Med.Over.Net

Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

Forum namenjen bolnikom in bivšim bolnikom z rakom, ki se ob težki bolezni vse pogosteje srečujejo s pravnimi vprašanji iz področja dela, zaposlitve, socialne varnosti in pacientovih prvic.

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.

jakacepec

rak dojke in invalidska komisija

Default avatar

jakacepec

Invalidnost je trajna telesna ali duševna okvara posameznika, ki je z medicinskim zdravljenjem ali rehabilitacijo ni mogoče odpraviti.
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju RS razvršča invalidnost v tri kategorije:

I. kategorija: če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali, če je pri njem podana poklicna invalidnost, nima pa več preostale delovne zmožnosti;
II. kategorija: če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za 50% ali več;
III. kategorija: če zavarovanec z ali brez predhodne poklicne rehabilitacije ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravlja določeno delo vsaj s polovico polnega delovnega časa oziroma če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50% ali, če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerega je razporejen.

Stopnjo invalidnosti in morebitne omejitve na delovnem mestu ugotavlja invalidska komisija. Vlogo na invalidsko komisijo boste vložili skupaj z vašim osebnim zdravnikom, ko bo zdravljenje zaključeno. Bolniški stalež pomeni odsotnost iz dela zaradi nezmožnosti opravljanja dela, kot posledica bolezni ali poškodbe. Pri odsotnostih daljših od 30 dni, o bolniškem staležu odloča imenovani zdravnik, ki vsakič po preteku obdobja, na predlog osebnega zdravnika ponovno preveri ali še obstajajo razlogi za podaljšanje bolniškega staleža. V kolikor se z njegovim mnenjem ne strinjate imate še možnost pritožbe na II. stopenjsko komisijo.

O konkredni dolžini vaše bolniške oziroma stopnje invalidnosti ne morem ocenjevati, povem lahko samo, da o invalidnosti govorimo samo v primeru, če bo to vplivalo na vašo sposobnost dela oziroma, če bo komisija ocenila, da to vpliva na vaše delo, kar pa ni nujno.
Default avatar

Hobotnica

Pozdravljeni.

Stara sem 36 let. Lani sem prebolela raka na dojki. Imela sem ohranitveno operacijo, KT, obsevanje. Od septembra sem spet v službi. Delam 4 ure, imam odločbo z IK, da sem invalid III. kategorije - za eno leto, potem bo verjetno potekla, ker sem zdrava.

Po genetskem testiranju so mi svetovali preventivno odstranitev obeh dojk in jajčnikov. To bom tudi storila, čakam na datum operacije. Zanima me, ali bom po tej operaciji upravičena do kake pravice iz invalidskega zavarovanja. Kako se tretira ta telesna okvara? Vem, da ste v preteklosti že pisali o tem, vendar od 1. 1. velja nov zakon, s katerim nisem seznanjena.

Zelo lepo se vam zahvaljujem za odgovor in vas pozdravljam.
Default avatar

jakacepec

Spoštovani,

vaše vprašanje sem spregledal in se vam opravičujem. Kot ste sami navedli, od 1.1.2013 naprej, več ni invalidnine, torej nadomestila za telesno okvaro. To pomeni, zaradi telesne okvare več ne boste upravičeni do nadomestila.
Default avatar

Oj

Zakaj tako da od 1.1.2013 ni več nadomestila za telesno okvaro? Ne razumem tega. Se res nihče ne more zganiti in popraviti to anomalijo? Andrej Vizjak, nekdanji minister, pravi, da o tem ne ve ničesar, da o tem takrat ni bilo nobenih razpav, zakaj je danes tako, pa tudi ne ve.
Default avatar

jakacepec

Spoštovani,

odgovor na vaše vprašanje, boste našli v sosednji rubriki.
Default avatar

Gaura das

Pozdravljeni!

Pred letom in pol sem bil operiran zaradi tumorja v grlu ( popolna odstranitev obeh glasilk in dela grla ), T2N4, operacija je trajala 8 ur. Sprašujem vas, ali mi pripada kakšen invalidski dodatek, saj sem pri svojem delu v glavnem uporabljal glas ( predavanja ), trenutno pa sem nezaposlen, star pa sem 58 let....
Za vaš odgovor se vam lepo zahvaljujem!
Lep dan še naprej,
Zlato
Default avatar

jakacepec

Spoštovani,

v preteklosti smo imeli v Sloveniji pravico do invalidnine - nadomestilo za telesno okvaro. Te pravice od leta 2013 naprej več ni, razen za primere, ko je do telesne okvare prišlo pri delu oziroma bi šlo za poklicno bolezen. V vašem primeru ne gre za takšno situacijo.

Glede na naravo dela, starost in bolezen bi morda v poštev prišla ocena invalidnosti in s tem povezana invalidska upokojitev. V zvezi s tem bi potreboval več podatkov, a v vsakem primeru vam predlagam, da se obrnete na osebnega zdravnika in se z njim posvetujete ali je smiselno na ZPIZ-u pričeti postopek za oceno invalidnosti.

lp

Jaka
Default avatar

Sunny1987

Pozdravljeni,
imam raka na dojki odstranjene bodo obe dojki, na eni strani vse bezgavke in na drugi samo varovalna, stara sem 28 let, zaposlena, trenutno na bolniski. Kot se prebrala ni vec pravice do invalidnine. Ali mi pripada kaj drugega glede na vse odstranjeno?
Default avatar

jakacepec

Sunny 1987,

v zdravstvenem sistemu ne obstajajo pravice, ki bi bile podobne pravice do invalidnine, kot smo jo poznali nekoč. Če ste spraševali o morebitnih denarnih pravicah ali nadomestilu zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti potem je odgovor ne. Pripadajo pa vam vse pravice iz zdravstvenega zavarovanja (kot npr. nadomestilo za bolniško odsotnost) in morebitne pravice in pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če bi vaše zdravljenje povzročilo takšne spremembe zdravja, da bi bila trajno zmanjšana vaša sposobnost do dela.

Držim pesti za vas in vam želim vse dobro. Prepričan sem, da vas bo vaša težka izkušnja zgolj še okrepila in da boste kmalu spet popolnoma zdravi.

lp

Jaka
cron