Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

delodajalec mi ne izplača plače

Default avatar

petra11

Spoštovani,

na vas se obračam, ker mi je delodajalec dolžen denar. Ni mi izplačal vseh plač, regresa in menda mi pripada tudi odpravnina, ker sem bila zaposlena zaradi povečanega obsega dela. Ker sem trenutno brezposelna, me zanima ali mi pripada brezplačna pravna pomoč (partner je zaposlen). Zanima me tudi, ali sem upravičena do kakšnih zamudnih obresti, glede na to da je že več kot leto dni odkar nisem več zaposlena a plač še vedno nisem prejela. Vem tudi, da za nekaj mesecev še nimam plačanih prispevkov.

Zanima me, kakšni so stroški za odvetnika, ker drugače ne bom mogla priti do denarja? Zanima me tudi, koliko časa približno traja postopek? Imam vse plačilne liste, tako da je razviden dolg, ki mi ga dolguje.

Najlepša hvala za odgovor,
petra
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Plačilne liste predstavljajo verodostojno listino, na podlagi katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo. Seveda vam pripadajo tudi zakonske zamudne obresti od datuma zapadlosti plačila dalje do plačila. Postopek je izredno hiter, če dolžnik ne vloži ugovora zoper izdani sklep o izvršbi – sicer se postopek lahko zavleče.
Izvršbo lahko vložite tudi sami na predpisanem obrazcu za predlog za izvršbo, ki si ga lahko natisnete na spodnji povezavi:
http://www.sodisce.si/sodni_postopki/ob ... 410473354/
vendar vam svetujemo, da se čimprej obrnete na odvetnika po lastni izbiri, ki vam bo pomagal pri uveljavitvi vaših pravic. Odvetniški stroški so odvisni od višine vašega zahtevka.

O dodelitvi brezplačne pravne pomoči odloča pristojni organ za brezplačno pravno pomoč v vsakem primeru posebej. Predlagamo vam, da na spodnji povezavi preverite ali izpolnjujete pogoje za odobritev BPP:
http://www.sodisce.si/mma_bin.php?stati ... 3010441441

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc