Forum.Over.Net

Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

Lektoriranje diplomske naloge

Default avatar

Lektor

Pozdravljeni,

zanima me ali ste dali lektorirati svoje diplomske naloge, na katerem faksu, ter ali je bilo potrebno potrdilo o izobrazbi lektorja?

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger