Forum: Starejši so modrejši

Veliko znanja, spoznanj, prodorno mišljenje, ustrezno ravnanje, bogate življenjske izkušnje – modrost, ki jo starejši imajo veliko. Povprašajte jih in izmenjajte izkušnje. Pozabite na samoto in poglejte, kdo od sovrstnikov se skriva tukaj.

Več na: www.celostni-pristop.si

UPOKOJITEV IN DELO PO POGODBI

Odgovori Nova tema
Default avatar Q10 30 Mar 2006 12:40

Letos se nameravam upokojiti, imam pa možnost dela po pogodbi, ko
bom v pokoju.
Dobre duše, kdo ve kakšne so omejitve, če so?
Sem nekaj slišala, da jih ni več.
Hvala vnaprwej za čim več info, pa lep dan vsem.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar SADJAR 9 Apr 2006 18:31

Q10
Lahko delate kolikor želite. Omejitev za upokojence od 01. 01. 2005 ni nikakršnih več. Ob doseženi starosti 65 let za tekoče leto po sedanji zakonodaji upošteva DURS še dodaten popust pri izračunu dohodnine.
L.P.
Veselo na delo!

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar ali res? 10 Apr 2006 13:06

ali res ni omejitev za delo upokojencev? Kaj pa upokojenci, ki smo šli predčasno u pokoj, kot tehnološki viški? Nimamo polne delovne dobe in smo stari recimo 57 let!
Hvala za namig!

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar SADJAR 10 Apr 2006 15:22

Po Zakonu o dohodnini, Ur. list RS, štev.17, z dne 24. 02. 2005 (uradno prečiščeno besedilo ZDoh-1-UPB1) ni nikakršnih omejitev več za upokojence. V 106. členu, točka 2., tega zakona se upokojencem po 65. letu starosti prizna dodatno zmanjšanje letne davčne osnove v višini 275.300,00 SIT. Torej upokojencu se odmeri dohodnina iz vsote pokojnine in dodatnih prihodkov, npr. po podjemni pogobi, zmanjšani za olajšave...
Sicer pa lahko vse možne kombinacije sami brezplačno preizkusite in izračunate na spletni strani DURS-a.
L.P.ali res? napisal:

> ali res ni omejitev za delo upokojencev? Kaj pa upokojenci, ki
> smo šli predčasno u pokoj, kot tehnološki viški? Nimamo polne
> delovne dobe in smo stari recimo 57 let!
> Hvala za namig!

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar ali res? 10 Apr 2006 23:45

Pozdravljen SADJAR!
Kar se tiče DURS-a imajo upokojenci po 65. letu že kar pomnim priznano dodatno zmanjšanje pri dohodnini.
Bolj me zanima Zakon o pokojninskem in inv.zavarovanju (SPIZ), kjer omejitev pri delu po 65. letu tudi ni. Prej pa so omejitve, saj bi se po zakonu dejansko morala zniževati penizija (zmanjševati za višino zaslužka)-le, da se ta zakon zaenkrat še ne izvaja. Si pa v prekršku oz. delaš na črno v kolikor si mlajši od 65 let, pa menda naj nebi služili z dodatnim delom tisti, ki nimajo pokojnin s polno delovno dobo. Zavezanci za dohodnino pa smo vsi, ne glede na leta starosti, samo tistim po 65. letu se za določen znesek prizna dodatno olajšava.
Morda veš kaj več o tem?
Že vnaprej hvala za kakršnokoli informacijo! LP

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar SADJAR 12 Apr 2006 18:27

Za :ali res?
Upokojenci, ki še niso dopolnili 63 let (za moške) in 61 let (za žanske) in ki poleg pokojnine pridobivajo še druge obdavčljive dohodke,se jim znesek pokojnine zmanjša sorazmerno z višino teh dohodkov in sicer od 5% do največ 31%, če mesečni dohodek presega 55% do 480% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje leto, za katero je bila obračunana dohodnina.
Podrobnosti najdete v 183. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1-UPB2), Ur. list RS. štev. 20/2004.

Lep pozdrav in prijetne praznike!
Sadjar

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar Meta 14 Apr 2006 23:31

Ki je nehal veljati sredi leta 2005 - točnega datuma ne vem, mislim, da 1. julija 2005. Sadjar, moraš upoštevati, da so naši zakoni bolj muhe enodnevnice.

Torej, upokojenec lahko dela honorarno brez omejitev, samo podjemna pogodba ne pride dosti vpoštev (delovna zakonodaja), zaposlen seveda ne more biti (če je hotel v pokoj, sicer se pa lahko "reaktivira" in svoje upokojenske pravice, med katere seveda sodi tudi pokojnina, "zamrzne").

Tudi avtorsko delo je precej precizirano, skladanje drv to ni in še mnogo drugega ne.

Kaj torej ostane nam upokojencem? Da se odločimo, ali se bomo "reaktivirali" ali pa doma gojimo rožice in uživamo. No seveda, ene možnosti so še, pa ne bom naštevala, bo predolgo! LP!

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar Q10 28 Apr 2006 12:22

No, sem se kar sama potrudila na ZPIZ in izvedela sledeče:

lahko prejemaš pokojnino in delaš popogodbi max. 8 ur/teden.
Če želiš delati več, se ponovno aktiviraš in adijo penzija!

To je vsa "umetnost" iz prve roke.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar Meta 28 Apr 2006 13:27

Zanimivo! o tistih 8 ur v zakonu nikjer nič ne piše in meni so rekli, da lahko delam neomejeno - samo dejavnost ne morem imeti in ne morem biti direktorica v svoji firmi. To je zato, ker je na ZPIZ-u enako kot še marsikje v državnih službah: zakoni so pomanjkljivo napisani, veljajo pa tako, kot si jih posamezen referent razlaga.

Ali si vprašala, kje v zakonu je določeno tistih 8 ur? Bi jaz tudi rada vedela - če sem morebiti spregledala! Pa ne rečt, da je to neko interno navodilo od ZPIZ-a, ker navodila niso zakon!

Je pa tako, da po pogodbi o delu ne moreš kot upokojenka delati niti 8 na teden, če opravljaš delo, ki je v neki firmi sistemizirano. Po zakonu o delovnih razmerjih, ne zato, ker si upokojena.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar Q10 3 Maj 2006 11:31

Meta, izgleda, da je zelo res kar pišeš.
Bom res morala stopiti še enkrat do referenta.
Meni je bilo rečeno IZRECNO:

ČE DELAM NEOMEJENO, SE MORAM REAKTIVIRATI IN NI PENZIJE,
da lahko prejemam penzijo ondelam 8 ur/teden.

PA TO JE NORO !

Se še kaj oglasim

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar Q10 3 Maj 2006 11:52

Meta, tole sem našla, ko sem brskala po zakonu:

Kaj meniš?

lp

Q10Z A K O N
O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU
uradno prečiščeno besedilo
(ZPIZ-1-UPB2

178. člen
(Ponoven vstop v zavarovanje)
(1) Uživalec pokojnine, ki na območju Republike Slovenije oziroma v tujini ponovno sklene delovno razmerje, je izvoljen ali imenovan za nosilca javne ali druge funkcije, za katero prejema plačo oziroma nadomestilo plače za opravljanje te funkcije, ali začne opravljati dejavnost, na podlagi katere je zavarovan, pridobi lastnost zavarovanca in se mu pokojnina v tem času ne izplačuje.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se upravičencu izplačuje polovica pokojnine, če je zaposlen z največ polovico polnega delovnega časa.

183. člen
(Znižanje pokojnine glede na dodatne dohodke uživalca pokojnine, ki še ni dopolnil polne starosti)
(1) Uživalcu pokojnine, ki še ni dopolnil starosti 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska) in ki poleg pokojnine pridobiva dohodke, ki se skladno z zakonom vštevajo v osnovo za obračun dohodnine v Republiki Sloveniji oziroma v tujini, se znesek pokojnine zmanjša sorazmerno z višino teh dohodkov.

(2) Kot dohodki iz prejšnjega odstavka se upoštevajo vsi osebni prejemki za delo po pogodbah o delu in druga izplačila za delo razen dohodkov iz premoženjskih pravic po davčnih predpisih, dohodki iz kmetijstva in dohodki iz dejavnosti, od katerih je bila obračunana dohodnina za zadnje koledarsko leto, za katero je bila obračunana dohodnina.

(3) Znesek pokojnine se ne zmanjša, če povprečni mesečni dohodek iz prejšnjega odstavka ne presega 55% povprečne mesečne minimalne plače za koledarsko leto, za katero je bila obračunana dohodnina.

