Med.Over.Net

Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

Forum namenjen bolnikom in bivšim bolnikom z rakom, ki se ob težki bolezni vse pogosteje srečujejo s pravnimi vprašanji iz področja dela, zaposlitve, socialne varnosti in pacientovih prvic.

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.

jakacepec

Odstranitev maternice in invalidnost

Default avatar

Sebika

Spoštovani,

Stara sem 41 let in so mi odstranili oba jajčnika, maternico, bezgavke na desni strani ter del trebušne stene. Diagnoza se glasi: Granuloza celični tumor jajčnika ( prisoten na obeh jajčnikih ).
Sedaj imam kar hude težave, saj sem nenadoma v meni. Glede na to, da ni več priznane invalidnosti me zanima, kakšna je možnost 4 urne upokojitve. Imam precej stresno delo in se bojim, da ne bom več zmogla.

Najlepša hvala za odgovor.

Lep pozdrav
Ana
Default avatar

Alenka Z.

Spoštovani,

sem 47 letna bolnica. Pri 42 letih so mi odstranili maternico in maternični vrat in 18 bezgavk. Pred nekaj meseci pa so mi odstranili dodatno še oba jajčnika, slepič in pečico. Pri zadnjem posegu pa so mi poškodovali še desni sečevod zato imam sedaj v desni ledvici nefro stomo v levem pa splint, ki naj bi ga v kratkem odstranili. Kar pa se tiče stome se še ne ve zagotovo na kakšen način mi jo bodo poskušali odstraniti, če bo to sploh možno. Ena opcija naj bi bila ponoven poseg, kjer naj bi mi povezali obe ledvici in bi voda potem odtekala vse preko levega sečevoda, vendar se še niso zagotovo odločili.
Pri prvotni operaciji so mojo bolezen opredelili kot planularni celularni karcinom sedaj pa so pisno to ovrgli in navedli, da je že takrat šlo za adeno karcinom. Zanima me kaj lahko storim glede navedenih napak, kajti če bi prvotno diagnozo pravilno opredelili vrsto raka bi bilo posledično tudi verjetno drugačno zdravljenje ( vsaj obsevanje ali kemoterapija) tako bi imela verjetno več možnosti, da do napredovanja bolezni ne bi prišlo.
Lepo vas naprošam za vaše mnenje glede napačne diagnoze, poškodbe sečevoda predvsem pa posledično širitev bolezni.
Glede na zgoraj navedeno mi verjetno pripada invalidnost ne glede na novejši zakon, zanima pa me tudi vaše mnenje glede tožbe, ne glede kaj bo z stomo.
Prijazen pozdrav,
Alenka
Default avatar

jakacepec

Gospa Sebika,

o postopku ugotavljanja invalidnosti smo že veliko pisali. Predlagam, da se obrnete na svojega osebnega zdravnika ter mu pojasnite svoje težave, ki jih imate z delom oziroma na delovne mestu, zaradi vaše diagnoze ter mu predlagate, da bi pripravili prijavo za oceno invalidnosti. Zdravnik vam bo glede na vašo diagnozo in težave tudi lahko približno povedal ali bo prošnja uspešna ali ne. Če bo zdravnik menil, da vaša vloga ne bo uspešna in zato ne bo hotel predlagati postopka, lahko to storite tudi sami. V tem primeru se prosim ponovno oglasite na forumu.

lp

Jaka
Default avatar

jakacepec

Gospa Alenka,

Invalidnina za telesno okvaro po ZPIZ-2 gre zavarovancem le zaradi posledic poškodbe pri delu ali poklicne bolezni (403. člen) ne pa tudi v primeru ko je razlog za telesno okvaro bolezen.

V posledici različnih diagnoz menite, da je bilo zdravljenje drugačno in da ste zato utrpeli škodo oziroma, da bi imeli v primeru postavitve pravilne diagnoze že takoj na začetku, več možnosti, da do napredovanja bolezni ne bi prišlo. Pri zadnjem posegu je prišlo tudi do poškodbe desnega sečevoda.
V obeh primerih torej menite, da je prišlo do zdravstvene napake, to je napake, ki se zgodi pri opravljanju zdravstvene dejavnosti. Pomeni odstopanje od pričakovanih norm zdravstvene stroke in opd tega, kar se v stroki smatra kot običajno in pravilno in lahko povzroči škodoV kolikor gre res za zdravstveno napako in ste zaradi nje utrpeli pravno priznano škodo lahko v skladu s splošnimi pravili odškodninskega prava ( da je podano nedopustno škodljivo dejstvo; škoda; vzročna zveza in krivda) zahtevate plačilo odškodnine.Postopek uveljavljanja odškodninske odgovornosti zaradi napak v zdravljenju ( tako glede nepravilne diagnoze kot izvedbe operacije s poškodbo desnega sečevoda) je zelo zahteven. Vprašanje dolžne skrbnosti, kršitve pravil stroke, neskrbno ravnanje, obseg pojasnilne dolnosti pred operacijo in druga vprašanja na katera bo potrebno odgovoriti v primeru, da boste vložili tožbo in zahtevali povračilo škode so zahtevna in boste potrebovali pravnega strokovnjaka-odvetnika, ki vas bo zastopal pred sodiščem ali že pred tem, ko se boste skušali izvensodno dogovoriti z bolnišnico kjer je do napak prišlo oziroma zavarovalnico, kjer je bolnišnica zavarovana za tovrstno škodo. V postopku bo na vas dokazno breme glede nedopustnega ravnanja, škode in vzročne zveze, na strani bolnišnice pa, da ravnanje zdravnika-ov ni bilo malomarno, torej, da je ravnal s potrebno skrbnostjo, ki se od njega pričakuje.
V izogib stroškom predlagam, da se zglasite pri varuhu pacientovih pravic s posredovanjem katerega bi se lahko dogovorili o izvensodni rešitvi zadeve.

Lep pozdrav

Jaka
Default avatar

Sebika

Pozdravljeni,

Ponovno vam pišem glede prijave invalidnosti. Zdravnica meni, da mi po ZUJFU ne bodo nič priznali, sama pa menim, da glede na to, da sem pri 41 letih brez rodil in imam bistveno slabšo kvaliteto življenje, nekaj vendarle morajo priznati.

Kam naj se obrnem oz. kako se sproži postopek?

Hvala za nasvet.
lp in vse dobro
Ana
Default avatar

jakacepec

Gospa Sebika,

Vprašanje invalidnosti pa se nanaša na preostalo sposobnost opravljati delo. Invalidnost je urejena v 63. členu ZPIZ-2, kje je določeno da je invalidnost po tem zakonu je podana, če se zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in so ugotovljene v skladu s tem zakonom, zavarovancu zmanjša zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma za poklicno napredovanje.

(2) Invalidnost se razvršča v naslednje kategorije:

– I. kategorija: če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali ni zmožen opravljati svojega poklica in nima več preostale delovne zmožnosti;

– II. kategorija: če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za 50 % ali več;

– III. kategorija: če zavarovanec ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravlja določeno delo s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50 % ali če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerem dela.

Predlog za pričetek postopka lahko podate preko osebnega zdravnika ali pa tudi sami. Vlogo lahko podate pisno ali pa tudi ustno na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Zdravnica vam bi morala pri posvetu povedati predvsem ali so glede na vaše zdravstveno stanje podane okoliščine, opredeljene v 63. členu ZPIZ-2 ali ne, torej ali je zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in so ugotovljene v skladu s tem zakonom, zavarovancu zmanjša zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma za poklicno napredovanje. ZUJF namreč tega vprašanja ne ureja in je sklicevanja nanj nepotrebno. Zato predlagam, da zdravnico povprašate po medicinskih in ne pravnih argumentih.

Če zdravnica meni, da invalidnost ni podano oziroma, da z vlogo ne boste uspeli, boste morali vlogo oddati sami. Invalidnost oceni invalidska komisija.

O možnosti vašega uspeha oziroma neuspeha pa vam zaradi nepoznavanje vašega zdravstvenega stanja ter vpliva na delo, ne morem svetovati.
Default avatar

Nives123

Spoštovani!


Dne 28.8.2012 sem imela operacijo in sicer klasični Werthein z obojestransko tubektomijo in pelvično limfadenektomijo brez andeksov. V bolnici sem ostala do 11.9.2012. Temu je sledilo obsevanje (25 obsevanj) in 4 krat kemoterapija. Po enem letu bolniškega staleža sem dva meseca delala polovični delovni čas, od takrat pa polnega. V službi sem opazila,da ne zmorem delati več tako kot nekoč. Začele so mi zatekati bezgavke, del trebuha (kjer sem bila operirana) in desna noga, kar je opazila tudi onkologinja in zato podala predlog za elastično nogavico po meri. Moja krvna slika tudi ni dobra, levkocitov je premalo, kar kaže na vnetje.Prosim, če mi poveste, če sem upravičena do invalidnine glede na mojo starost (moj rojstni datum 4.7.1967) in če lahko zaprosim za polovični delovni čas.

Hvala in lep pozdrav,
Nives
Default avatar

jakacepec

Spoštovani,

do invalidnine niste upravičeni, saj ta pravica obstaja samo še za paciente, ki so to pravico pridobili pred 1.1.2013 in za tiste, ki so postali invalidi zaradi poklicne bolezni ali poškodbe na delu.

Drugo pa je vprašanje ugotavljanja stopnje invalidnosti in morebitne delne invalidske upokojitve ali prilagoditve (skrajšanja) vašega delovnega časa. V zvezi s tem predlagam, da skupaj z osebno zdravniko pripravite predlog za ugotavljanja invalidnosti, ki ga vložite na invalidsko komisijo prve stopnje pri ZPIZ. Če bi bila vaša osebna zdravnica mnenja, da vaše zdravstveno stanje ni takšno, da bi predstavljajo invalidnost, lahko vlogo pripravite tudi sami.

lp

JAka
Default avatar

1972simona

Spoštovani!
Prebiram vašo rubliko ker iščem odgovore na nekatera vprašanja tudi sama. Namreč oktobra 2014 so mi odstranili v celoti po klasični metodi oba jajčnika, maternico in jajcevod. Takrat sem bila stara 42 let. Ko sem spraševala osebnega zdravnika in tudi osebnega ginekologa o procentih telesne okvare sta mi oba zatrdila da tega ni več in se nič ne dobi. a ravno danes po desetih mesecih od operacije izvem pač slučajno da to obstaja. Torej bi meni pripadalo 60% telesne okvare glede na mojo starost. A se še lahko podam v boj z zdravnikom za priznanje telesne okvare glede na to da je preteklo že skoraj 10 mesecev? Drugo me zanima glede rehabilitacije v toplicah po operaciji...saj mi je tudi le to moj osebni zdravnik odklonil češ da mi ne pripada a kot sem izvedela bi mi moj osebni zdravnik tudi to vlogo lahko vložil na zavod saj bi mi tudi to po moje moralo pripadati. Lepo prosim za odgovore in lp!.....
Default avatar

jakacepec

Spoštovani,

do invalidnine niste upravičeni, saj ta pravica obstaja samo še za paciente, ki so to pravico pridobili pred 1.1.2013 in za tiste, ki so postali invalidi zaradi poklicne bolezni ali poškodbe na delu.

Do zdraviliškega zdravljenja so upravičene zavarovane osebe, za katere imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija Zavoda odločita, da je le-to utemeljeno.
Zavarovane osebe imajo skladno s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja pravico do zdraviliškega zdravljenja, če pri njih obstaja bolezensko stanje opredeljeno v 45. členu Pravil in če zdraviliško zdravljenje zagotavlja izpolnitev vsaj še enega od naslednjih pogojev:

...
...
bistveno izboljšanje zdravstvenega stanja za daljši čas;
povrnitev funkcionalnih in delovnih sposobnosti;
preprečitev napredovanja bolezni ali slabšanje zdravstvenega stanja za daljši čas;
zmanjšanje pogostnosti zadržanosti od dela zaradi bolezni ali zdravljenja v bolnišnici.

V 45. členu Pravil so med drugim naštete tudi:
Ginekološke bolezni:

– stanja po radikalnih operacijah na rodilih zaradi malignomov;

– stanja po operacijah malignomov na rodilih in postoperativni radioterapiji ali obsevalni terapiji;

– stanja po popolni odstranitvi maternice, jajcevodov in jajčnikov s komplikacijami;

– stanja po operativnem zdravljenju malignoma dojk;

– endokrinološke motnje, pri katerih je zdraviliško zdravljenje uspešnejše od drugih metod zdravljenja (hipergonadotropna ovarioplegična ali Netterjeva amenoreja).
Default avatar

Pikachu0610

Pozdravljeni.

Stara sem 38 let. Lansko leto so mi odstranili oba jajčnika in jajcevoda, v letošnjem letu pa tudi obe dojki in dve bezgavki. Zanima me ali sem upravičena do invalidnine?
LP
Default avatar

ava1224

Spoštovani !
Letos decembra so mi zaradi mioma odstranili maternico in oba jajcevoda, jajčnika sta ostala Stara sem 46 let.
Zanima me, ali sem upravičena do zdraviliškega zdravljenja in če sem, kdo poda vlogo oz. ali je potrebno tudi priporočilo osebnega ginekologa oz. je dovolj samo mnenje osebnega zdravnika
Zanima me tudi, ali sem upravičena do priznanja invalidnosti, če sem , v kolikšni meri?

Hvala za odgovore in lep pozdrav
Default avatar

ana001

Pozdravljeni!
Stara sem 47 let, leta 2015 so mi zaradi mioma ostranili maternico in oba ja jajcevoda.
Zanima me, ali sem upravičena do zdraviliškega zdravljenja in ali mi pripada invalidnost za telesno okvaro.

Hvala za odgovor in lep pozdrav
Default avatar

Micci

Spoštovani!

Junija lani so mi operativno odstranili oba jajčnika, oba jajcevoda, maternico, maternični vrat, slepič, pečico ter vse trebušne bezgavke (Ca ovarii). Sledilo je šest kemoterapij. Glede na to, da sem stara 50 let vem, da mi po novem zakonu ne pripada invalidnina.
Zanima me, če bi se lahko invalidsko upokojila za 4 ure, saj čutim, da 8 - urnega delavnika ne bi zmogla. Kdo vloži predlog - vlogo, kdaj in komu? Zdravljenje sicer še ni končano.

Hvala za odgovor, Micci
Default avatar

jakacepec

Spoštovana gospa Micci,

predlog za začetek uveljavljanja pravic iz invalidskega zavrovanja v večini primerov vloži lečeči osbeni zdravnik, po predhodnem posvetovanju s svojim pacientom. Vlogo lahko na ZPIZ, vašo Območno enoto, podate tudi sami. Menim, da je bolj ustrezno, da vlogo izpolni vaš zdravnik. Ta bo predložil tudi potrebno medicinsko dokumentacijo in po potrebi poskrbel še za kakšen predhodni pregled in izvid, ki bo potreben za vašo obravnavo na invalidski komisiji.

Invalidnost se ugotavlja ko je zdravljenje končano, to je takrat, ko sprememb v zdravstvenem stanju, ki vplivajo na delazmožnost , ni več mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije. Že zaradi ugotavljanja navedenega je bolj smiselno, da predlog na IK poda vaš osebni lečeči zdravnik. Dobro pa je, da si s strani lečečih specialistov pridobite mnenje o vaši nadaljni delazmožnosti oziroma kaj menijo glede vašega mnenja, da bi svoje delo lahko opravljali v skrajšanem delovnem času po štiri ure na dan. Primerno je da se z njimi o zadevi odkrito pomenite.

Lep pozdrav

Jaka
Default avatar

jakacepec

Pikachu,

Spoštovani,

do invalidnine niste upravičeni, saj ta pravica obstaja samo še za paciente, ki so to pravico pridobili pred 1.1.2013 in za tiste, ki so postali invalidi zaradi poklicne bolezni ali poškodbe na delu.
Default avatar

jakacepec

Ava,

Spoštovani,

do invalidnine niste upravičeni, saj ta pravica obstaja samo še za paciente, ki so to pravico pridobili pred 1.1.2013 in za tiste, ki so postali invalidi zaradi poklicne bolezni ali poškodbe na delu.

Do zdraviliškega zdravljenja so upravičene zavarovane osebe, za katere imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija Zavoda odločita, da je le-to utemeljeno.
Zavarovane osebe imajo skladno s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja pravico do zdraviliškega zdravljenja, če pri njih obstaja bolezensko stanje opredeljeno v 45. členu Pravil in če zdraviliško zdravljenje zagotavlja izpolnitev vsaj še enega od naslednjih pogojev:

...
...
bistveno izboljšanje zdravstvenega stanja za daljši čas;
povrnitev funkcionalnih in delovnih sposobnosti;
preprečitev napredovanja bolezni ali slabšanje zdravstvenega stanja za daljši čas;
zmanjšanje pogostnosti zadržanosti od dela zaradi bolezni ali zdravljenja v bolnišnici.

V 45. členu Pravil so med drugim naštete tudi:
Ginekološke bolezni:

– stanja po radikalnih operacijah na rodilih zaradi malignomov;

– stanja po operacijah malignomov na rodilih in postoperativni radioterapiji ali obsevalni terapiji;

– stanja po popolni odstranitvi maternice, jajcevodov in jajčnikov s komplikacijami;

– stanja po operativnem zdravljenju malignoma dojk;

– endokrinološke motnje, pri katerih je zdraviliško zdravljenje uspešnejše od drugih metod zdravljenja (hipergonadotropna ovarioplegična ali Netterjeva amenoreja).

Moderatorji

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.
jakacepec