Pediatrija

Odgovarjajo: Tatjana Grmek Martinjaš, dr. med., spec. pediatrije in šolske medicine

Povišan skupni holesterol

Default avatar
Pozdravljeni,

hčerki (6 let) je ugotovljen povišan skupni holesterol, zdravnica nas je napotila na specialistični pregled. Prosila bi za vaš komentar izvidov.

Skupni holesterol - 5.8 (H)
HDL Holesterol - 3,16
LDL Holesterol - 1,99 (L)
Trigliceridi - 0,42 (L)

Hvala in lp,
Default avatar
v takem primeru je potrebno preiskavo najprej ponoviti (tešč 12 ur) in če bi bile vrednosti nad zgornjo mejo za starost, so napisani naslednji ukrepi:
Če pri presejalnem testiranju izmerimo koncentracijo celo-
kupnega holesterola med 5 in 5,2 mmol/L (mejno območ-
je), meritev ponovimo na tešče; če koncentracija ponovno
presega 5 mmol/L, družino poučimo o nevarnostih poviša-
nih maščob v krvi, priporočimo določitev koncentracije ho-
lesterola pri vseh ostalih družinskih članih, uvedemo ustre-
zno dieto, svetujemo redno telesno aktivnost, svetujemo
vzdrževanje primerne telesne teže (v naši raziskavi ima 18,5%
deklic in 23,2% dečkov ITM nad 90. percentilo standarda)
in otroka sledimo na primarnem nivoju (9, 10).

Če pri presejalnem testiranju izmerimo koncentracijo celo-
kupnega holesterola nad 5,2 in pod 6 mmol/L, določimo
celotni lipidogram (po možnosti vključno z Lp[a]) na tešče;
če je koncentracija celokupnega holesterola ponovno v na-
vedenem območju, ukrepamo enako kot pri prejšnji skupi-
ni, v primeru dodatnih dejavnikov ogrožanja pa otroka po
presoji napotimo k usmerjenemu specialistu: V slovenski
populaciji petletnikov ima koncentracijo celokupnega ho-
lesterola med 5 in 6 mmol/L 18,2%, kar pomeni letno pri-
bližno 3600 otrok, ki potrebujejo takšno obravnavo.

Če pri presejalnem testiranju izmerimo koncentracijo celo-
kupnega holesterola nad 6 mmol/L, otroka z družino napo-
timo k usmerjenemu specialistu; glede na vrednosti celot-
nega lipidograma in prisotnost drugih dejavnikov tveganja
se bo usmerjen specialist odločil za dodatne preiskave in
predlagal ukrepe in zdravljenje. Po oceni iz naše raziskave
je v slovenski populaciji petletnikov v tej skupini 2,8% otrok,
kar pomeni približno 550 otrok letno.
http://www.szd.si/user_files/vsebina/Zd ... /07-10.pdf
lp
(še vedno) TančPediater je odvetnik otroka. Vedno se vpraša: "Ali je to in to za otroka dobro?" ne glede na interese, mnenja, prepričanja drugih.

Everything will be OK in the end. If it`s not OK, it´s not the end yet.

In seveda: UPORABLJAJTE ISKALNIK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ISKALNIK JE ZAKON!!!

http://med.over.net/forum5/search.php?46

Moderatorji

Tatjana Grmek Martinjaš , dr. med., spec. pediatrije in šolske medicine
Tanč