Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

Zapis nasprotnostnih razmerji

Default avatar
Kako uporabljamo ločila v nasprotnostnih razmerjih?
Iscem kje je definirano kako se pravilno zapise npr. ena proti nic = 1:0 ali 1 - 0
Default avatar
Obe ločili, pomišljaj in dvopičje, uporabljamo nestično. Izbira ločila je odvisna od konteksta: če navajamo npr. rezultate športnih tekmovanj v seznamu, pogosteje uporabljamo dvopičje, v besedilih pogosteje pomišljaj.

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger