Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

ameliorated - točen pomen

Default avatar

Anon

Lep pozdrav!

Obračam se na pomoč anglistov in sicer glede glagola to ameliorate. Prevod pravi, da pomeni izboljšanje (sopomenka to improve), vendar mi nekaj ne da miru. Besedo sem vedno srečeval v kontekstu izboljšanja razmer, ki so nastale po kaki nesreči/katastrofi/drugemu nenadnemu poslabšanju stanja. Recimo The consequences of the hurricane were ameliorated by humanitarian aid. ali pa Strategies were undertaken to ameliorate negative effects on the environment.

Moja situacija je taka. V laboratoriju smo dosegli boljše rezultate pri eksperimentu kot druge raziskovalne skupine. Lahko napišemo ...excellent reactivities were obtained representing an amelioration of the literature data... ali bi bilo bolje improvement? Hvala za odgovor!

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger