Forum.Over.Net

Računovodstvo

Odgovarjajo: Sabina Zalar

Mnogi se ukvarjate s finančnimi in davčnimi problemi, olajšavami, prispevki ter izpolnjevanjem različnih obrazcev. V kolikor se vam kje zatakne, vprašajte na tem forumu.

Sabina Zalar

SabinaZalar

Ali v Fineus pod 1 vpišem prihodke, zmanjšane za vrednost zalog (se pravi vpišem donose)

Default avatar

Samostojni podjetnik in zmanjšanje zalog

Sem v dilemi in prosim za računovodsko pomoč. Kot S.P. delam davčni obračun in ne vem, ali v program Silvester Fineus pod zaporedno 1 vpišem prihodke, kakor jih izkazujem v izkazu poslovnega izida (AOP 110), ali prihodke, ki so zmanjšani za znižanje zalog v letu 2017 (se pravi vpišem donose iz ajpes AOP 126) in jasno temu primerno tudi manjše odhodke (tako da imam dobiček enak kot po IPI, potem pa ga korigiram za davčno nepriznane odhodke in eventualne davčne olajšave)?
Se pravi ali je za izpolnjevanje Fineusa podlaga izkaz poslovnega izida sprintan iz računovodskega programa (kjer je zmanjšanje zalog izkazana med odhodki 71 ali pa je podlaga ajpes, kjer so za ta znesek že znižani donosi)?
Default avatar

Samostojni podjetnik in zmanjšanje zalog

Najprej hvala za odgovor. Torej če prav razumem, je zaporedna 1 v davčnem obračunu samostojnega podjetnika manjša od prihodkov v IPI (in je enaka donosom v IPI)? Ste tako mislili?