Med.Over.Net

Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

Forum namenjen bolnikom in bivšim bolnikom z rakom, ki se ob težki bolezni vse pogosteje srečujejo s pravnimi vprašanji iz področja dela, zaposlitve, socialne varnosti in pacientovih prvic.

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.

jakacepec

INVALIDNINA

Default avatar

carmen9

POZDRAVLJENI,

7.10 2013 so mi odstanili maternico. Zaradi ugotovljene diagnoze rak maternice so mi 11.11.2013 odstranili še jajčnike in bezgavke. V decembru bom pričela z obsevanjem.

20.11.2013 sem dopolnila 45 let, ali mi pripada invalidnina in kakšen je postopek za pridobitev le te.


Hvala in lep pozdrav!

Karmen
Default avatar

jakacepec

Spoštovana gospa Karmen,

o pravico do invalidnine oz. o ukinitvi te pravice z letom 2013 sem pisal na tem forumu že kar nekajkrat. Lepo prosim poglejte podobne zapise na to temo. Kratek odgovor: te pravice več ni.

Upam, da bo vaše zdravljene uspešno, da boste dobro prenašali obsevanje in da bo 2014 bistveno lepše leto.

Lep pozdrav,

Jaka
Default avatar

cvetkica4

Pozdravljeni,
imam veliko težavo, zato prosim za pomoč. V 38 letu starosti sem zbolela za hormonsko odvisnega in HER-2 negativnega raka desne dojke. Maja 2013 sem bila operirana na desni dojki, narejena je bila kvadrantektomija in disekcija aksile, nato so sledile kemoterapije, RT in HT. Pri tem se je poslabšala funkcija leve roke, v smislu slabše gibljivosti in grobe moči, pridružene pa so tudi psihične težave. Na desni roki je prisoten limfedem, zato moram skozi cel dan nositi kompresijsko rokavico s prsti. Zdravljenje je trenutno končano, vendar pa moram jemati redno terapijo tablet Nolvadex, Aspirin protect, Efectin in Mirzaten.

Po izgubi službe, sem zaradi bolezni ostala brez dela, pripadalo me je 3 mesečno nadomestilo iz Zavoda za zaposlovanje. Po prenehanju prejemanja nadomestila, sem se obrnila na ZPIZ, ker so mi dali možnost da sem upravičena do družinske pokojnine s sinom. Sedaj to družinsko pokojnino prejemam, zdravnica pa je vso mojo dokumentacijo poslala na komisijo I. stopnje. Dne 8.9.2014 sem prejela izvedensko mnenje invalidske komisije I, stopnje, kjer mi je zaradi bolezni podana III. kategorija invalidnosti, ker nisem več zmožna za polni delovni čas, ampak za samo 4 ure, kjer pa ne smem premeščati bremena težjega od 5 kg. Nato sem dne 24.9.2014 sem dobila novo odločbo, kjer je bilo navedeno, da nimam pravice do invalidnine za telesno okvaro. Dne 15.10.2014 dobim novo odločbo, s katero se pravica do delnega nadomestila zavrne, zato ker sem prejemnica družinske pokojnine in na ZPIZ-u so napačno ugotovili dejansko stanje.

Zdravnica bo v naslednjem mesecu spet podala vlogo na komisijo, zato me zanima:
- ali res nisem upravičena do delnega nadomestila zaradi prejemanje družinske pokojnine,
- ali je možno, da se odjavim iz družinske pokojnine, se prijavim na Zavod za zaposlovanje, da si nekako uredim status, saj kljub nenehnemu iskanju dela, me s to diagnozo noče nihče zaposlit

Prosim za pomoč ! Hvala in lep pozdrav
Cvetka
Default avatar

jakacepec

Kot invalidka tretje kategorije invalidnosti s pravico do dela v krajšem delovnem času 4 ure dnevno in s priznano stvarno razbremenitvijo premeščanja bremen do 5 kiligramov imate seveda pravico do delnega nadomestila, višina delnega nadomestila pa je določena v drugem odstavku 86. člena ZPIZ-2.

V času, ko uživate drugo pravico- pravico do družinske pokojnine se vam to nadomestilo tudi ne izplačuje in do njega niste upravičeni saj velja načelo istočasnega uživanja zgolj ene izmed pravic iz invalidskega oziroma pokojninskega zavarovanja.

Glede na vašo starost ki jo navajate menim, da je primernejše oziroma z vidika dolgotrajne socialne varnosti boljše, da se prijavite na zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba in nato na ZPIZ-u zaprosite za delno nadomestilo in sočasno podate izjavo o tem, da ne boste več uživalka pravice do družinske pokojnine.

Lep pozdrav Jaka