Forum.Over.Net

Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

Bralne skupine oz bralni klubi

Default avatar

Iza76

Zanima me ali kdo od vas Knjižnih moljev hodi na kakšno bralno skupino oz če že hodite kam hodite?
Hvala za vaše odgovore in pomoč.

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger