Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

Neštevni edninski samostalniki

Default avatar
Pozdravljeni,

v katerem številu morata biti povedek in zaimek v naslednjih primerih:

Orožje in orodje, ki sta bila izdelana iz brona, sta bila zelo redka/ki je bilo izdelano iz brona, je bilo zelo redko.
Orožje in orodje iz brona so pretalili v druge predmete, zato se ju/ga je le malo ohranilo do danes.

Hvala za odgovor
Mojca

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger