Med.Over.Net

Bolni otroci - svetovanje

Odgovarjajo: Olga J. Bahun, predsednica uprave Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom

Forum za opogumljanje in svetovanje otrokom, najstnikom in staršem hudo in dolgotrajno bolnih otrok. Mesto za pogovor o težavah v vsakodnevnem življenju, odnosih, soočanju z diagnozo, zdravljenju v tujini, različnih metodah zdravljenja, zdrave prehrane, nege ...

Olga J. Bahun , predsednica uprave Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom

OlgaJ.B.

Podaljšanje dopusta za nego in varstvo otroka

Default avatar

andi13

Pozdravljeni,
Na SCD sem vložila vlogo za podaljšanje dopusta na nego in varstvo otroka. Sin, ki je star 10 mesecev, ima alergije na hrano (zaenkrat dokazano na mleko in jajca, naprej bomo opravljali teste šele tik pred iztekom porodniške). Z vsakim tednom se seznam hrane, na katero ima reakcijo daljša. Vlogo so na CDS zavrnili. Zanima me sledeče:
- Če vložim pritožbo, jo naslovim na ministrstvo in vložim na CDS ali pošljem kar direktno na ministrstvo?
- Se mi mogoče bolj splača ponovno vložiti vlogo (namesto pritožbe) si s tem ne zaprem poti? Se z pritožbo na odločbo končajo moje možnosti nadljnih vlog (napr. po opravljanu testov v alegrološki ambulanti)?
Hvala za odgovore.
andi13
Default avatar

Stasa_Racnik

Spoštovani!

Zahvaljujemo se Vam za postavljeno vprašanje! Potrudili se bomo, da čimprej pripravimo odgovor na Vaše vprašanje.

Lep pozdrav v imenu vseh članov Skupine za pomoč staršem bolnih otrok!

Staša Račnik, univ. dipl. pravnica


Ustanova Fundacija za pomoč otrokom v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru
Default avatar

Zlatka_Markovic

Spoštovani!

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 97/2001 s spremembami, v nadaljevanju: ZSDP) določa, da se dopust za nego in varstvo otroka podaljša v naslednjih primerih, pri čemer se pravice med seboj seštevajo:

- ob rojstvu dvojčkov se podaljša za dodatnih 90 dni,
- ob rojstvu več hkrati živo rojenih otrok se podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni,
- ob rojstvu nedonošenčka se podaljša za toliko dni, kolikor dni je bila nosečnost krajša kot 260 dni,
- ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se podaljša za dodatnih 90 dni na podlagi mnenja zdravniške komisije,
- dopust za nego in varstvo otroka se podaljša v primeru, ko starša že ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata najmanj dva otroka do starosti 8 let, za 30 dni, za tri otroke za 60 dni in za štiri ali več otrok za 90 dni.

Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (Ur. l. RS, št. 104/2003 s spremembami, v nadaljevanju: Pravilnik) določa, da mati uveljavlja pravico do dopusta za nego in varstvo otroka hkrati ob uveljavljanju pravice do porodniškega dopusta, oziroma 30 dni pred iztekom porodniškega dopusta. Ti pravici se torej uveljavljata istočasno, vloge se podajo na istih obrazcih. Le uveljavljanje pravice do daljšega dopusta za nego in varstvo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se lahko uveljavlja naknadno, vendar najpozneje do 18. meseca starosti otroka. Tej vlogi je potrebno priložiti zdravstveno dokumentacijo.

V skladu z določili ZSDP in Pravilnika o pravicah iz zavarovanja za starševsko varstvo na prvi stopnji odloča Center za socialno delo (v nadaljevanju: CSD). O pritožbah zoper odločbe CSD odloča ministrstvo, pristojno za varstvo družine (to je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti). V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/1999 s spremembami) pa se pritožba vloži pri organu, ki je izdal odločbo na prvi stopnji.

Odgovor na Vaše prvo vprašanje je tako vložitev pritožbe pri CSD, ki je izdal konkretno odločbo, kar pomeni, da je ne pošiljajte neposredno na ministrstvo. Na to pravico ste morali biti opozorjeni v sami odločbi CSD, in sicer v delu, kjer je naveden pouk o pravnem sredstvu (najdete ga na koncu odločbe). CSD bo preveril dopustnost in pravočasnost pritožbe ter upravičenost osebe, ki pritožbo vlaga. Obstaja tudi možnost, da CSD izpodbijano odločbo (odločbo, zoper katero se pritožujete) nadomesti z novo odločbo, kolikor pa tega ne stori, mora pritožbo (najpozneje v roku 15 dni od prejema le-te) poslati na pristojno ministrstvo, ki nato o njej odloči.

Glede na Vaše navedbe predvidevamo, da želite podaljšanje dopusta za nego in varstvo otroka uveljavljati na podlagi zgoraj navedene četrte alineje. S tem v zvezi Vas želimo opozoriti še, da CSD odloči na podlagi mnenja zdravniške komisije. Če menite, da CSD na podlagi mnenja zdravniške komisije o Vaših pravicah ni ustrezno odločil, je smiselno razmisliti o pritožbi. Kolikor tega ne boste storili (oziroma tudi, če boste), imate še vedno možnost vložiti novo vlogo. Podaljšanje dopusta za nego in varstvo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, lahko namreč uveljavljate do otrokovega 18. meseca starosti, pri tem pa lahko novo vlogo podate ob vsakokratni spremembi otrokovega zdravstvenega stanja.

Odgovor pripravila:
Tadeja Krajnc, univ. dipl. pravnica
Zlatka Markovič, univ. dipl. pravnica
Predstavnica Skupine za pomoč staršem bolnih otrok

Ustanova Fundacija za pomoč otrokom v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru