Forum.Over.Net

Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

V 60-ih

Default avatar

Geografinja

Je pravilen zapis v 60-ih ali je prav v 60. letih?

Hvala!
Default avatar

Geografinja

Hvala!

Zanima me še, kako se sklanja Hamid Karzai?
Default avatar

Nataša P

Ime se sklanja tako:
Hamid Karzai
Hamida Karzaia
Hamidu Karzaiu
Hamida Karzaia
pri Hamidu Karzaiu
s Hamidom Karzaiem
Nataša Purkat,
moderatorka foruma Al' prav se piše

Lektor'ca | www.lektorica.si | [email protected]


Prosim, uporabljajte iskalnik!
Default avatar

Geografinja

A potem se priimek Rabbani sklanja tudi brez j?

Rabbani
Rabbania ali Rabbanija???

Kako lahko to vem?

Hvala!
Default avatar

Geografinja

A ni nobenega odgovora?

Če kdo pozna odgovor, bi ga prosila za pomoč, ker me res zanima.
Default avatar

Nataša P

Pravzaprav Karzai in Rabanni nista enaka primera.

Pri Karzaiu gre za to, da pisni dvoglasnik (ai) zaznamuje j (beremo kot j), zato ni potrebe po podaljšavi osnove z j.

Pri Rabanniju pa je drugače, ker se beseda konča z i-jem (+ ničta končnica), v nadaljevanju pregibanja besede pa besedo podaljšujemo z j + ustrezna sklonska končnica, torej Rabanni, Rabannija, Rabanniju ...
Nataša Purkat,
moderatorka foruma Al' prav se piše

Lektor'ca | www.lektorica.si | [email protected]


Prosim, uporabljajte iskalnik!
Default avatar

David P.

Zanimivo ... Zdaj pa še mene tukaj nekaj zanima.

Karzai - kaj je tu končnica?

Rabanni - a tu je pa ničta končnica? Kako to?
Default avatar

Nataša P

Končnica je tisti del besede, ki se spreminja pri pregibanju. Če beseda prej "ni imela" končnice, dobi pa jo pri pregibanju, govorimo o ničti končnici (neglasovno izraženi končnici). To je zelo poenostavljena razlaga.

Nadaljujemo. V besedi Karzai torej ugotovimo, katera črka se spreminja pri pregibanju: Karzai, Karzai-a, Karzai-u itd. Torej ima Karzai ničto končnico oz. je ta neglasovno izražena, nato pri pregibanju dodamo a, u ... Tu moramo še upoštevati samoglasniški dvoglasnik a + i, ki ga izgovarjamo kot j.

Za primerjavo poglejmo še Rabannija. Torej Rabanni, Rabanni-ja, Rabanni-ju itd. Torej ima tudi za ničto končnico, v nadaljevanju sledi podaljšava osnove z j, -a, -u ... pa so končnice. Lahko tudi rečemo, da je končnica -ja, -ju, vendar z besedotvornega vidika še to razdelamo, zato govorimo o končnici -a, -u itd.

Torej sta besedi na pogled podobni (obe imata i na koncu), vendar povsem različni, ko začnemo raziskovati osnovo + končnico.
Nataša Purkat,
moderatorka foruma Al' prav se piše

Lektor'ca | www.lektorica.si | [email protected]


Prosim, uporabljajte iskalnik!
Default avatar

dijakinji

ali se potem isto uporablja v kontekstu "v zadnjih 60. letih" oz. ali mora biti "v zadnjih 60-ih letih"?


Hvala za odgovor :)

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger