Forum.Over.Net

Al' prav se piše ...?

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture

Ste v dilemi, kako pisati, z veliko ali malo začetnico, skupaj ali narazen, vejica preveč ali premalo, zakaj vejica? Ugibate o nastanku in pravilnem zapisu besede? Niste prepričani, ali je stavek pravilno tvorjen? Imate težave z razumevanjem besedila? Na forumu lahko dobite odgovore na svoja vprašanja ali izmenjate svoje mnenje z drugimi.

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture

Nataša P

Sklanjanje števil

Default avatar

Pomlad se bliža

Spoštovani,

ali je pravilen zapis:

Z 20-imi prostimi mesti je še ...

V katerih primerih se podaljšuje z -im, -em itd.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.
Default avatar

Nataša P

Števil, zapisanih s številko ali cifro, ne pregibamo, tj. ne dodajamo jim končnic. Pravilno je torej: z 20 prostimi mesti.

Posebnost so vrstilni števniki, ti imajo ob številki piko, to ni pregibanje, to je samo zapis vrstilnega števnika, npr. pri 20. prostem mestu so nehali šteti.
Nataša Purkat,
moderatorka foruma Al' prav se piše

Lektor'ca | www.lektorica.si | [email protected]


Prosim, uporabljajte iskalnik!