Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

Je ta poved slovnično pravilna?

Default avatar
Njihov glavni namen je bil izdelati natančen načrt, kar je veliko lažje kot z rokami doseči s strojem.

Je to pravilno zapisano? Predvsem me zanima, ali je slovnično ustrezno.
(Verjamem, da bi se tudi slogovno morda našla kakšna boljša rešitev ... ampak trenutno me zanima ta poved takšna, kakršna je - ali bi jo lektorji "spustili skozi"? Kaj bi popravljali, samo slovnico ali tudi slog ali morda ničesar?)

Hvala.
Default avatar
Če prav razumem, bi smisel povedi moral biti to, da je lažje izdelati načrt z uporabo strojev kakor ročno. V kolikor ste mislili na to, menim, da je primernejša in slovnično bistveno bolj ustrezna poved:
Njihov glavni namen je bil izdelati natančen načrt, kar je veliko lažje doseči s strojem, kakor z rokami.

Nisem strokovnjakinja a se mi zdi vaša poved tvorjena v nepravilnem zaporedju...
Default avatar
Pozdravljeni,

poved je tako zapisana zelo nerazumljivo, zato bi jo bilo potrebno preoblikovati. Njihov glavni namen je bil izdelati natančen načrt, kar je veliko lažje izdelati s pomočjo stroja kot pa ročno.

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger