Med.Over.Net

Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

Forum namenjen bolnikom in bivšim bolnikom z rakom, ki se ob težki bolezni vse pogosteje srečujejo s pravnimi vprašanji iz področja dela, zaposlitve, socialne varnosti in pacientovih prvic.

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.

jakacepec

bolniški stalež, pokojninsko in invalidsko zavarovanje...

Default avatar

jakacepec

Če imate odobren bolniški stalež do 30.4. potem ga morate to tudi spoštovati in se ravnati v skladu s tem. Vaša zdravnica ima prav.

Odločba ZPIZ-a s tem nima nobene povezave.

Po odločbi se boste ravnali po končanem bolniškem staležu. Kot izhaja iz vaših navedb je dolžan delodajalec zagotoviti delo v skrajšanem delovnem času 20 ur tedensko na lažjih delih. Navedeno pomeni ne samo, da imate skrajšani delovni čas temveč tudi, da dosedanjega dela ne morete več opravljati. Delodajalec bo vam moral ponuditi delo v skladu z omejitvami, določenimi v odločbi ZPIZ-a.

Lep pozdrav.

Jaka

Moderatorji

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.
jakacepec