Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

stopnjevanje pridevnika

Default avatar
Večkrat sem pred dilemo, ali naj napišem, da je nekaj bolj oziroma najbolj ali naj kar uporabim primernik oziroma presežnik. Vem, da so izjeme, npr. barve, ampak ali je prav, da včasih poudarimo z besedo bolj/najbolj ali je vedno treba uporabiti primernik/presežnik.

Recimo: Najbolj prepoznaven v tem delu sveta je ... meni zveni bolj kot najprepoznavnejši.

Se motim?
Default avatar
Uporaba prislova "bolj"!

1. stopnjuje a) pridevnike, ki nimajo primernika z obrazilom, in iz njih izpeljane prislove:
bolj zelen; bolj goreč, oddaljen, razvit; bolj moški; bolj domač, zdrav; najbolj gozdnati kraji;
bolj divje gleda / tako se stopnjujejo, posebno kadar je poudarek očiten, tudi tisti pridevniki in prislovi, ki
imajo sicer primernik z obrazilom: bolj pametno govori, kakor smo pričakovali; to je najbolj
pohleven človek / zagotovljena je kar najbolj izdatna podpora b) nepridevniške prislove:
premakniti bolj naprej; stal je bolj zadaj kakor jaz; bolj natanko pogledati; to mi je bolj prav /
to vprašanje je danes bolj kot kdajkoli pereče; ogiba se ga bolj ko mogoče kolikor se le da

2. izraža večjo mero glagolskega dejanja ali stanja: eden je bolj molčal kakor drug; ono
drugo blago mi je bolj po volji; izkazal se je bolj moža, kot bi si mislil; naraven je, da bolj ne
more biti; telesna moč ga ne mika manj od duševne, če ne celo bolj; doma je najbolj brez
skrbi / čedalje, še, veliko, vse, zmerom bolj me skrbi; poleti ni bral, tem bolj pa pozimi

• bolj in bolj mu je všeč čedalje bolj, zmerom bolj; stvar je bolj ali manj jasna kolikor toliko,
približno

3. izraža sorazmernost dejanja v nadrednem in odvisnem stavku: kolikor bolj so jih tlačili,
toliko bolj so se upirali; čim nižje greš, tem bolj je zeleno; bolj ko se ga otepaš, bolj sili vate;
Kmet če je bolj jezen, bolj pije (F. Detela); Bolj psa dražiš, huje laja (I. Koprivec)


Upam, da ti bo v pomoč!

LP
Default avatar
Joj prejoj, če slovenski živelj usmerja bebljanje iz drugega prispevka v tem forumu, se mu prekleto slabo piše... Naj objasnim: oddaljen,oddaljenejši,najoddaljenejši (in nič drugače); razvit,razvitejši,najrazvitejši (bolj in najbolj naj ostane za neizobražene, pa še tistim ne pristoji); zdrav,zdravejši,najzdravejši (na umu... razen tistih ki bi radi otresali z najbolj zdrav); gozdnat,gozdnatejši,najgozdnatejši (ja tudi gozdarji so našli lep primernik, kot tudi presežnik za pridevnik, ki opisuje njihovo delovno mesto).
Prosim vas lubi Slovenci, kolikor vas je na tem forumu, da vedno (brez izjem pri poudarkih pridevnikov ali svojega južnega ali drugače dvomljivega porekla) ko je možno in kljub temu da je mogoče slišati čudno, uporabite pravilno izpeljanko stopnjevanega pridevnika in ne bolj-ate v nedogled (ker smo Slovenci že tako dovolj sveto-bolj-ni). Če ste iz principa drugega mnenja, pa lahko greste na Radio 1, ali na praktično katerikoli drug slovenski medij, kjer boste snemali reklame kot so tista za Najhitrejši in najbolj zanesljiv prometni servis.

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger