Med.Over.Net

Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

Forum namenjen bolnikom in bivšim bolnikom z rakom, ki se ob težki bolezni vse pogosteje srečujejo s pravnimi vprašanji iz področja dela, zaposlitve, socialne varnosti in pacientovih prvic.

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.

jakacepec

ponovno na delo

Default avatar

Maja S

Po zaključku bolniškega staleža sem sedaj zaposlena za 8 ur. Po raku dojk odstranjeni obe dojki in na levi strani bezgavke staros 38 let. Ne moti me to, da delam 8 ur, bi pa želela vedeti ali je dobro dati predlog za oceno invalidnosti in kakšne ugodnosti lahko pričakujem od delodajalca(dodaten dopust, možnost odhoda na zdravniške preglede) in od države.

Lep pozdrav,
Maja
Default avatar

jakacepec

Spoštovani,

Invalidi imajo določene pravice na različnih področjih. Bilo bi preobširno, da bi v tej rubriki govorili o vseh pravicah invalidov na različnih področjih. Govoriti o tem, da gre za ugodnosti in da bi zaradi tega začeli spostopkom za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja se mi ne zdi primerno,saj invalidi nimajo ugodnosti, ampak posebne pravice zaradi zdravstvenih težav oziroma hibe. Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje preko pooblaščenih organov , v skladu z določili Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, izvede postopek v okviru katerega se zavarovanci, razvrstijo v določeno kategorijo invalidnosti (I.II. oz. III. kategorijo) in pridobijo v zvezi s tem tudi določene pravice (pravico do invalidske pokojnine, pravico do poklicne rehabilitacije, pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega, pravico do delne invalidske pokojnine, pravico do nadomestila za invalidnost, itd.).
Na različnih področjih življenja in dela so določene različne pravice invalidov in predlagam vam , da obiščete kakšno društvov invalidov, kjer vam bodo podrobneje predstavili vse navedeno.

Tudi na področju delovnega prava imajo delovni invalidi posebno zaščito glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi, delodajalec je pri odmeri dopusta dolžan zagotoviti invalidu najmanj 3 dni dopusta iz tega naslova, itd.
Default avatar

Justme

Pozdravljeni!

Lani sem bila operirana pod pazduho (tumor velik 8x10 cm), zdaj po končanem zdravljenju mi delodajalka pravi, da dela ni in da bi me dala na zavod, dokler je poletna sezona. Okoli oktobra pa naj bi našla delo tudi zame in me vzela nazaj. Čez poletje se dela le ena izmena, saj je to športni center. Tu sem delala 12 let. Dogovorjeni sva bili, da podpisujeva pogodbo na vsake 3 mesece, to sva nekajkrat naredili, potem pa je rekla da pogodba avtomatično teče dalje. Zdaj ko se mi izteka bolniški stalež je ugotovila, da moram priti podpisati neko pogodbo, ker jo že dolgo nisva. Podpisala sem jo in doma ugotovila, da je pogodba le do 30.9.2011 za določen čas. Zanima me kaj narediti v tem primeru.

Hvala in lep pozdrav!
Default avatar

jakacepec

Pogodba o zaposlitvi se načeloma sklene za nedoločen čas, za določen čas se sklepa le v primerih, ki jih ZDR natančno določa. Tudi za male delodajalce velja od 1.1.2010 dalje, da ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas z istim delavcem in za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot tri leta. Ker ste pri isti delodajalki delali 12 let menim, da so bile pogodbe o zaposlitvi za določen čas sklenjene v nasprotju z zakonom in se tako šteje, da ste sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Do transformacije pogodbe pride zaradi ali nezakonite sklenitve pogodbe o zaposlitvi ali zato, ker delavec ostane na delu tudi po poteku časa za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. V vašem primeru, kot je razvidno iz podatkov, je prišlo do kršitve obojega ( pogodba za določen čas je bila sklenjena nezakonito, prav tako pa ste ostali na delu očitno tudi po poteku časa za katerega je bila sklenjena pogodba). Zadevo lahko uredite tako, da delodajalko pisno opozorite na kršitev in zahtevate sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas in če delodajalka v roku 8 dni po prejemu pisne zahteve ne sanira zadeve lahko v nadaljnem roku 30 dni vložite tožbo pred pristojnim delovnim sodiščem. Lahko pa tudi takoj vložite tožbo pred delovnim sodiščem in zahtevate, da se ugotovi, da imate sklenjeno delovno razmerje z delodajalko za nedoločen čas. Možnost imate , da se obrnete tudi na delovno inšpekcijo. Predlagam, da takoj ukrepate.
Lep pozdrav
Default avatar

kosta-kosta

Pozdravljen!
V začetku junija sem zaradi bolezni nastopil z bolniško.
Zaradi tega mi je propadlo 5 dni lanskega neizkoriščenega dopusta, ki ga nisem mogel izkoristiti.
Moja prognoza vrnitve v službo je začetek marca ali aprila naslednje leto.
Ali bom lahko potem izkoristil celoten letošnji dopust?

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav in srečno 2012
Default avatar

jakacepec

Spoštovani,

ostalo vam je torej 5 dni letnega dopusta za leto 2011? Tega lahko koristite do konca junija 2012. Poglejte še na ostale odgovore na isto temo.

lp

Jaka
Default avatar

kosta-kosta

Pozdravljeni!
Morda sem bil zadnjič malo nejasen zato ponovno pišem.
V začetku junija 2011 sem zaradi bolezni nastopil z bolniško.
Zaradi tega mi je propadlo 5 dni predlanskega neizkoriščenega letnega dopusta (od leta 2010), ki ga nisem mogel izkoristiti do konca junija 2011.
Moja prognoza vrnitve v službo je začetek marca ali aprila 2012.
Zaradi bolniške nisem mogel korititi nobenega dneva letnega dopusta 2011.
Ali bom lahko potem izkoristil celoten lanski dopust (2011) oziroma 12 dni manj od celotnega letnega dopusta 2011?

Hvala za odgovor in lep pozdrav
Default avatar

jakacepec

Kosta - kosta,

o tem je že obširna zbirka odgovorov pod rubriko: dopust v času bolniške. Vendar naj kljub temu ponovim:

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta. Delavec ima pravico izkoristiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka do 30. junija naslednjega koledarskega leta, če je v koledarskem letu, v katerem mu je bil odmerjen dopust, delal vsaj šest mesecev. Upoštevajoč Direktivo 2003/88/ES o organizaciji delovnega časa ter novejšo sodno prakso sodišč EU (združena zadeva C-350/06 Gerhard Scultz-Hoff in C-520/06 Stringer in drugi- sodba velikega senata z dne 20.1.2009 in zadevo C-277/08 Francisco Vicente Pereda- sodba sodišča z dne 10.9.2009) je potrebno nacionalno zakonodajo v povezavi s Direktivo2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa razlagati tako, da je delavcu, ki je odsoten z dela zaradi bolezni potrebno priznati pravico do izrabe celotnega letnega dopusta in ta pravica s potekom referenčnega obdobja ( po ZDR 30.junij naslednjega leta) ne ugasne. Delodajalec ne more te pravice nadomestiti s denarnim nadomestilom za neizrabljeni plačan letni dopust razen v primerih, ko je delavcu trajala nezmožnost za delo do prenehanja delovnega razmerja, zaradi česar ni mogel izvršiti svoje pravice do plačanega letnega dopusta. V tem primeru ima delavec pravico do denarnega nadomestila v višini, ki pomeni običajno plačo torej se denarno nadomestilo izračuna tako, da je delavec postavljen v položaj, ki je primerljiv s tistim, v katerem bi bil, če bi izvršil navedeno pravico do izrabe dopusta med delovnim razmerjem, torej znesek, ki ustreza letnemu plačanemu dopustu.
Default avatar

kosta-kosta

Pozdravljeni!

Lani sem končal onkološko zdravljenje HL (KT in RT) in letos s 1.3. sem pričel delati s skrajšanim delovnim časom.
Ker še vedno imam težave, ki so posledica specifičnega zdravljenja, se ne počutim sposobnega za polni delovni čas.
Zanima me kako dolgo mi lahko osebni zdravnik predlaga ZZZS za skrajšani delovni čas 4 ure?
V kolikor se bodo moje težave še nadaljevale me zanima kakšne možnosti imam.
Na preventivnem kontrolnem zdravstvenem pregledu mi je zdravnica, ko sem ji omenil težave,omenila možnost upokojitve za 4. ure.
Sam o tem še ne razmišljam, ker še upam, da bodo počasi moje težave izvenele in bom sposoben za 8 urno delo.
Pa kljub temu me zanima kakšni so postopki pri SPIZ, višina nadomestil in predvsem to kako bo se mi potem to poznalo pri pokojnini.
Star sem 52 let in imam 28 let in 4 mesece delovne dobe. Po sedanji zakonodaji bi se lahko upokojil starostno pri 63 letih. Glede na leta in prihajajočo novo pokojninsko reformo predvidevam, da se bom lahko starostno upokojil pri 65 letih.
Predvsem me zanima, če bi pristal na SIPZ za 4 ure, koliko mi to vpliva na končno pokojnino.

Najlepša hvala za odgovor in lep pozdrav.
Default avatar

jakacepec

Kosta - kosta

med 4 urnim delavnikom kot posledica delne zdravstvene sposobnosti opravljanja dela zaradi bolezni ali poškodbe in delno upokojitvijo je temeljna razlika v tem, da delna "bolniška" pomeni, da ste sposobni opravljati vse vrste del vsebovanih v opisu vaši del na delovnem mestu, a to lahko počnete le omejen čas, konkretno 4 ure dnevno.

Pri delni upokojitvi pa gre za situacijo, ko zaradi invalidnosti niste več sposobni opravljati vseh del na vašem delovnem mestu in ste zato posledično delno upokojeni. Vprašanje ocene invalidnosti in morebitne delne invalidske upokojitve ni v vaši popolni dispoziciji, saj o tem odločajo pooblaščeni organi ZPIZ-a. Načeloma naj vas bi po 1 letni delni "bolniški" in ob pogoju končanega zdravljenja vaš osebni zdravnik napotil na oceno invalidnosti. Pri tem je "zgolj" ugotovitev določene stopnje invalidnosti zgolj predpogoj za morebitno delno upokojitev, v kolikor se izkaže, da delovnega mesta ni mogoče ustrezno prilagoditi ali spremeniti oziroma če ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom z ali brez poklicne rehabilitacije, lahko pa opravlja določeno delo vsaj s polovico polnega delovnega časa.

Delna invalidska pokojnina se zavarovancu odmeri v odstotku, ki ustreza skrajšanju polnega delovnega časa, od invalidske pokojnine, ki bi zavarovancu pripadala na dan nastanka invalidnosti.

Delna invalidska pokojnina se v primeru, ko invalidska pokojnina, ki bi zavarovancu pripadala ob nastanku invalidnosti, ne dosega zneska pokojnine, ki bi bila odmerjena od najnižje pokojninske osnove zavarovancu s pokojninsko dobo 40 let (moški) oziroma 38 let (ženska), odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic iz obveznega zavarovanja.
4
Default avatar

Antea

Spoštovani!
Mož je bil lani operiran zaradi zelo redke oblike sarkoma. Operacija je bila zelo obsežna, poleg tega pa je po operaciji imel mož še kup zapletov. Potrebnih je bilo še kar nekaj različnih pregledov in posegov, da se sedaj stanje res počasi (k sreči pa vendarle se) izboljšuje. Trenutno je še v bolniškem staležu, komisija pa predvideva, da bi bil sposoben vsaj za skrajšan delovni čas. Tudi midva z možem se s tem popolnoma strinjava.
Zanima pa naju sledeče: v decembru je naročen še na kontrolni CT, nato pa onkologinja predvideva še operacijo postoperativne kile, ki je nastala zaradi obsežne operativne rane. Ali lahko pričakuje, da mu polni bolniški stalež podaljšajo še do takrat? Kaj se zgodi, če bi on začel delati skrajšani delovni čas, potem pa gre na operacijo in potrebuje bolniško spet za polni delovni čas. Gre le - ta v breme delodajalca ali se vodi kot nadaljevanje?
Kako pa je z dopustom za leto 2012, če bo vse leto na bolniški?
Hvala za odgovore in lep pozdrav!
Default avatar

jakacepec

Spoštovani,

glede pričakovanj ali bodo vašemu možu podaljaši bolniško ali ne vam kaj dosti ne morem povedati, saj ne poznam dovolj dobro stanje vašega moža in nisem strokovnjak za presojo sposobnosti za delo.

ZDR določa, da delodajalec izplačuje nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in sicer do 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 120 delovnih dni v koledarskem letu. V primerih nezmožnosti za delo delavca zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu, izplačuje delodajalec nadomestilo plače delavcu iz lastnih sredstev do 30 delovnih dni za vsako posamezno odsotnost z dela. V času daljše odsotnosti z dela izplača delodajalec nadomestilo plače v breme zdravstvenega zavarovanja.

V tem primeru obdrži pravico do izrabo tega dopusta v naslednjem letu (poglejte že objavljene odgovore)
Default avatar

plazmatka

Spoštovani,

ponovno se obračam na Vas, ker bi rada strokovno mnenje glede nove pogodbe o delu, ki jo od delodajalca potrebujem, ker sem bila pred kratkim invalidsko ocenjena zaradi bolezni- inv. III. kat. invalidnosti s polovičnim delovnim časom in omejitvami pri delu. Delodajalec mi je sicer ponudil ustrezno delovno mesto, ki ustreza omejitvam, vendar s 5-urno dnevno del. oveznostjo in 4 dni tedensko, s čimer sem se strinjala. Problem je nastopil kako sestaviti pogodbo, kako pisati ure in še kup nedorečenih vprašanj ... Zanima kako je zakonsko pravilno.

Hvala Vam za pojasnila, želim Vam lepe praznike, obilo zdravja in potrpežljivosti z nami.
Default avatar

jakacepec

Ob pomanjkanju podatkov je odgovor lahko le v okviru znanih dejstev. V kolikor ste invalid III. kat. invalidnosti s priznano pravico do dela s krajšim delovnem času je pomembno kakšna je omejitev po odločbi ZPIZ-a. V kolikor gre za dnevno ( kar je običajno) omejitev dela v najmajn polovičnem (4 urnem ) delovnem času, potem ste zmožni delo opravljati le v okviru te omejitve torej po 4 ure dnevno in ne po 5 ur dnevno. Pogodba o zaposlitvi v skrajšanem delovnem času je povsem enaka kakor za delavca ki je delo opravlja v polnem delovnem času, razlika je le v tem, da vi delo dnevno opravljate v polovičnem delovnem času. Ne vidim nobenega problema glede evidentiranja delovnega časa in v čem drugem. V skladu s 67. členom ZDR-1 delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, ima pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. Ima pravico do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti ter druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot delavec, ki dela polni delovni čas, če ni s tem zakonom drugače določeno. Dnevni odmor vam pripada v sorazmerju s časom, prebitim na delu. Letni dopust-šteje se delovni dan.

Želel bi še poudariti ,da je zavarovanec do delne invalidske pokojnine (po ZPIZ-1) upravičen le v kolikor opravlja delo na ustreznem delovnem mesu. V vašem primeru, v kolikor imate priznano pravico do dela s krajšim delovnim časom 4 ure dnevno, menim, da opravljanje dela 5 ur dnevno, ni ustrezno delovno mesto in vam pravica do izplačila delne invalidske pokojnine ne gre. Glede ustreznosti delovnega mesta poda mnenje invalidska komisija druge stopnje, na zahtevo delodajalca.
Default avatar

Nina 73

Pozdravljeni ...oktobra 2014 sem zbolela za hormonsko odvisnim rakom dojke odstanil so mi dojko in vse bezgavke na tej strani ...pred kratkim sem imela rekonstrukcijo menjavo ekspandra z vsadkom zaposlena sem za nedolocen cas delo je fizicno kar zahtevno ..delodajalec mi je predlagal da po koncani bolniski dam odpoved jaz pa mislim da to ni prav saj sem nekje zasledila da mi more zagotovit delovno mesto primerno mojim zmoznostim in da nesmem dati sama odpoved ker potem izgubim vse pravice hvala za odgovor lp
Default avatar

jakacepec

Draga Nina 73,

če daste odpoved sami, potem res niste upravičenih do nobenih pravic in naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Če trenutnega dela na delovnem mestu ne zmorete opravljati, vam lahko predlagam, da se pogovorite z osebnim zdravnikom, ki lahko glede na vaše zdravstveno stanje in delovno mesto predlaga bodisi: bolniški stalež za krajši delovni čas (če ste sicer sposobni opravljati vsa dela na delovnem mestu, vendar ne za polni delovni čas) ali predlog za oceno invalidnosti (invalidska komisija oceni ali so pri vas podane takšne omejitve pri opravljanju dela, da sta invalid III. kategorije in vam predpiše omejitve pri opravljanju dela). Delodajalec vas zaradi vaši omejitev ne sme odpustiti.
Če vam zdravnik ali invalidska komisija ne predpiše določenih omejitev, vam delodajalec sam od sebe ni dolžan oziroma niti ne more ustrezno prilagoditi delovnega mesta, saj ne ve, kakšne so vaše preostale delovne sposobnosti in kakšne omejitve pri delu imate.

lp

Jaka
cron