(4) Znesek pokojnine v tekočem letu se zmanjša:

za 5%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega člena presega 55% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračunana dohodnina;
za 7%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega člena presega 80% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračunana dohodnina;
za 10%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega člena presega 130% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračunana dohodnina;
za 13%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega člena presega 180% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračunana dohodnina;
za 16%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega člena presega 230% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračunana dohodnina;
za 19%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega člena presega 280% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračunana dohodnina;
za 22%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega člena presega 330% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračunana dohodnina;
za 25%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega člena presega 380% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračunana dohodnina;
za 28%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega člena presega 430% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračunana dohodnina;
za 31%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega člena presega 480% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračunana dohodnina.

(5) Zmanjšana pokojnina se izplačuje od 1. januarja naslednjega leta po vročitvi odločbe Davčne uprave Republike Slovenije o dohodkih iz obdobja po pričetku izplačevanja pokojnine, glede na katere se ugotavlja odstotek zmanjšanja pokojnine po prejšnjem odstavku oziroma po predložitvi odločbe tujega davčnega organa o obračunu dohodnine.

(6) Podrobnejše določbe o postopku za zmanjševanje pokojnine po prejšnjih odstavkih določi minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar Meta 5 Maj 2006 20:32

Q10, tale 183 čl. ne velja več, je bil lani črtan - mislim, da od 1. julija 2005. V Ur. l. 104/05 najdeš prečiščeno besedilo zakona (meni ga zdaj na najdi.si ni hotel odpreti, ne vem zakaj).

Meni je referentka na ZPIZ rekla, da to pomeni, da upokojenec lahko dela neomejeno in se mu pokojnina ne trga. Že, kaj pa drugi predpisi? Zakon o delovnih razmerjih? To vem da dejavnost (s.p.) ne moreš imeti. Torej: moraš biti tič ali pa miš - oboje ne moreš biti.

P.S.: imam malo podobne probleme in če bom zdaj v maju še kaj "zvohala", se oglasim! Kar v tej temi, ne bom nove odpirala. Pa lep pozdrav!

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar SOVA 2 Mar 2011 11:51

Ali lahko pogodbeno dela tudi tisti, ki je invalidsko upokojen.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Avatar no-ja 2 Mar 2011 14:52

Stara tema, ampak vseeno me je zmotila...torej, po eni strani bi šli čimprej v pokoj, ker nismo več sposobni za delo (zgarani ipd.), ampak potem bi pa še veselo delali???????

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar ne gre 2 Mar 2011 17:40

Prikaži citatSOVA je napisal/a:
Ali lahko pogodbeno dela tudi tisti, ki je invalidsko upokojen.
Delavec je (polno ali delno) invalidsko upokojen zaradi zdravstvene nezmožnosti opravljanja polnega delovnega časa. Če je sposoben opravljati pogodbeno delo, potem se mu invalidski status odvzame in lahko spet dela - redno ali pogodbeno, kakor želi.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar St-65 4 Mar 2011 06:22

Prikaži citatne gre je napisal/a:
Prikaži citatSOVA je napisal/a:
Ali lahko pogodbeno dela tudi tisti, ki je invalidsko upokojen.
Delavec je (polno ali delno) invalidsko upokojen zaradi zdravstvene nezmožnosti opravljanja polnega delovnega časa. Če je sposoben opravljati pogodbeno delo, potem se mu invalidski status odvzame in lahko spet dela - redno ali pogodbeno, kakor želi.

Precej tega bo reševal zakon o malem delu, zato ga podprimo.

Napačno razmišljaš.
Pogodbeno delo je občasno delo in delo po svojem lastnem izboru in zmožnostih, ne 8-urni dnevni tempo, ki ga do upokojitve vsi preizkusimo. Ga, ali pa te ni, si v jami ali.......

Torej, "tih bod", pri delu pa ti želim uspehov, vse tja do tvojega 65-tega leta in dalje.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar ttroha na obisku 4 Mar 2011 10:36

Zdravo.
Najprej moje, na kratko in osebno:
Če vas je strah, da boste ob pokojnio ali del nje ... ni strahu.
Rešitev je Avtorska pogodba z delodajalcem ali Podjemna pogodba in
pravno formalna zgodba je rešena. Oba sta na varni strani in brez panike.
Vsekakor bo edina pravilna pot: plačilo po učinku.

l.p., ttroha

p.s.: dogovoru o plačevanju "na roko" ne svetujem ... škoduje lepoti!
p.p.s: za kaj več sem poiskal na strani: seniorji.info.doc, na strani
Zaposlitev in delo upokojencev; z dne sreda, 24.11.2010
p.p.p.s: se vidimo na moji temi....med.over.net...karizma staranja
********************************************************************************************

Za odgovor smo povprašali na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in 18.11. 2010 prejeli naslednji odgovor:

Spoštovani!
V odgovoru na vaše vprašanje o možnostih opravljanja dela upokojencev, vam v zvezi z zakonskimi določbami oziroma določbami izvršilnih predpisov, ki sodijo v delovno področje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, podajamo strokovno mnenje in pojasnila.
Delavec, ki izpolni minimalne pogoje za starostno upokojitev, ima v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) in Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-1) možnost, da se odloči, da bo nadaljeval z delovnim razmerjem in si na ta način zagotovil pravico do višje pokojnine.
Druga možnost, ki jo ima starejši delavec, je delna upokojitev. V primeru delne upokojitve ima delavec pravico skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom oziroma začeti delati s krajšim delovnim časom od polnega. Poleg tega se dopušča tudi možnost, da se uživalec starostne pokojnine ponovno reaktivira.
Ob tem velja opozoriti, da v kolikor uživalec pokojnine ponovno sklene delovno razmerje s polnim delovnim časom ali začne opravljati dejavnost, katere posledica je vključitev v obvezno zavarovanje, ni več upravičen do izplačila pokojnine - pravica do pokojnine v tem času miruje.
Se pa zavarovancu pokojninska doba in plača iz ponovnega zavarovanja upoštevata pri ponovni odmeri pokojnine. Razen v primeru delne pokojnine, ZPIZ-1 ne dovoljuje hkratnega prejemanja pokojnine in dohodka iz delovnega razmerja.

!!!!!
To pa ne pomeni, da ne bi mogli upokojenci delati in pridobivati dohodek na podlagi občasnega oziroma začasnega dela v okviru pogodb civilnega prava po Obligacijskem zakoniku - npr. podjemna pogodba oziroma pogodba o delu in avtorska pogodba.
!!!!!!

Seveda pa v tem primeru delo, ki ga opravlja upokojenec na podlagi pogodb civilnega prava, ne sme imeti elementov delovnega razmerja, ki jih določa 4. člen ZDR (prostovoljna vključitev v organiziran delovni proces delodajalca, nepretrgano delo, delo za plačilo, opravljanje dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca), saj je v tem primeru potrebno skleniti delovno razmerje.
S spoštovanjem,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Sektor za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar pridi še kaj 4 Mar 2011 15:05

Prikaži citatttroha na obisku je napisal/a:
Zdravo.
Najprej moje, na kratko in osebno:
Če vas je strah, da boste ob pokojnio ali del nje ... ni strahu.
Rešitev je Avtorska pogodba z delodajalcem ali Podjemna pogodba in
pravno formalna zgodba je rešena. Oba sta na varni strani in brez panike.
Vsekakor bo edina pravilna pot: plačilo po učinku.

l.p., ttroha

p.s.: dogovoru o plačevanju "na roko" ne svetujem ... škoduje lepoti!
p.p.s: za kaj več sem poiskal na strani: seniorji.info.doc, na strani
Zaposlitev in delo upokojencev; z dne sreda, 24.11.2010
p.p.p.s: se vidimo na moji temi....med.over.net...karizma staranja
********************************************************************************************

Za odgovor smo povprašali na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in 18.11. 2010 prejeli naslednji odgovor:

Spoštovani!
V odgovoru na vaše vprašanje o možnostih opravljanja dela upokojencev, vam v zvezi z zakonskimi določbami oziroma določbami izvršilnih predpisov, ki sodijo v delovno področje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, podajamo strokovno mnenje in pojasnila.
Delavec, ki izpolni minimalne pogoje za starostno upokojitev, ima v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) in Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-1) možnost, da se odloči, da bo nadaljeval z delovnim razmerjem in si na ta način zagotovil pravico do višje pokojnine.
Druga možnost, ki jo ima starejši delavec, je delna upokojitev. V primeru delne upokojitve ima delavec pravico skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom oziroma začeti delati s krajšim delovnim časom od polnega. Poleg tega se dopušča tudi možnost, da se uživalec starostne pokojnine ponovno reaktivira.
Ob tem velja opozoriti, da v kolikor uživalec pokojnine ponovno sklene delovno razmerje s polnim delovnim časom ali začne opravljati dejavnost, katere posledica je vključitev v obvezno zavarovanje, ni več upravičen do izplačila pokojnine - pravica do pokojnine v tem času miruje.
Se pa zavarovancu pokojninska doba in plača iz ponovnega zavarovanja upoštevata pri ponovni odmeri pokojnine. Razen v primeru delne pokojnine, ZPIZ-1 ne dovoljuje hkratnega prejemanja pokojnine in dohodka iz delovnega razmerja.

