Starševski čvek

Predkupna pravica

Default avatar
Zanima me, če mi lahko kdo pomaga.

Tipična slovenska zgodba, osebi A in B sta soseda in sta na smrt skregana.

Oseba A prodaja svojo hišo za 200.000 €.
Oseba B je lastnik sosednje hiše, ki ima hkrati v zemljiški knjigi vpisano predkupno pravico nad hišo osebe A.

Oseba A je osebi B pred začetkom prodaje poslala dopis, da se hiša prodaja za 200.000 €. Oseba B ji odgovori, da predkupne pravice ne bo uveljavljala.

Oseba A hišo neprekinjeno prodaja dlje časa. Ko se ji s prodajo začne muditi, sprejme kupca, ki ponudi 100.000 €.

Oseba B bi bila za tako ceno hišo mogoče pripravljena kupiti.

Vprašanje se glasi, ali mora oseba A osebo B pred podpisom pogodbe ponovno obvestiti o prodaji? Ali ima oseba B še pravico kupiti hišo, kljub temu, da se je pravici že odpovedala? Ali bi se odgovora lahko spremenila, če bi oseba B v odgovor o odpovedi predk. pravici zapisala, da se ji odpoveduje zaradi previsoke cene.
Default avatar
Tak pravni posel je izpodbojen. Predkupna pravica pomeni, da mora lastnik ponuditi predkupnemu upravičencu enake pogoje kot tistemu, s katerim sklene kupoprodajno pogodbo. Če vam je ponudil ceno 200.000,00 EUR, potem pa je nepremičnino prodal za 100.000,00 EUR, vas je izigral. V 6 mesecih po sklenitvi pogodbe, šteto od dne, ko ste izvedeli za prodajno pogodbo, lahko zahtevate, da se pogodba razveljavi in stvar pod enakimi pogoji proda vam. Če pa vas je prodajalec napačno obvestil o pogojih za prodajo tretjemu in je bilo tretjemu to znano ali mu ni moglo ostati neznano, začne teči ta šestmesečni rok od dne, ko je predkupni upravičenec izvedel za prave pogodbene pogoje (512. čl. OZ).
Default avatar
Sosed je napisal/a:
Predkupni upravičenec ima pravico kupiti nepremičnino pod istimi pogoji kot drug kupec.
Če je dejanska prodajna cena za polovico nižja od tiste, ki mu je bila prvotno ponujena, se ga seveda mora še enkrat obvestiti, da se odloči o končni prodajni ceni.
Default avatar
Polna luna je napisal/a:
Enakimi!
Default avatar
Ana-Stazija je napisal/a:
Če ste vse napisali kot je dejansko potekalo, potem je v praksi tako kot je napisala Ana-Stazija.
Aleš Goršak, nepremičninski svetovalec, licenca MOP 567

Naj bo prodaja ali nakup nepremičnine brez stresa, nepotrebnih zapletov in stroškov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tanal nepremičnine
Tanal d.o.o.
www.tanal.si, [email protected]
Posredovanje pri prodaji in nakupu nepremičnin, svetovanje na področju nepremičnin