Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

bolniški stalež, pokojninsko in invalidsko zavarovanje...

Default avatar

MaaMaa

Pozdravljeni!

Letos marca sem zbolela za rakom dojke. Stara sem 39 let. Imela sem invazivni duktalni karcinom, gradus 3. Bezgavke so bile hvala bogu še vredu, tako da so mi odvzeli samo dve varovalne. Aprila sem bila operirana (odstranili so mi eno četrtino dojke), nato sem imela štiri cikle kemoterapije, 30 obsevanj, sedaj pa nadaljujem s hormosko terapijo (Zoladex dve leti, Nolvadex 5 let). Z obsevanji sem končala v sredini septembra.

Trenutno sem še v bolniškem staležu, mi pa zdravnica pravi, da me bo počasi dala na invalidsko ocenitev. Ker ne vem natančno kaj to pomeni, me zanima, če mi lahko vi odgovorite, kaj me čaka v nadaljevanju in kaj lahko sploh pričakujem. Slišim, da večina žensk dobi začasno 4-urno delo, ki bi bilo tudi v mojem primeru zelo zaželjeno. Ali mi glede na delno odstranitev dojke in predčasno menopavzo pripada invalidnost? Nekako si ne znam predstavljati, da bi morala takoj na polni delovni čas. Pa čeprav se hvala bogu počutim dobro, se pa vseeno izogibam težjim obremenitvam, pa čeprav je včasih težko pri triletnem otroku.

Torej, če mi lahko napišete na kaj bom pozorna, kaj lahko pričakujem, bom zelo vesela. Ker se mi zdi malo krivično, da mi vsi govorijo, da sem še premlada za upokojitev, delno upokojitev in včasih tudi za bolniški stalež. Veliko truda moram vložiti, da živim jaz in moja družina še vedno normalno življenje. Vsekakor pa nisem bila premlada, da bi zbolela :)

Za vaš odgovor se vam že vnaprej zahvaljujem.

Tatjana
Default avatar

jakacepec

Invalidska ocenitev pomeni, da bo invalidska komisija kot izvedenski organ Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje podala izvedensko mnenje glede invalidnosti in morebitne telesne okvare. Mnenje bo podano na podlagi zbrane medicinske in druge dokumentacije ter razgovora in vašega pregleda na senatu. Iz medicinske dokumentacije mora biti razvidno celotno zdravstveno stanje, da je zdravljenje končano ter vpliv bolezni ne delovno zmožnost. Delovanje izvedenskih organov je podrobneje urejeno v Pravilniku o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 118/2005).
Postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja se lahko začne na vašo zahtevo pa tudi na predlog vašega osebnega zdravnika ali imenovanega zdravnika (259. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju-Uradni list RS, št.106/99 s spremembami- ZPIZ-1). Na podlagi izvedenskega mnenja izda zavod odločbo, zoper katero se lahko pritožite, zoper dokončno odločbo pa lahko zahtevate sodno varstvo pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani.
Invalidnost je podana, če se zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije zavarovancu zmanjša zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma za poklicno napredovanje. Razvršča se v 3 kategorije. V prvo kategorijo se razvrstijo zavarovanci ki niso več zmožni opravljati organiziranega pridobitnega dela ali, če je pri njih podana poklicna invalidnost, nimajo pa več preostale delovne zmožnosti. V drugo kategorijo se rzvrstijo zavarovanci, če je njihova delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za 50% ali več. V tretjo kategorijo se razvrstijo zavarovanci če z ali brez predhodne poklicne rehabilitacije niso več zmožni za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravljajo določeno delo vsaj s polovico polnega delovnega časa oziroma če je njihova delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50% ali, če še lahko delajo v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa niso zmožni za delo na delovnem mestu, na katerega so razporejeni ( 60.člen ZPIZ-1).
V vašem primeru vas bo vaša zdravnica verjetno najprej napotila na delo za 4 ure, za ostale 4 ure pa boste še naprej v bolniškem staležu. Sočasno bo verjetno izpolnila obrazec za uveljavljanje pravic iz invalidskega postopka in tako podala predlog za začetek uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja ( to pomeni to kar pravi zdravnica, da vas bo počasi dala na invalidsko ocenitev).

V kolikor bo invalidska komisija v okviru izvedenskega mnenja ugotovila, da lahko še naprej opravljate svojo delo in , da je vaše zdravstveno stanje takšno, da pri vas ni invalidnosti bo predlog za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja z odločbo zavrnjen ( v izreku bo pisalo, da nimate pravic iz invalidskega zavarovanja). V kolikor bo ugotovljeno, da je vaša delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana, bo ugotovljena invalidnost določene kategorije ( prve , druge ali tretje) in vam bodo priznane določene pravice (pravica do invalidske pokojnine, pravica do premestitve, pravico do nadomestila za invalidnost; pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega , pravico do delne invalidske pokojnine, itd). Predlagam, da ponovno zastavite vprašanje, ko bodo zadeve bolj daleč.

Po Seznamu telesnih okvar iz Sporazuma o seznamu telesnih okvar ( Uradni list SFRJ, št.38/83 in 66/89) je v točki 13 B X poglavja določeno naslednjo število odstotkov za amputacijo dojke:
-amputacija dojke, enostransko ...... 30 odstotkov
-amputacija dojke, obojestransko .... 50 odstotkov
- amputacija dojke, enostransko radikalno ...40 odstotkov
-amputacija dojke, obojestransko radikalno..60 odstotkov.

Pravico do invalidnine (denarnega mesečnega prejemka do katerega je zavarovanec upravičen v primeru telesne okvare) zaradi bolezni pridobi zavarovanec, če znaša telesna okvara najmanj 50% ( v primerupoškodbe pri delu ali poklicne bolezni mora znašati vsaj 30%), in če ima ob nastanku telesne okvare dopolnjeno pokojninsko dobo, ki je določena za pridobitev pravice do invalidske pokojnine- to pomeni, da mora imeti dopolnjeno pokojninsko dobo, ki pokriva najmanj tretjino razdobja od dopolnjenega 20. leta starosti do nastanka telesne okvare, šteto delovna leta kot polna leta, tisti, ki ima višjo izobrazbo se delovna leta štejejo od 23. leta starosti, tisti, ki je pridobil visoko ali univerzitetno izobrazbo, se delovna leta štejejo od dopolnjenega 26. leta starosti ( ( v primeru telesne okvare zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pridobi zavarovanec pravico do invalidnine ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo).

Upam, da sem z odgovorom vsaj malo pomagal.

lp

Jaka Cepec
Default avatar

jaz*

Pravite, radikalna amputacija, enostransko, 40%. Jaz imam to, vendar obenem tudi narejeno rekonstrukcijo s trebuha. Se to šteje isto? Operacija je bila narejena pri mojih 45 letih, imam srednjo izobrazbo. Imam precejšnje težave s spominom in depresije. Kje mi lahko morebitna priznana invalidnost "koristi", če opravljam delo, ki je dokaj naporno (delavnik 12/24, torej precej nočnega dela), in je tudi dokaj slabo plačano? Je možno dobiti kak dodatek na invalidnost?
Default avatar

jakacepec

Tudi če je bila narejena rekonstrukcija dojke gre še vedno za amputacijo in telesno okvaro v navedeni višini. Težave, ki jih imate s spominom in depresija morajo biti takšne, da jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in se zaradi njih zmanjša vaša zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma za vašo poklicno napredovanje. V tem primeru se takšna sprememba v zdravstvenem stanju zavarovanca upošteva pri razvrščanju zavarovanca v posamezno kategorijo invalidnosti in v posledici tega tudi pri priznavanju posameznih pravic iz inavalidskega zavarovanja.Kot uživalka posamezne pravice iz invalidskega zavarovanja (ivalidska pokojnina, pravica do poklicne rehabilitacije, pravica do premestitve s pravico do nadomestila v času dela na drugem delovnem mestu, pravica do dela s krajšim delovnim časom s pravico do delne invalidske pokojnine,...)boste imeli tudi relativno zaščito pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi na delovnopravnem področju in tudi na drugih področjih.Ob starosti, ki jo navajate ta nima vpliva na odstotek telesne okvare pri amputaciji dojke. Starost bi imela vpliv v primeruizgube obeh jajčnikov oziroma obeh jajčnikov in maternice, kjer je pri starosti nad 45 let določen večji odstotek ( 20 odstotnih točk več).
Default avatar

peter2

Spoštovani !
V aprilu 2010 sem zbolel za akutno obliko levkemije in sem tako od 15.4. neprekinjeno v bolniškem staležu. Januarja 2011 se mi je osnovna bolezen ponovila, od takrat prejem biološko zdravilo. V januarju oz. februarju letos me je moja osebna zdravnica obvestila, da ZZZS (področna org. enota) od nje zahteva podajo predloga za ocenitev moje invalidnosti na invalidski komisiji, kar je bilo tudi storjeno (kot je navedla, mi v nasprotnem primeru najbrž več ne bi podaljšali bolniškega staleža). Delodajalec je ZPIZ-u že vrnil izpolnjen obrazec, sam pa ga bom jutri. Se mi pa v zvezi s tem porajajo določena vrpašanja in vas prosim, v kolikor je mogoče, za odgovor. Po prvotnem obvestilu ZPIZ sem koncem leta 2010 izpolnil pogoje za upokojitev (v septembru 2011 sem dopolnil starost 50 let, praktično vse čas (razen 2 vmesnih let) sem delal na delovnih mestih z povečanim štetjem zavarovalne dobe (12/16), po neuradni informaciji 17.6. letos izpolnem 2 dodatni pokojninski leti; se pravi skupaj 42 (zaposlil sem se 1.7.1980). Delodajalec me je s 1.6.2011, v okviru reorganizacije, premestil na nižje delovno mesto in mi tudi "odvzel" 1 količnik. Na sklep sem se v zakonitem roku pritožil, do danes mi na pritožbo ni odgovoril, sem pa delodajalca opozoril na določbo v sklepu, ki pravi, da v primeru, če je delavec ob vročitvi sklepa v bolniškem staležu, ta prične učinkovati prvi dan, ko se delavec vrne v službo. Na to mi je delodajalec vrnil prvotni status in količnik. Prosim vas, da me informirate, ali je sploh smiselno čakati na sklic invalidske komisije. Razmišljal sem namreč, da počakam na 17.6. letos in se upokojim, vendar bi se glede na morebitne spremembe, ki se napovedujejo (zmanjšanje odpravnin itd...), najraje upokojil koncem aprila 2012 (za sedaj imam bolniški staž potrjen do 6.4.2012). Prosim vas tudi, kaj bi bilo v tem primeru z letnim dopustom (iz leta 2011 in 2012); ali mi ga je delodajalec dolžan izplačati.
V kolikor vam dopušča čas, vas prosim za ažuren odgovor.
Hvala in lep pozdrav !
Default avatar

jakacepec

Vaše vprašanje se bolj nanaša nato ali se vam bolj splača starostno upokojiti in pri tem ob obstoječi zakonodaji dobiti še sedaj veljavno višino odpravnine ali pa počakati na 17.6 in ob izpolnjenih dodatnih bonitetah pokojninske dobe tvegati, da se bo zakonodaja glede višine odpravnine spremenila. Glede navedenega vprašanja si boste morali odgovoriti kar sami, saj ne gre za pravno vprašanje temveč za osebno dilemo z neznankami, ki so tudi zame neznanka.

V kolikor ne boste do upokojitve uspeli izkoristiti ves tekoč dopust in dopust iz leta 2011 menim, da je Vrhovno sodišče vprašanje upravičenosti do odškodnine za neizrabljeni dopust iz 166. člena ZDR napolnilo tako, da meni, da je bistveno ali je delavec dejansko imel možnost izkoristiti svojo pravico do letnega dopusta, ali pa je to možnost izgubil zaradi nepredvidljivih dogodkov.Če delavec izrabe letnega dopusta ne zahteva, obstoj nepredvidljivega vzroka za to pa ni izkazan, in če na delodajalčevi strani ni razlogov za neizrabo, pravico do letnega dopusta (ali nadomestila) izgubi. Glede kopičenja pravic delavca do dopusta ( vaš neizrabljeni dopust iz leta 2011), pa je v zadevi C-214/10 Sodišče Evropskskupnosti ob presoji vprašanja ugasnitve pravice do plačanega dopusta, ki zaradi bolezni ni bil izrabljen, po poteku roka, določenega v nacionalni zakonodajimenilo, da je treba člena 7(1) Direktive 2003/88 razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalnim določbam ali praksi, s katerimi je kopičenje pravic delavca, ki je več zaporednih referenčnih obdobij nezmožen za delo, do plačanega letnega dopusta omejeno s petnajstmesečnimobdobjem prenosa. Navedeno v vašem primeru pomeni, da je možno, v kolikor so izpolnjeni prvo navedeni pogoji , da vam pripada denarno nadomestilo za neizkoriščeni dopust za obe leti.
lep pozdrav Jaka
Default avatar

kosta-kosta

Pozdravljeni!

Lani sem končal onkološko zdravljenje HL (KT in RT) in letos s 1.3. sem pričel delati s skrajšanim delovnim časom-4 ure..
Ker še vedno imam težave, ki so posledica specifičnega zdravljenja, se ne počutim sposobnega za polni delovni čas.
Zanima me kako dolgo mi lahko osebni zdravnik predlaga ZZZS za skrajšani delovni čas 4 ure?
V kolikor se bodo moje težave še nadaljevale me zanima kakšne možnosti imam.
Na preventivnem kontrolnem zdravstvenem pregledu mi je zdravnica, ko sem ji omenil težave,omenila možnost upokojitve za 4. ure.
Sam o tem še ne razmišljam, ker upam, da bodo počasi moje zdravstvene težave izvenele in bom sposoben za 8 urno delo.
Pa kljub temu me zanima kakšni so postopki pri ZPIS, višina nadomestil in predvsem to kako bo se mi potem to poznalo pri pokojnini.
Star sem 52 let in imam 28 let in 4 mesece delovne dobe. Po sedanji zakonodaji bi se lahko upokojil starostno pri 63 letih. Glede na leta in prihajajočo novo pokojninsko reformo predvidevam, da se bom lahko starostno upokojil pri 65 letih.
Predvsem me zanima, če bi pristal na ZIPS za 4 ure, koliko mi to vpliva na končno pokojnino.

Najlepša hvala za odgovor in lep pozdrav.
Default avatar

boško

Lep pozdrav

Letos sem odpravil semikastracijo testisa, po tem je sledila kemoterapija.
Zanima me če imam pod-
1-možnost pridobitve invalidninev +%
2-možnost zmanjšanega urnika v službi,tekom enega leta dokler se telo ne opomore od posledic kemoterapije.
Sem terenski delavec,imel sem pa smo eno kemoterapijo.

Hvala v naprej na odgovoru.
Default avatar

liby

Spoštovani !
Lansko leto v marcu so mi amputirali obe dojki in naredili takojšno rekonstrukcijo z ekspandri.V decembru so mi po operaciji vstavili mehkejše vsadke.Bezgavk mi niso odstranili ker niso bile okužene.Imam pa trojno negativni rak.
Prosim povejte mi tudi kaj je to radikalna odstranitev.
Stara sem 51 let in imam 15 let delovne dobe,in to za to ker sem zaradi zdravstvenih težav hčere ostala doma.Sedaj sem bila zaposlena tri leta,a mi lansko leto v novembru delodajalec ni več podaljšal pogodbe.Se pravi, da sem nezaposlena.
Danes sem bila na komisiji na ZPISu,kjer bodo podali mnenje o kategoriji.Prav veliko me niso spraševali in tudi sami mi niso kaj veliko povedali.Tako da nič ne vem.
Zanima me v katero kategorijo spadam,ali sem upravičena do invalidnine,in ali lahko pričakujem invalidsko upokojitev.
Hvala za odgovor.
Default avatar

jakacepec

Spoštovani,

zaradi sprejema ZPIZ-2 do invalidnine ne boste upravičeni, razen, če je bila vaša vloga podane pred 31.12.2012.

Glede stopnje invalidnosti: invalidnost je trajna telesna ali duševna okvara posameznika, ki je z medicinskim zdravljenjem ali rehabilitacijo ni mogoče odpraviti. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju RS razvršča invalidnost v tri kategorije:

I. kategorija: če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali, če je pri njem podana poklicna invalidnost, nima pa več preostale delovne zmožnosti;

II. kategorija: če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za 50% ali več;

III. kategorija: če zavarovanec z ali brez predhodne poklicne rehabilitacije ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravlja določeno delo vsaj s polovico polnega delovnega časa oziroma če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50% ali, če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerega je razporejen.

Ker ne poznam vašega poklica in vašega stanja in ker nimam ustrezne zdravstvene usposobljenosti, vam ne morem povedati, kako se bo odločila komisija. Do invalidske upokojitve ne boste upravičeni.

Povem vam lahko le to, da ste trenutno v postopku in da v tem trenutku za zavarovanje svojih pravic ne morete narediti ničesar dodatnega ali drugega. Po odločitvi komisije boste prejeli odločbo. Če boste menili, da odločba ni takšna, kot ste jo pričakovali, boste lahko zoper njo vložili pritožbo. Predlagam, da morda takrat zopet zastavite vprašanje.

lp

Jaka
Default avatar

liby

Spoštovani !
nekaj bi vas vprašala.Od ZPIZa sem dobila da spadam v VI.kategorijo,in sem 60% invalid,po odstranitvi obeh dojk.Dobivam samo invalidnino 47.00evr. mesečno.Invalidsko upokojitev mi niso priznali(delovne dobe imam 15 let),na to sem se sicer pritožila že v marcu ampak še nobenega odgovora.
Slišala sem da v drugih krajih priznajo invalidskko upokojitev že po 10 letih delovne dobe.Je to res?
Ali lahko še enkrat zaprosim za oceno,recimo na Jasenicah,zavrnitev sem pa imela v Kranju.
Stara pa sem 52 let in nezaposlena.
Hvala za odgovor.
Default avatar

jakacepec

Spoštovani,

zakonske pravice niso različne v različnih krajih in zato vam vložitev ponovno vloge v drugem kraju ne bo prinesla drugačnega rezultata. Pravice iz invalidskega zavarovanja so dokaj kompleksno urejene oziroma so pogoji za pridobitev zelo razdrobljeni glede na različne vrste invalidnosti, gostote zavarovanja itd. Če pa menite, da v skladu z zakonodajo izpolnjujete pogoje, bi bilo smiselno ponovno podati vlogo. Za začetek predlagam, da se obrnene na območno enoto ZPIZ.

lp

Jaka
Default avatar

Wanessa

Lepo pozdravljeni!

Upam, da mi boste odgovorili, ker sem v dvomih....Imam 55 let.
Po diagnozi karcinom dojke je lani sledilo zdravljenje.Odstranili so mi dojko, 12 bezgavk, sledila je kemoterapija in obsevanje.Zdravnica je napisala predlog na invalidsko in pokojninsko komisijo.Počutim se dobro,v šestih mesecih je predvidena še rekonstrukcija.Konec meseca mi bo potekla bolniška.Jaz pa kolebam, ali naj grem na komisijo (nočem, da me upokojijo za 4 ure, je možno da naredijo to?).Rada bi delala polovični delovni čas do operacije.
Če ne grem na komisijo (tja mora tudi moj delodajalec), mi bo bolniška potekla in grem v službo.Zdravnica mi potem lahko napiše za 4 ure bolniško, vendar samo za mesec dni, potem bom spet na komisiji....

Kaj mi svetujete? Naj grem na komisijo in tam pač povem, da bi rada delala še do rekonstrukcije polovični delovni čas?
Zakaj mi ne podaljšajo bolniške do rekonstrukcije?
Se na komisiji pogovarjajo o moji bolezni? Ker ne želim, da delodajalec ve podrobnosti.Bo pa prisoten tam.
Default avatar

jakacepec

Wanesa,

oprostite za zamudo. Bolniški stalež je upravičen, dokler delavec ni sposoben opravljati svojega dela oz. dokler ga ni sposoben opravljati za polni delovni čas. Pri invalidnosti je podana trajna telesna ali duševna okvara posameznika, ki je z medicinskim zdravljenjem ali rehabilitacijo ni mogoče odpraviti.
Izbira o tem ali bi raje bili v bolniškem staležu z 4 ure ali pa delno invalidsko upokojeni ni vaša izbira, saj gre tudi za pravno in ne zgolj dejansko vprašanje. Komisiji seveda lahko poveste svoje želje, vendar npr. invalidska komisija nima niti pristojnosti niti možnosti, da vam podaljša bolniški stalež do rekonstrukcije dojke. Komisija bi lahko zavrnila predlog za ugotovitev invalidnosti, ker bi menila, da vaše zdravljenje še ni končano.

Delodajalec nima pravice vedeti o vaši konkretni bolezni in je seznanjen zgolj s končno odločitvijo torej: ali ste v bolniškem staležu ali imate priznano stopnjo invalidnosti in morebitne omejitve pri delu.

lp

Jaka
Default avatar

vanja-marija

Pozdravljeni!
Ne vem več kam naj še pogledam, zato svoje vprašanje zastavljem še tukaj. Če Invalidska komisija zavrne predlog o štiriurni upokojitvi in odloči, da oseba lahko dela po osem ur, ali kasnejša odločitev Medicine dela, ki odloči, da lahko delavec dela le po štiri ure, lahko povozi odločitev invalidske komisije?
Iskrena hvala za pomoč in odgovor!
Lp!
Vanja
Default avatar

jakacepec

nvalidska komisija kot izvedenski organ ZPIZSlovenije poda izvid in mnenje pristojnim organom, ki odločajo o pravicah iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja. Pri tem se seveda pravice iz zdravstvenega zavarovanja bistveno razlikujejo od navedenih pravic. Imenovani zdravnik, ki kot organ ZZZS odloča npr. o upravičenosti do bolniškega staleža nad 30dni ne posega v prej navedene pravice iz invalidskega zavarovanja saj gre za popolnoma drugo relacijo. Zavarovanec, ki nima nekih pravic iz naslova invalidnosti je seveda upravičen do bolniškega staleža zaradi določene bolezni, ki pa sama po sebi še ne pomeni invalidnosti. Zdravnik medicine dela prometa in športa poda mnenje ali je nekdo sposoben za opravljanje točno določenih del in nalog oziroma je omejeno sposoben ali pa sploh ni sposobne za ta dela, gleda na tveganja, ki so za ta dela določena. Njegovo mneneje ne posega v mnenje drugih organov, tudi pritožbeni organi so v vseh treh primerih različni, prav tako upravičenja. V bistvu gre torej za popolnoma različne zadeve, ki med seboj nimajo veliko pravno stičnih ploskev in se problemi ne prepletajo ter so rešitve tudi z vidika pravnega reda razmeroma jasne.
Zavarovanec, ki v okviru priznane invalidnosti nima časovne razbremenitve je torej v okviru priznane pravice zmožen svoje ali drugo delo v svojem poklicu opravljati tudi ob morebitno določenih stvarnih omejitvah. Invalidska komisija v okviru tega lahko poda tudi mnenje ali so druga dela ustrezna dela z vidika omejitev, ki jih oseba ima pri priznani invalidnosti. V okviru navedenega postopka zdravnik medicine dela, prometa in športa nima nobenih kompetenc.
Pooblaščeni zdravnik po ZVZD-1 poda na podlagi preventivnega ali usmerjenega pregleda oceno izpolnjevanja zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju in predlaga ukrepe za izboljšanje.
Default avatar

kako naprej2

Stara sem 57 let, brezposelna.Odstranjena mi je bila ena dojka s takojšnjo rekonstrukcijo. Obsevana nisem bila, 5 kemoterapij in dobila sem 5 letno antihormonsko zdravljenje.
Vem, da od 2013i bolnice z rakom in odstranjenim dojkami niso več upravičene do invalidnine. Zanima me: ali naj grem vseeno na oceno telesne okvare, mi bo ta ocena sploh kje "koristila"? In ali naj sprožim postopek za oceno invalidnosti, glede na to, da sem brezposelna in je možnost za zaposlitev praktično ničelna.
Hvala.
Default avatar

jakacepec

Ugotavljanje telesnih okvar je kot institut še vedno, vsaj sedaj, pomemben za vse tiste, ki so telesne okvare utrpeli kot posledico poškodbe na delu ali poklicne bolezni. Pri vseh teh posameznikih, pravica do invalidnine namreč še vedno obstaja.

O vprašanju ugotavljanja invalidnosti, pa se pogovorite s svojim osebnim zdravnikom ali pa z zdravnikom specialistom, saj samo oni poznajo vaše zdravstveno stanje in težave, ki so jih prinesle posledice tega težkega zdravljenja.
Default avatar

vanja-marija

Prosim za pomoč pri razumevanju sledečega. jaz sem v bolniškem staležu do 30.4., dne 17.4. pa sem prejela odločbo od ZPIZa na kateri piše, da sem razvrščena v 3. kategorijo invalidnosti in da delam s skrajšanim delovnim časom 20 ur tedensko. Ker imam odločbo ZZZSja, da sem na bolniški do 30.4 in ker mi je osebna zdravnica rekla, da dokler ne odločijo drugače sem na bolniški, me zanima ali bi mogla jaz iti delati takoj po prejemu odločbe iz ZPIZa, ali čakam odločitev ZZZSja? Kajti na dom mi je prišla predstavnica iz podjetja, danes 26.4., in mi rekla, da bi jaz mogla že 18. 4. nastopiti z delom in sicer na starem delovnem mestu. Kljub temu, da na odločbi od ZPIZa piše, da mi je delodajalec dolžan zagotoviti drugo lažje delovno mesto. Zdaj pa sem res zmedena, ali imam bolniško ali bi res morala na delo in ali ni delodajalec dolžan najti drugo delovno mesto?? In ali je sploh upravičena, da je lahko kar tako brez kakršnega dokazila in karkoli prišla na moj dom in me ustrahovala, češ da naj se pobrigam sicer....
Najlepša hvala za odgovor. Želim Vam vse dobro in dobrota naj se vam 100x povrne.
Lep pozdrav!
Vanja B.
Default avatar

vanja-marija

Prosim za pomoč pri razumevanju sledečega. jaz sem v bolniškem staležu do 30.4., dne 17.4. pa sem prejela odločbo od ZPIZa na kateri piše, da sem razvrščena v 3. kategorijo invalidnosti in da delam s skrajšanim delovnim časom 20 ur tedensko. Ker imam odločbo ZZZSja, da sem na bolniški do 30.4 in ker mi je osebna zdravnica rekla, da dokler ne odločijo drugače sem na bolniški, me zanima ali bi mogla jaz iti delati takoj po prejemu odločbe iz ZPIZa, ali čakam odločitev ZZZSja? Kajti na dom mi je prišla predstavnica iz podjetja, danes 26.4., in mi rekla, da bi jaz mogla že 18. 4. nastopiti z delom in sicer na starem delovnem mestu. Kljub temu, da na odločbi od ZPIZa piše, da mi je delodajalec dolžan zagotoviti drugo lažje delovno mesto. Zdaj pa sem res zmedena, ali imam bolniško ali bi res morala na delo in ali ni delodajalec dolžan najti drugo delovno mesto?? In ali je sploh upravičena, da je lahko kar tako brez kakršnega dokszila in karkoli prišla na moj dom in me ustrahovala, češ da naj se pobrigam sicer....
Najlepša hvala za odgovor. Želim Vam vse dobro in dobrota naj se vam 100x povrne.
Lep pozdrav!
Vanja B.

Moderatorji

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.
jakacepec