!!!!!
To pa ne pomeni, da ne bi mogli upokojenci delati in pridobivati dohodek na podlagi občasnega oziroma začasnega dela v okviru pogodb civilnega prava po Obligacijskem zakoniku - npr. podjemna pogodba oziroma pogodba o delu in avtorska pogodba.
!!!!!!

Seveda pa v tem primeru delo, ki ga opravlja upokojenec na podlagi pogodb civilnega prava, ne sme imeti elementov delovnega razmerja, ki jih določa 4. člen ZDR (prostovoljna vključitev v organiziran delovni proces delodajalca, nepretrgano delo, delo za plačilo, opravljanje dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca), saj je v tem primeru potrebno skleniti delovno razmerje.
S spoštovanjem,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Sektor za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

nekaj bi še vprašal:

kaj se avtorska pogodba sklene v krogu:
delodajalec-avtorska agencija in avtorska agencija-jaz
pri dem, da ima avtorska agencija svojo provizijo ?????

koliko urna zaposlitev je minimalna, da obdržiš status zaposlenega in del pokojnine.
je možno 42 na mesec oz 1/4.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar ttroha na obisku 4 Mar 2011 16:26

Zdravo ponovno

Za: pridi še kaj

Na tale del mislim, da imam odgovor:
"...kaj se avtorska pogodba sklene v krogu:
delodajalec-avtorska agencija in avtorska agencija-jaz
pri dem, da ima avtorska agencija svojo provizijo ????? "

Odgovor:
Kakšen je zaslužek agencije oz. delodajalca oziroma ali ima
agencija zaslužek ali niti ne ni pomembno... Sicer sta to dve
ločeni pogodbi. Tebi je pomembna pogodba med agencijo in
teboj.

Pomembno je: ali si ti zadovoljen s svojim zaslužkom in ali
dobiš s takšno pogodbo kar želiš, sicer boš primoran ali
zamenjati agencijo, ali se boš moral izpogajati za bolj zgledne
pogoje, ali pa se boš odločil za povsem drug izziv ali pa se boš
dogovoril za pogodbeni odnos direktno z delodajalcem.
Korajža velja!

l.p., ttroha

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar pridi še kaj 4 Mar 2011 17:00

Prikaži citatttroha na obisku je napisal/a:
Zdravo ponovno

Za: pridi še kaj

Na tale del mislim, da imam odgovor:
"...kaj se avtorska pogodba sklene v krogu:
delodajalec-avtorska agencija in avtorska agencija-jaz
pri dem, da ima avtorska agencija svojo provizijo ????? "

Odgovor:
Kakšen je zaslužek agencije oz. delodajalca oziroma ali ima
agencija zaslužek ali niti ne ni pomembno... Sicer sta to dve
ločeni pogodbi. Tebi je pomembna pogodba med agencijo in
teboj.

Pomembno je: ali si ti zadovoljen s svojim zaslužkom in ali
dobiš s takšno pogodbo kar želiš, sicer boš primoran ali
zamenjati agencijo, ali se boš moral izpogajati za bolj zgledne
pogoje, ali pa se boš odločil za povsem drug izziv ali pa se boš
dogovoril za pogodbeni odnos direktno z delodajalcem.
Korajža velja!

l.p., ttroha
najprej, hvala za odgovor.

kaj teh avtorskih agencij je več, torej so v Lj, Mb in še kje????
torej, če vem jaz svoj znesek (neto+dohodnina) se z mojim delodajalcem pogaja agencija?

meni se zdi bolj logično, da jaz poznam svoj del ( neto + dohodnina) in da avtorska reče:
mi bi imeli neki XX%, da pridemo na bruto.

poznaš naslove avtorskih agencij?

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Na vrh