvidoma zato, ker ji lahko porodniško podaljšajo, zanosi in je v staležu, ipd....)?

Hvala za odgovor.

Peter

Moderatorji

dr. Blaž Kovačič Mlinar , odvetnik
Kovacic-Mlinar