Med.Over.Net

Iščete delo, delavca?

Pomoč pri pisanju seminarskih nalog v angleščini

Default avatar

ElektroExpert

Nudim pomoč pri pisanju seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog s področja elektrotehnike za srednje poklicne šole, gimnazije,

visokošolske ter univerzitetne študije. Moje delo obsega:
- Pomoč pri izbiri tematike
- Pisanje besedila (vključno z povzetkom v angleščini)
- Iskanje & citiranje virov
- Oblikovanje besedila (kazalo, prelom, oštevilčenje etc.)
- Priprava in obdelava grafičnega/slikovnega materiala
- Po potrebi priprava PowerPoint predstavitve

Za več informacij pišite na [email protected].