Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

po odstranitvi dojke

Default avatar
Od novembra 2013 sem v bolniški zaradi raka dojke. 31.12.2013 mi je prenehalo delovno razmerje za določen čas. Do 30.1.3014 imam bolniško na ZZZ. Potem se moram prijaviti na zavod za zaposlovanje. Kako pa po poteku nadomestila. Mislim, da mi glede na delovno dobo pripada šest mesecev. Potem bom brez dohodkov. Zdravljenje bo potekalo do konca leta in ne bom sposobna za iskanje službe in delo. Imam odstranitev dojke, primarno rekonstrukcijo, sedaj sem začela s kemoterapiji, potem še obsevanja in biološka zdravila. Vidim po vaših odgovorih, da gredo bolniki na zdravniško komisijo in jim odobrijo nek status. Skrbi me , kako je to urejeno, ker sem brezposelna. Mi sploh pripada kakšno nadomestilo.
Default avatar
Brezposelna oseba lahko uveljavlja denarno nadomestilo na zavodu za zaposlovanje v trajanju 3 mesecev za zavarovalno dobo od 9 mesecev do5 let; 6.mesecev za zavarovalno dobo od 5 do 15 let; 9. mesecev za zavarovalno dobo od 15 do 25 let ; 12 mesecev za zavarovalno dobo nad 25 let; 19 mesecev za zavarovance, ki so starejši od 50 let, in za zavarovalno dobo več kot 25 let ter 25 mesecev za zavarovance starejše od 55 let, in za zavarovalno dobo več kot 25 let.
Po prenehanju trajanja denarnega nadomestila uveljavljate pri centru za socialno delo socialno varstvene prejemke po zakonu o socialnem varstvu, zakonu o socialno varstvenih prejemkih v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Gre za denarne prekjemke ( otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, različne subvencije -tudi subvencija najemnin, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravica do kritja razlike do polnbe vrednosti zdravstvenih storitev, znižanje plačil vrtca itd. Pogoje za uveljavitev posamezne navedene pravice vam lahko pojasnijo pri vašem centru za socialno delo.

Lep pozdrav.

Jaka
Default avatar
Hvala za odgovor. Na CSD lahko uveljavljam samo otroški dodatek tako kot doslej. Družinski prejemki moževa plača presega cenzuse. Kako je z komisijo na zdravstvenem zavarovanju. Mi je gospa, ki je onkološka bolnica dejala, da je sedaj polovično v pokoju. Te stvari naj bi urejal osebni zdravnik. Se opravičujem za vprašanja, vendar se s tem, ko si zdrav ne ukvarjaš.
Lepo pozdravljeni.

M.
Default avatar
Spoštovani,

delna invalidska upokojitev je ena izmed pravic iz ZPIZ-a za osebe, ki jim je priznana invalidnost.

Invalidnost po tem zakonu je podana, če se zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in so ugotovljene v skladu s tem zakonom, zavarovancu zmanjša zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma za poklicno napredovanje.

Invalidnost se razvršča v naslednje kategorije:

– I. kategorija: če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali ni zmožen opravljati svojega poklica in nima več preostale delovne zmožnosti;

– II. kategorija: če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za 50 % ali več;

– III. kategorija: če zavarovanec ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravlja določeno delo s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50 % ali če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerem dela.

Kot svoj poklic se šteje delo na delovnem mestu, na katerem zavarovanec dela, in vsa dela, ki ustrezajo zavarovančevim telesnim in duševnim zmožnostim, za katera ima ustrezno strokovno izobrazbo, dodatno usposobljenost in delovne izkušnje, ki se zahtevajo za določena dela, v skladu z zakoni ali kolektivnimi pogodbami.

Za pridobitev pravic in naslova invalidskega zavarovanja bi morala invalidska komisija na ZPIZ-u ugotovite, da je pri vas podana invalidnost, a da je še podana preostala delovna zmožnost in da bi pri vas prišla v poštev delna invalidska upokojitev.

Pravica iz invalidskega zavarovanja so vezana tudi na splošne pogoje in sicer zavarovanec pridobi pravice na podlagi invalidnosti II. in III. kategorije, če ob nastanku invalidnosti še ni dopolnil 65 let starosti in:

– je vključen v obvezno zavarovanje – ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo;

– ni vključen v obvezno zavarovanje – če izpolnjuje pogoje zavarovalne oziroma pokojninske dobe, določene s tem zakonom, za pridobitev pravice do invalidske pokojnine.
Default avatar
Pozdravljeni,

hvala za odgovor.

Lep pozdrav,

M.
Default avatar
Zanima me koliko % invalidnost mi pripada po odstranitvi obeh dojk in z rekonsrukcijo z lastnim tkivom,ter odstranitvijo bezgavke, poleg tega sem imela še odstranitev jajcevodov. Stara sem 39 let. Kje lahko to uveljavljam in kaksne pravice mi pripadajo. Sem popoln laik glede tega. Hvala za odgovor.
Default avatar
Spoštovani,

ocenjevanje telesnih okvar je bilo "aktualno" predvsem v časih, ko smo še poznali invalidnino za telesne okvare. To je bilo določen denarni znesek, ki ga je posameznik z določeno stopnjo telesne okvare prejemal. Ker danes tega več ni, se posamezniki redko odločajo za oceno telesnih okvar.

Na podlagi podatkov, ki ste jih poslali težko presodim ali bi bila smiselna ocene invalidnosti, s katero bi lahko prišli do določenih omejitev pri delovni sposobnosti in morda do kakšnih pravic iz tega naslova.
Default avatar
Pozdravljeni,

Moj primer je zelo podoben, vendar pa sem imela pogodbo za nedolocen cas in bolnisko so mi odprli se v casu prisilnega dopusta. Zdravljenje se poteka, saj me caka se obsevanje in herceptin do avgusta. Zanima me kako je v mojem primeru. Me lahko delodajalec odpusti po 6 mesecih bolniske?

Hvala za odgovor.
Default avatar
SPoštovani Bigapple,

delodajalec vas zaradi bolezni oziroma zaradi odsotnosti zaradi bolezni ne more odpustiti. V ostalem delu vašega vprašanja nisem razumel, saj ne vem kateremu primeru je vaš podoben in kaj naj bi pomenilo "prisilni dopust".

Jaka

Moderatorji

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.
jakacepec