Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

Kaj pomeni "prosce"?

Default avatar
Pavčkova pesem, en verz pravi:
"zre, kot da gre v prosce".
Kdo ve, kaj pomeni "prosce"?
Hvala!

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger