Med.Over.Net

Bolni otroci - svetovanje

Odgovarjajo: Olga J. Bahun, predsednica uprave Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom

Forum za opogumljanje in svetovanje otrokom, najstnikom in staršem hudo in dolgotrajno bolnih otrok. Mesto za pogovor o težavah v vsakodnevnem življenju, odnosih, soočanju z diagnozo, zdravljenju v tujini, različnih metodah zdravljenja, zdrave prehrane, nege ...

Olga J. Bahun , predsednica uprave Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom

OlgaJ.B.

Kakšen je postopek za izbiro zdravnika za operacijo?

Default avatar

mami.oči

Pozdravljeni, imam 2 vprašanji:
1. kakšen je postopek za izbiro zdravnika za operacijo. Naša najmlajša (18 mesecev) ima določen datum za operacijo v novembru pa bi želeli določenega kirurga. Ko smo na pediatrični kliniki izrazili željo, da jo operira točno določen zdravnik, so nas odpravili z besedami, da so itak vsi dobri pa če bo takrat v službi tisti, ki ga mi želimo, jo bo pač on operiral. Zanima me, kako lahko dosežemo, da jo operira določen zdravnik (kar je pravzaprav tudi naša pravica, opredeljena v Zakonu o pacientovih pravicah)
2. ali mi pripada bolniški dopust, ko bo mala v bolnici (in bom seveda ob njej). Vem, da mi pripada prvi in zadnji dan, vendar ker se še doji, me zanima, ali mi pripada tudi ostale dni.
Vnaprej hvala
Default avatar

Zlatka_Markovic

Spoštovani!

Podajamo odgovor na Vaše vprašanje.

1. Zakon o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 15/2008, s spremembami, v nadaljevanju: ZPacP) v 9. členu opredeljuje pravico do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev. V skladu s tem členom ima pacient pravico, da prosto izbere zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev, ki mu bo zaupal svoje zdravljenje, pri čemer mora pri izbiri izvajalca javne zdravstvene službe upoštevati predpise s področja zdravstvenega zavarovanja. Pri tem lahko izbrani zdravnik in izvajalec zdravstvenih storitev v skladu z 10. členom ZPacP pod pogojem, da ne gre za nujno medicinsko pomoč, pacientovo izbiro zavrne le v posebej utemeljenih primerih, ko bi bilo zdravljenje predvidoma manj uspešno oziroma nemogoče ali kadar tako določa zakon. Vsebinsko enake določbe vsebujejo tudi Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 30/2003, s spremembami, v nadaljevanju: Pravila) v 160. in v 190. členu.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS 9/92, s spremembami, v nadaljevanju: ZZVZZ) v 80. členu natančneje opredeljuje, da je zdravnik, ki ga zavarovana oseba izbere v skladu s svojo pravico do proste izbire zdravnika, njen izbrani osebni zdravnik. Zavarovana oseba ima pravico, da poleg splošnega osebnega zdravnika svobodno izbere tudi osebnega ginekologa, specialista ginekologije s porodništvom in osebnega zobozdravnika. Omenjeni zakoni pravice do izbire kirurga izrecno ne omenjajo niti je ne zanikajo, lahko pa o njej sklepamo na podlagi drugega odstavka 11. člena Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Ur. I. RS št. 63/2010) ki določa, da se v čakalnem seznamu posebej označi tudi paciente, ki zahtevajo, da zdravstveno storitev na sekundarni oziroma tercialni ravni zdravstvene dejavnosti opravi določeni zdravstveni delavec izvajalca. Iz tega gre razbrati, da vam pripada tudi pravica do izbire kirurga, seveda pa nimate pravice zahtevati, da izbrani kirurg operira hčerko na že določen datum, saj kirurgi opravljajo operacije po vnaprej določenem vrstnem redu in v okviru svojega delovnega časa. Na podlagi informacije o tem, kdaj bi izbrani kirurg vašega otroka lahko operiral in ob upoštevanju stopnje nujnosti operacije se tako lahko odločite, kaj bo v največjo korist vašemu otroku.

2. Pravico do zadržanosti z dela urejata ZZVZZ in Pravila, pri čemer slednja v 137. členu določajo, da imajo zavarovanci pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela zaradi nege ožjega družinskega člana in spremstva (otrok do 15. oziroma v določenih primerih do 18. leta starosti ima pravico do stalnega spremstva na vsakem potovanju na zdravljenje), vendar pa na podlagi 63. člena Pravil spremstva ni mogoče odrediti med bolnišničnim ali zdraviliškim zdravljenjem. Izjeme od tega določa šesti odstavek 138. člena Pravil - pravica do nadomestila plače v primeru zadržanosti od dela zaradi nege družinskega člana pripada namreč enemu od staršev tudi v naslednjih treh primerih:
- ko je pri otrocih s težjo okvaro oziroma poškodbo možganov ali hrbtenjače potrebno usposabljanje staršev za poznejšo rehabilitacijo na domu in ima posledično eden od staršev zaradi tega pravico do bivanja v bolnišnici (pri tem je dolžina takega usposabljanja odvisna od programa, vendar lahko traja v posameznem primeru največ 30 dni);
- ko ima pri otrocih s kroničnimi boleznimi ali okvarami eden od staršev v času usposabljanja za poznejšo rehabilitacijo otroka na domu pravico do bivanja v bolnišnici (največ 14 dni v posameznem primeru);
- ter v primeru uresničevanja pravice zavarovanih oseb do zdravljenja v tujini, in sicer ko je na zdravljenje v tujino (ker so v Sloveniji izčrpane možnosti zdravljenja) napoten otrok do 18. leta starosti, ki ima na potovanju in med zdravljenjem pravico do spremstva starša oziroma skrbnika.

Kljub temu, da ima vaš otrok v skladu z 8. členom ZPacP v času stacionarne in druge zdravstvene oskrbe pravico do stalnega spremstva enega od staršev, pri čemer se ta pravica zagotavlja tudi v obliki nastanitve enega od staršev, v tem času niste upravičeni do nadomestila plače. Isto velja glede pravice matere, ki doji hospitaliziranega otroka, da v skladu z določbo 40. člena Pravil v tem času biva v bolnišnici. Gre namreč za dve ločeni pravici – pravico do spremstva ter pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo z dela – pri čemer vam prva pravica pripada, druga pa žal ne.

Odgovor pripravili:

Katja Drnovšek, univ. dipl. pravnica in Tjaša Šercer,
članici Skupine za pomoč staršem bolnih otrok

Ustanova Fundacija za pomoč otrokom v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru
Zlatka Markovič, univ. dipl. pravnica
Predstavnica Skupine za pomoč staršem bolnih otrok

Ustanova Fundacija za pomoč otrokom v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru
Default avatar

branč

Žal že 3.leta čakam na 3.operacijo hrbtenice.
Zanima me možnost operacije v tujini.
Prosim za nasvet .
Hvala
Default avatar

OlgaJ.B.

Spoštovani!

Najlepša hvala za vaše vprašanje in za zaupanje. Vaše vprašanje je žal preveč pavšalno. Zavedamo se težav v zdravstvu in mnogo predolgih čakalnih vrst, še posebej s težavami, ki onemogočajo človeka vredno življenje. med tem, ko nekateri čakajo nedogledno dolgo, imajo nekateri drugi privilegije in so na vrsti tako hitro, da sami komaj dohajajo. Lahko verjamete ali ne, vendar tako je.

Žal nam je za vaše težave s hrbtenico in verjamem, da vam povzročajo veliko neprijetnosti in vas toliko omejujejo, da je čakati tri leta nevzdržno. Sicer niste navedel, za kake težave gre, tako, da lahko le ugibamo, kako je mogoče, da čakate na operacijo tako dolgo. Kot prvo, pa se spoznamo in pomagamo predvsem težavam, s katerimi se srečujejo starši bolnih otrok, vi pa sprašujete zase, torej ne vemo, ali sploh spadate v skupino tistih, katerim naša ustanova pomaga.

Ob tej vaši stiski, nas zanima, ali ste se obrnili na varuha pacientovih pravic, ali na varuhinjo, gospo Nussdorfer, ali ste opravili odkrit razgovor z zdravniki, ki bi vam morda prisluhnili, v kolikor bi bili malce bolj vztrajni in bi jim jasno povedali, da ne morete čakati toliko časa oz. bi od njih zahtevali pisno pojasnilo, zakaj čakate tako dolgo.

Obenem obstajajo tudi pri nas zasebne klinike, ki morebiti izvajajo takšne operacije, v kolikor ste jo pripravljeni plačati. Res pa je, da za v tujini opravljeno storitev, ki so jo opravili tam zato, ker je bila pri nas čakalna doba nerazumno dolga, lahko zahtevate povračilo plačila s priloženo specifikacijo stroškov, kjer zavarovalnica povrne vsoto, ki ne presega ceno takšne storitve pri nas.

Lahko vam povem, da je javno zdravstvo pri nas vrednoteno najmanj enkrat manj, kot zasebno. V tujini pa je čisto odvisno od same storitve. Lahko bi vam s svojimi vezami pomagali najti primerno kliniko v tujini, vendar le, če ste mladoletni. Sicer vam pa lahko posredujemo telefon, kjer lahko prejmete primerne nasvete in usmeritve glede vašega vprašanja. Vendar pa prej pripravite natančnejše informacije, kakšne težave s hrbtenico imate in kako operacijo potrebujete.

V celoti od zavarovalnice ne boste dobili povrnjenega denarja za zdravljenje, vsekakor pa boste dobili nekaj vračila prav zaradi dolgotrajnega čakanja na operacijo. Mi bi priporočali kar operacijo najbliže nam, v Avstriji. Pišite nam na ustanovo na [email protected] in nam povejte nekaj več o vaših težavah - kake narave so - in o vaši starosti. Nato bomo videli, kako vam lahko pomagamo in kako naprej.

Prijazen pozdrav!
______________________________________________

Zlo na svetu zmaguje takrat, ko dobri ljudje ne ukrepajo.