Med.Over.Net

Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

Forum namenjen bolnikom in bivšim bolnikom z rakom, ki se ob težki bolezni vse pogosteje srečujejo s pravnimi vprašanji iz področja dela, zaposlitve, socialne varnosti in pacientovih prvic.

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.

jakacepec

Re: Dopust v času bolniške

Default avatar

jakacepec

V skladu s 159. členom zakona o delovnih razmerjih ( Uradni list RS, št.42/02 do 103/07- ZDR) ima delavec pravico do letnega dopusta v posameznem koledarskem letu, ki ne more biti krajše kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega . Daljše trajanje je lahko določeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Sam ZDR določa primere ( starejši delavec, invalid 60% telesna okvara, delavec, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, dodatni dnevi za otroke, ki še niso dopolnili 15 let starosti itd) ko gredo delavcu še dodatni dnevi dopusta. Delavec pridobi pravico do izrabe letnega dopusta, ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev, ne glede na to, ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna. Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta. Delavec ima pravico izkoristiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otrokoa do 30. junija naslednjega koledarskega leta, če je v koledarskem letu, v katerem mu je bil odmerjen dopust, delal vsaj šest mesecev.
Upoštevajoč Direktivo 2003/88/ES o organizaciji delovnega časa ter novejšo sodno prakso sodišč EU (združena zadeva C-350/06 Gerhard Scultz-Hoff in C-520/06 Stringer in drugi- sodba velikega senata z dne 20.1.2009 in zadevo C-277/08 Francisco Vicente Pereda- sodba sodišča z dne 10.9.2009) je potrebno nacionalno zakonodajo v povezavi s Direktivo2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa razlagati tako, da je delavcu, ki je odsoten z dela zaradi bolezni potrebno priznati pravico do izrabe celotnega letnega dopusta in ta pravica s potekom referenčnega obdobja ( po ZDR 30.junij naslednjega leta) ne ugasne. Delodajalec ne more te pravice nadomestiti s denarnim nadomestilom za neizrabljeni plačan letni dopust razen v primerih, ko je delavcu trajala nezmožnost za delo do prenehanja delovnega razmerja, zaradi česar ni mogel izvršiti svoje pravice do plačanega letnega dopusta. V tem primeru ima delavec pravico do denarnega nadomestila v višini, ki pomeni običajno plačo torej se denarno nadomestilo izračuna tako, da je delavec postavljen v položaj, ki je primerljiv s tistim, v katerem bi bil, če bi izvršil navedeno pravico do izrabe dopusta med delovnim razmerjem, torej znesek, ki ustreza letnemu plačanemu dopustu.
Default avatar

Tiny

Pozdravljeni,

prosim, če mi odgovorite ali imam pravico do letnega dopusta, če sem bila odsotna od dela zaradi bolezni od 13.1.2010 in bom predvidoma do konca leta 2010. Kot razumem vaš odgovor Martinu K. mi le ta ne pripada.

lep pozdrav
Tiny
Default avatar

jakacepec

Pazljivo še enkrat preberite odgovor Martinu K. in videli boste, da vam dopust pripada, ob upoštevanju v odgovoru navedenih pravnih osnov. V odgovoru je opozorjeno tudi na to, da vam je delodajalec dolžan zagotoviti dopust in ne morebitne odškodnine razen v primeru, če vam je prenehala pogodba o zaposlitvi.

Lep pozdrav.
Default avatar

kinga

Spoštovani!
Za vas imam naslednja vprašanja:
1. Septembra 2009 sem zaradi bolezni pričela bolniško, konec septembra 2010 pa so me invalidsko upokojili. Zaradi kadrovskih težav dopusta iz 2008 nisem mogla pokoristiti do 30.6.2009 (vodstvo je ustno zagotovilo,da ta ne bo propadel), dopusta iz l.2009 pa v celoti nisem izkoristila. V letu 2009 sem opravila tudi nekaj nadur, ki mi jih nikoli niso izplačali. Zanima me, ali sem upravičena do izplačila neizkoriščenega dopusta in do plačila nadur? dobila sem tudi odločbo za letošnji dopust in me zanima, ali imam pravico tudi do izplačila le-tega?

2. Zanima me še, ali sem upravičena do odpravnine, glede na to, da sem invalidsko upokojena ( 37 let delovne dobe)? Moj delodajalec namreč meni, da do odpravnine nisem upravičena.

Hvala za odgovor in lep pozdrav!
Default avatar

jakacepec

Upoštevajoč Direktivo 2003/88ES o organizaciji delovnega časa v povezavi s sodno prakso SEU je potrebno 159. člen ZDR razlagati tako, da je delavcu, ki je odsoten z dela zaradi bolezni potrebno priznati pravico do izrabe celotnega letnega dopusta in ta pravica ne preneha s potekom referenčnega obdobja ( po ZDR 30. junij). Delodajalec ne more te pravice nadomestiti z denarnim nadomestilom za neizrabljeni plačan letni dopust razen v primeru, ko je delavcu trajala nezmožnost za delo do prenehanja delovnega razmerja. Ravno tak je vaš primer, ko ste upravičeni do denarnega nadomestila za neizkoriščeni letni dopust tako za leto 2009 kot za leto 2010, v višini, ki pomeni običajno plačo, ki bi jo prejemali v času, ko bi koristili dopust.

Upravičeni ste tudi do plačila dela preko polnega delovnega časa ( nadure ), ki ste jih opravili na podlagi zahteve delodajalca ( v skladu s 143. členom ZDR največ 8 ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto oz. 230 ur na leto).

Pripada vam odpravnina ob upokojitvi ( 132 člen ZDR, v višini dveh plač) ne pa morebiti odpravnina , ki jo dobijo delavci zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Lep pozdrav!
Default avatar

kinga

Najlepša hvala za vaš izčrpen odgovor. Želim vam veliko poslovnih uspehov, predvsem pa zdravja in dobre volje. Lep pozdrav
Default avatar

Še ena s tako težavo

Dober dan,
prebrala sem vaše odgovore na vprašanja o prenosu, zaradi bolniške odsotnosti neizkoriščenga, letnega dopusta. Sama sem se te dni srečala s tem problemom. Naj pojasnim:
v decembru 2009 sem odšla na bolniški dopust, zaradi rakave bolezni. Takrat sem imela še 6 dni neporabljenega dopusta za to leto. Na bolniški sem še vedno. Julija lani sem dobila obvestilo kadrovske službe, da so mi te dni izbrisali, ker jih nisem izkoristila do 30.6.2010. Poslali so mi tudi določbo o dopustu za l. 2010. Dopusta v lanskem letu seveda nisem mogla izkoristiti, ker sem bila celo leto na bolniški. Pred dnevi sem ugotovila, da so mi tudi od dopusta 2010 brisali 10 dni, ki bi jih po ZDR-ju morala porabiti do konca lanskega leta. Kar spet ni bilo mogoče.
Ker se zdravljenje približuje koncu in kar lepo okrevam pričakujem, da bom šla po izteku zadnjega podaljšanja bolniške v aprilu letos, nazaj v službo. Takrat pa bi rada porabila tudi star dopust, saj mi bo spremeba okolja in malo brezskrbnih dni dobro delo.
Zanima me torej, ali so mi neupravičeno brisali preostanek dopusta 2009 in 10 dni dopusta 2010.
Če je odgovor pritrdilen pa me zanima še, kako naj v službi nastopim, da bodo hoteli napako popraviti. Ali bi bilo smiselno, da za to pooblastim odvetnika?

Vnaprej najlepša hvala za vaš nasvet in lepo pozdravljeni!
Default avatar

jakacepec

Spoštovani,

odgovor je mogoče prebrati v odgovorih, ki smo jih na to temo že obravnavali. Morda bi bilo za začetek smiselno delodajalca opozoriti na vaše pravice, kot sem jih opisal zgoraj. V kolikor to ne bi zadostovalo je nadaljna možna pravna pot seveda stvar vaše odločitve in vašeg tehtanja interesov.

lp

Jaka Cepec
Default avatar

tomaž

Mene pa zanima sledeče!Delodajalec mi je dal odpoved iz poslovnih razlogov v času,ko sem na bolniški.V bolniškem staležu sem od nov.2010 in bom verjetno še do konca letošnjega leta.
Za leto 2010 mi je ostalo še 18.dni dopusta-ali mi pripada izplačilo za 18 dni dopustakki ga pa zaradi staleža na bolniški nemorem koristiti(v kratkem bom imel operaciski poseg)??
Kako je s regresom?
Kdaj mi mora izplačati odpravnino?
Kdaj mi začne teči odpovedni rok?

lp.tomaž
Default avatar

jakacepec

V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov začne teči odpovedni rok naslednji dan po vročitvi odpovedi ali kasneje z dnem, ki ga v skladu s programom razreševanja presežnih delavcev v odpovedi pogodbe o zaposlitvi določi delodajalec. Za začetek teka odpovednega roka je pomembna osebna vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kakor je določena v 87. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR; Uradni list RS, št.42/2000 in naslednji).
Delavcu, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga in je ob poteku odpovednega roka odsoten z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, preneha delovno razmerje z dnem, ko se delavec vrne na delo oziroma bi se moral vrniti na delo, najkasneje pa s potekom šestih mesecev po izteku odpovednega roka (3.odst.116.člena ZDR).
Odpravnina, kakor je določena v 109. členu ZDR vam pripada ob prenehanju delovnega razmerja in se izplača skupaj z zadnjo plačo pri delodajalcu kjer vam je prenehalo delovno razmerje.
Regres za letni dopust vam pripada, višina pa bo odvisna od tega ali imate pravico do izrabe celotnega letnega dopusta ali le sorazmernega dela. V vaši situaciji (glede na dolgotrajni bolniški stalež, vam bo verjetno prenehalo delovno razmerje po 1. juliju) vam bo pripadal celotni regres, v naprotnem primeru vam gre le sorazmerni del:1/12 za posamezni mesec ( 131. člen ZDR v povezavi s 162. členom ZDR).
V primeru, da bo trajala vaša nezmožnost za delo do prenehanja delovnega razmerja boste lahko zahtevali izplačilo denarnega nadomestila za neizrabljeni letni dopust, načeloma pa mora delodajalec omogočiti delavcu koriščenje dopusta. Delavec ima pravico izkoristiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe. Tudi vaših 18 dni dopusta iz leta 2010 boste tako lahko koristili v letošnjem letu, če pa to do prenehanja delovnega razmerja zaradi bolezni ne bo mogoče ste upravičeni do denarnega nadomestila v višini, ki pomeni običajno plačo torej se denarno nadomestilo izračuna tako, da je delavec postavljen v položaj, ki je primerljiv s tistim, v katerem bi bil, če bi izvršil navedeno pravico do izrabe letnega dopusta med delovnim razmerjem.
Default avatar

Li

Vprašanje,

zanima me, če si 4 ure v bolniški in 4 ure delaš, ali si v tem času lahko vzamem kakšen dan dopusta.

Hvala za odgovor.
Default avatar

jakacepec

Tudi v tem primeru lahko koristite dopust ( 66. člen ZDR).
Lep pozdrav
Default avatar

matej

Vprašanje za vas


zanima me naslednje; od leta 2010 mi je ostalo še 9 dni starega dopusta ki ga zaradi bolniske odsotnosti nisem mogel izkoristit.Na bolnisko sem sel sredi oktobra ker sem imel operacijo in sem bil na bolniski do 25.januarja 2011.Potem sem delal od 25.januarja do 15.aprila.Nato sem sel na drugo operacijo zaradi ponavljajoče bolezni.Drugo operacijo sem imel 18.aprila in sem bil na bolniski do 15 avgusta 2011.

Zanima me naslednje; ali mi pripada teh 9 dni dopusta ki jih nisem mogel izkoristiti zaradi bolniske odsotnosti.Delodajalec govori da mi ne pripada nič zaradi tako dolgih in ponavljajočih bolniških odsotnosti in da naj niti ne sanjam o kaksnem koriščenju.Prosil bi tudi za člen v zakoniku,če obstaja na to vprašanje.

Za odgovor vam bom zelo hvaležen

Lp, Matej
Default avatar

alias

Lep pozdrav

Lpe pozdrav

Zaposleno imamo delavko, ki je že od 6.1.2011 začasnozadržana od dela. (bolezen). Od marca 2011 dela skrajšan delovni čas torej 4ure dnevno, kar se bo nadaljevalo do 21.11.2011, ko gre še enkrat na operacijokolena.Zanima me kako je z njenim dopustom? Ali je upravičena docelotnega dopusta po pogodbi in kako ga lahko koristi?
V našem račundovodstvu namreč pravijo, da če hoče koristit dopust mora prekiniti bolniško.(po novem) Je to res ali lahko normalno koristi dopust kakor delavec zaposlen polni delovni čas? Seveda s tem da se njej 4 ure dopusta štejejo kot en dan. hvala za odgovor
Default avatar

jakacepec

Alias,

Delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o strarševskem dopustu ima pravico do dopusta do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti ter druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot delavec, ki dela polni delovni čas. V vašem primeru gre za začasno odsotno delavko, ki je zaposlena s polnim delovnim časom in v tem času dejansko dela krajši delovni čas. pri pravici delavke do koriščenja letnega dopusta gre za uveljavitev pravice delavke do delne odsotnosti z dela in na drugi strani za obveznost delodajalca da uveljavitev te pravice delavki omogoči. Ni nobene pravne podlage, da bi delavki pripadalo manj dopusta, kot je to določeno v pogodbi o zaposlitvi . Vaše delavke v računovodstvu , na podlagi prej navedenega, nimajo prav.

Jaka
Default avatar

Boža

Spoštovani g. Cepec, dober dan!

Prebrala sem vaše odgovore na zastavljena vprašanja. Tudi sama se srečujem s podobnim primerom.
V bolniškem staležu sem bila neprekinjeno od 16. 12. 2009 pa do 5. 3. 2011, ko sem bila iz II. stopnje invalidnosti premeščena v I. kategorijo in predčasno upokojena. Delodajalec mi je obe leti izdal odločbi o pripadajočem letnem dopustu. Izplačal mi je odpravnino.

Ko sem se prejšnji teden pri bivšem direktorju pozanimala o plačilu sorazmernega dela regresa za LD za leto 2011, mi je odgovoril, da sem upokojena in da mi za leto 2011 nič več ne pripada in se mi nič več ne more izplačat. Isti odgovor je bil tudi na vprašanje po nadomestilu za neizrabljen LD (4 dni neizrabljenega dopusta v letu 2009, ki mi je bil izbrisan, celoleto 2010 in sorazmerni del za leto 2011), ko je moja nezmožnost za delo oz. bolniška odsotnost trajala neprekinjeno do upokojitve.
Z istima vprašanjema sem stopila tudi k prvemu nadrejenemu. Ta mi je odgovoril, da mi bodo do konca leta poračunali in izplačali kar??? mi v skladu s kolektivno pogodbo (za grafično dejavnost) pripada.

Mislim, da mi za leto 2011 pripada izplačilo sorazmernega dela regresa za LD. Ali razmišljam prav in ali se lahko sklicujem na direktivo 2003/88 ES pri zahtevi za izplačilo nadomestila za neizkoriščen LD (kolikor mi je poznano branžna kolektivna pogodba ne zajema odgovorov na podobna vprašanja)? Ali je direktiva ES nad uredbami Kolektivne pogodbe za grafično dejavnost in nad ZDR? Ali se delodajalec lahko sklicuje na 166.člen ZDR?
Ali naj sama vztrajam pri obeh poplačilih oz. skušam dobiti pravno pomoč ali naj vso zadevo opustim?

Iskrena hvala za vaš trud!
Lepo pozdravljeni.
Default avatar

Jaka Cepec

Glede regresa za letni dopust za leto 2011 menim, da je potrebno kot pravno podlago upoštevati 4.odst. 131. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR; Uradni list RS, št. 42/2002 in naslednji) v katerem je določeno, da ima delavec pravico do sorazmernega dela regresa v kolikor ima pravico do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta. Iz vaših navedb je razvidno, da ste bili neprekinjeno v delovnem razmerju pri istem delodajalcu in v tem obdobju od 16.12.2009 do 5.3.2011, ko vam je delovno razmerje prenehalo zaradi invalidnosti I. kategorije, v bolniškem staležu. Delodajalec se pri tem ne more sklicevati na 163. člen ZDR, ki določa referenčno obdobje kdaj mora delavec izrabiti letni dopust oziroma na 166.člen ZDR, ki določa neveljavnost odpovedi pravici do letnega dopusta.

Vprašanje glede izplačila denarnega nadomestila za neizrabljen letni dopust za leto 2009 (4 dni), za leto 2010 in 2011 ( sorazmerni del) zahteva daljši odgovor. Slovenska sodna praksa - s tem menim prakso Vrhovnega sodišča RS, v zvezi s tem še ni izoblikovana. Vrhovno sodišče je v nekaj primerih sprejelo sklep, da se dopusti revizija glede pravnega vprašanja, ali je delodajalec ob prenehanju delovnega razmerja dolžan izplačati delavcu odškodnino za neizrabljeni letni dopust, čeprav izrabe letnega dopusta delavcu ni onemogočal ( sklep VIII DoR 28/20110). V primeru denarnega nadomestila za neizkoriščen letni dopust je pritožbeno sodišče ( Višje delovno in socialno sodišče ) v zadevi Pdp 629/2011 z dne 29.9.2011 menilo, da je delavec za neizkoriščen dopust za leti 2006 in 2007 upravičen. Vrhovno sodišče je s sklepom VIII DoR 92/2010 revizijo dopustilo glede vprašanja, ali je tožnica upravičena do plačila denarnega zneska za neizrabljeni dopust ( podobno še sklepi VS RS VIII 163/ 2010, VIII DoR 66/2010). Višje delovno in socialno sodišče je že s sodbami Pdp 1045/2009 z dne 3.12.2009, Pdp 468/2010 z dne 16.9.2010, Pdp 880/2010 zdne 13.1.2011...) interpretiralo 166. člen ZDR tako, da je potrebno v skladu z evropskim pravom ( 7.člen Direktive 2003/88/ ES Evropskega parlamenta in Sveta o določenih vidikih organizacije delovnega časa z dne 4.11.2003) in novejšo prakso Sodišča evropskih skupnosti ( C-350/06 Gerhard Schultz-Hof proti Deutsche Rentenversicherung Bund in Stringer in drugi -C-520/06 proti Herr Mayesty's Revenue and Customs ) izraz odškodnina za neizrabljeni letni dopust razlagati kot nadomestilo in ne kot odškodnino po splošnih pravilih civilnega prava, kar pomeni, da ni potrebno ugotavljati vseh elementov odškodninske odgovornosti. Iz zadnje sodbe velikega senata Evropskega sodišča v zadevi C-214/10 v postopku KHS AG proti Winfriedu Schulteju z dne 22.11.2011 izhaja, da gre za primer ko je delavec januarja 2002 doživel infarkt, zaradi katerega je postal težki invalid in je bil v bolniškem staležu do 31.8.2008, ko mu je zaradi invalidnosti delovno razmerje prenehalo. Nemška zakonodaja - Zvezni zakon o dopust v 3 in 4 odst. 7 člena določa , da je potrebno dopust izrabiti v tekočem koledarskem letu, prenos v naslednjo koledarsko leto je dopustenle, če to upravičujejo nujni razlogi delovnega procesa ali razlogi na strani delavca . V primeru prenosa mora biti dopust izrabljen v prvih treh mesecih naslednjega koledarskega leta. Če dopusta v celoti ali delno ni več mogoče dodeliti zaradi prenehanja delovnega razmerja je treba zanj plačati nadomestilo,. Kolektivna pogodba veljavbna za podjetje kjer je bil zaposlen delavec je določala, da pravica do dopusta ugasne tri mesece po preteku koledarskega leta, razen če ga je delavec neuspešno poskušal izrabiti ali pa dopusta ni bilo mogoče izrabiti iz poslovnih razlogov. Če dopusta ni mogoče izrabiti zaradi bolezni, pravica do dopusta ugasne 12 mesecev po poteku obdobja iz drugega pododstavka ( 3 meseci). Vprašanje je torej bilo, podobno kot v vašem primeru, glede obdobja za prenos neizrabljenega letnega dopusta, torej ali se lahko neomejeno dolgo kopičijo pravice do plačanega letnega dopusta, ki jih delavec pridobi med obdobjenm svoje odsotnosti z dela. Sodišče je razsodilo, da je treba člen 7(1) Direktive 2003/88 razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalnim določbam ali praksi, kot so kolektivne pogodbe, s katerimi je kopičenje pravic delavca, ki je več zaporednih referenčnih obdobij nezmožen za delo, do plačanega letnega dopusta omejeno s petnajstmesečnim obdobjem prenosa, po poteku katerega pravica do takega dopusta ugasne.Sodišče je pri tem izhajalo iz tega, da pravica do takega neomejenega kopičenja pravic do plačanega letnega dopustaza ves čas nezmožnosti za delo ne bi več ustrezala samemu namenu pravice do plačanega letnega dopusta, saj ima ta pravica dvojen namen in sicer omogočiti delavcu, na eni strani, da se spočije od izvajanja nalog, ko jih ima v skladu s svojo pogosdbo o zaposlitvi, in na drugi strani, da ima na voljo obdobje za sprostitev in razvedrilo. Pri tem se pozitivni učinek plačanega dopusta v celoti pokaže, če je izrabljen v letu, ki je za to določeno in oba namena ne izgubi le v primeruče prenos ne presega neke časovne meje. Ko je ta meja presežena, letni dopust nima več pozitivnega učinka za delavca kot čas za počitek, ampak ohrani le vidik obdobja za sprostitev in razvedrilo.
Upoštevajoč navedeno in člen 9(1) Konvencije Mednarodne organizacije dela št.132 z dne 24.6.1970 o plačanem letnem dopustu, ki določa da mora biti nepretrgani del plačanega letnega dopusta odobren in izrabljen najpozneje v enem letu, ostanek pa najpozneje v 18 mesecih, računano od konca leta, v katerem je bila pridobljena pravica do dopusta, vam pripada denarno nadomestilo za neizkoriščeni letni dopust za vso obdobje ( od 16.12.2009 do 5.3.2010).

Lep pozdrav Jaka
Default avatar

Boža

Spoštovani!

Malo z zamudo, a kljub temu se iskreno zahvaljujem za vaš trud in čas, ki ste ga vložil, porabil za sestavo odgovorov na zastavljena vprašanja in obsežne odgovore.

Hvala za vse.
Želim vam veliko zdravja, veselja in uspehov pri delu!

Lep pozdrav,
Boža
Default avatar

jakacepec

Boža,,

hvala in z veseljem. Tudi vam v letu 2012 predvsem veliko zdravja.
Default avatar

kinga

Spoštovani!
Ker mi ob predčasni upokojitvi (invalidska, 37 let delovne dobe) podjetje ni izplačalo vseh opravljenih nadur in ostanka dopusta me zanima, ali obstajajo zastaralni roki za podjetje, kjer sem bila zaposlena? Po nekaj dopisih so mi izplačali odpravnino in le del nadur, ki sem jih opravila, ko sem bila v delovnem razmerju, preostanka dolga pa očitno ne želijo. Upokojena sem že leto in pol. Hvala za odgovor in lep pozdrav! K.

Moderatorji

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.
jakacepec