Med.Over.Net

Za ženske v stiski

Ocena ogrozenosti, prepoved približevanja

Default avatar

hovhov352

Ima mogoče katera izkupnje z določitvijo prepovedi približevanja, ki jo je zahtevala prek sodišča, saj policijska velja le 48 ur? Če ima mogoče osnutek predloga in kako zgleda ta ocena ogroženosti, ki jo posreduje socialna? Več se ne morem boriti s tem in glede na to da so vsi postopki že na sodišču se situacija vsak dan stopnjuje, prosim za pomoč?
Default avatar

Mateja D.

Spoštovana,

najprej bi samo dodala glede policijske prepovedi približevanja tole: da jo običajno preiskovalni sodnik, (katerega policija obvesti o izreku ukrepa prepovedi približevanja), podaljša za deset dni. Žrtev pa lahko tudi predlaga sodišču še za podaljšanje prepovedi za do 60 dni. Res pa je, da 60 dni hitro mine.

Oceno ogroženosti izda pristojni CSD, ki v ta namen organizira medinstitucionalni team in na podlagi zbranih informacij izda oceno ogroženosti.

Glede osnutka predloga, pa bi vam predlagala, da se obrnete na pristojni CSD, da vam pomagajo pri sestavi predloga. V naši varni hiši gospe zaprosijo za brezplačno pravno pomoč in jim potem odvetnik sestavi predlog ( V teh primerih odobritev brezplačne pravne pomoči ni odvisna od vaših prihodkov, potrebno pa je vlogi za brezplačno pravno pomoč dodati oceno ogroženosti CSD-ja) . Če pa boste sami vlagali zahtevo, je najbolj pomembno, da jasno navedete dejstva, ki so se zgodila- kdaj, kje, kdo je storil nad vami kaznivo dejanje; zakaj ste ogroženi; priložite zapisnik policije, če ga imate, seveda tudi oceno ogroženosti CSD-ja in jasno navedbo kaj želite od sodišča, pa seveda svoje podatke. Žal pa nimam nekega obrazca, ki vam bi ga lahko posredovala.
Mateja Debeljak
www.vsedobro.si