Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

narečna melodija

Default avatar
Pozdravljeni,
kako lahko govorec "skrije" svoje tonemsko naglaševanje, ki je narečno? Ali se da to naučiti? Pri nekaterih novinarjih (tudi na nacionalni televiziji) se recimo zelo hitro zasliši, iz katerega konca Slovenije so, četudi ne uporabljajo narečnih besed ali narečnih oblik (tudi z vidika zapisa z jakostnim naglasom).

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger