Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

pravica do zdravilišča

Default avatar
Spoštovani,
po operaciji raka na jajcevodu moram dobiti še šest odmerkov kemo. Ali mi pripada tudi zdraviliško zdravljenje?
Lep dan
Default avatar
V skladu s določbo 6.točke 45. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja ( Pravila) se zdraviliško zdravljenje lahko odobri pri naslednjih ginekoloških boleznih in boleznih sečil:
- radikalni kirurški posegi s pooperativno radioterapijo ali kemoterapijo;
- laparotomijski radikalni operativni posegi s težjimi zapleti;
- večji rekonstruktivni posegi istočasno na dveh od naslednjih organskih sistemov: sečila, rodila, prebavila, s težjimi zapleti;
- rak dojke po radikalnem kirurškem posegu ali po končani radioterapiji ali kemoterapiji.

Glede na določbo 44. člena Pravil ima zavarovana oseba pravico do zdraviliškega zdravljenja iz 45. člena Pravil, če je pričakovati povrnitev funkcionalnih sposobnosti.

Pri nekaterih primerih , zdraviliško zdravljenje ni strokovno utemeljeno. Primeri so navedeni v 46. členu Pravil, gre za primere, ko je zdraviliško zdravljenje kontraindicirano ( npr. rakaste novotvorbe, ki niso bile operativno odstranjene ali drugače zaustavljene v rasti, nezaceljene rane, pogoste in močnejše krvavitve, itd...).

O pravici do zdraviliškega zdravljenja odloča imenovani zdravnik na predlog zdravnika, ki zavarovano osebo zdravi v bolnišnici, če gre za zdraviliško zdravljenje, ki je nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, ki ga poda najpozneje 5 dni pred odpustom iz bolnišničnega zdravljenja oziroma na predlog osebnega zdravnika, če gre za zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja.

Glede na navedeno predlagam, da vaš osebni zdravnik poda predlog za zdraviliško zdravljenje imenovanemu zdravniku. Pri vas gre naverjetneje za zdravstveno stanje iz prve alineje 6. točke 45. člena Pravil. Ali je izpolnjen tudi pogoj po 44. točki Pravil vam bo povedal vaš osebni zdravnik, odločil o tem pa imenovani zdravnik zoper katerega odločitev je možna pritožba na zdravstveno komisijo in nato sodno varstvo na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Upam, da vam je bila informacija v pomoč.

Jaka

Moderatorji

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.
jakacepec